Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Flickr / Torrenegra (CC-BY)

Toukka sademetsässä
Edessä muutto ylängölle? Vesivoiman lisääminen voisi uhata Amazonin sademetsien elinympäristöjä.Flickr / Torrenegra (CC-BY)

Edessä muutto ylängölle? Vesivoiman lisääminen voisi uhata Amazonin sademetsien elinympäristöjä.

Tarvitsisiko luonto suojaa ilmastosopimukselta?

10.12.2015 15.55

Lasse Leipola

Pariisissa lähipäivinä viimeisteltävästä ilmastosopimuksesta ei näillä näkymin löydy ympäristöjärjestöjen toivomaa vahvistusta ekosysteemisen suojelemiselle.

Suomen luonnonsuojeluliiton suojeluasiantuntija Hanna Aho muistuttaa, että ilmastonmuutoksen torjunnalla on vaikutuksia ekosysteemeihin, mikä pitäisi huomioida sopimustekstissä.

”Esimerkiksi Brasilian kansallinen päästövähennysitoomus nojaa vahvasti vesivoimaan, mikä tarkoittaa käytännössä patoja Amazonian alueelle. Tällä olisi valtavat vaikutukset paikallisiin ekosysteemeihin. Lisäksi biopolttoaineisiin liittyy riskejä erityisesti tropiikissa, jossa tuotetaan palmuöljyä”, Aho sanoo.

Hän muistuttaa, että ekosysteemeillä on myös tärkeä rooli ilmastonmuutokseen sopeutumisessa, sillä terveet ekosysteemit suojelevat lajistoa, ekosysteemipalveluita ja ihmisiä.

”Esimerkiksi Suomen talousmetsissä luonnon monimuotoisuus on heikentynyt, mikä voi vaikuttaa sekä ekosysteemin että lajiston sopeutumiskykyyn ilmastonmuutoksen vaikutuksiin”, Aho sanoo.


Ekosysteemien suojeleminen on kirjattu ilmastoneuvotteluiden puitesopimukseen vuodelta 1992, mutta ympäristöjärjestöt ovat toivoneet kirjauksen vahvistamista ja konkretisoimista Pariisin sopimuksessa.

”Tämä on se sopimus, joka koskee käytännön tasoa. Sopimuksen sitovassa osassa voisi lukea, että ekosysteemit on turvattava ilmastonmuutosta torjuttaessa”, Aho sanoo.

Viimeisimmässä sopimusluonnoksessa ekosysteemejä koskeva kirjaus on kuitenkin alun julistusosassa, joka ei aiheuta minkäänlaisia velvoitteita. Lisäksi siinä käytetty sanamuoto ei ole esimerkiksi osapuolet "korostavat" vaan kaikista heikoin "panevat merkille".

”Miten voidaan vain panna merkille, jokin asia, joka on olemassaolon kannalta olennaista?” Aho kysyy.

Hän toivoo, että kirjaus muuttuisi vielä kokouksen loppumetreillä, vaikka sen ympärillä ei enää olekaan kiistanalaisuutta ilmentäviä hakasulkeita.

Vihreän Langan toimittaja Lasse Leipola seuraa neuvotteluiden etenemistä Twitterissä.
Viite