Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Jenni Leukumaavaara

Kiinnostaako maailman pelastaminen? Viime viikolla suuri sali oli varsin tyhjä, kun asialistalla oli kestävä kehitys.Jenni Leukumaavaara

Kiinnostaako maailman pelastaminen? Viime viikolla suuri sali oli varsin tyhjä, kun asialistalla oli kestävä kehitys.

Analyysi

Eduskuntakeskustelu paljasti ketä ilmasto oikeasti kiinnostaa

27.9.2017 16.50

Sammeli Heikkinen

Ilmastonmuutoksen hillitseminen sopii kaikille suomalaisille puolueille. Mutta kuinka tärkeää se on ja mitä ilmaston vuoksi voidaan uhrata?

Vihreä Lanka kuunteli keskiviikkona, kun eduskuntapuolueet esittivät omat ryhmäpuheenvuoronsa keskipitkän ilmastopolitiikan suunnitelmasta.

Suunnitelma koskee Suomen päästökaupan ulkopuolisten päästöjen leikkaamista vuoteen 2030 mennessä. Näitä ovat muun muassa liikenteen, rakentamisen ja maa- ja metsätalouden päästöt.

Ryhmäpuheet jakoivat puolueet kolmeen ryhmään.
 

Oman navan tuijottajat

Puolet puolueista käytti puheenvuoronsa suomalaisen talouden etujen korostamiseen, oman puolueen ansioita piilottamatta. 


Keskusta

Kolme pointtia:

 • Keskustan johdolla uusiutuvan energian osuus on saatu kasvamaan. Kotimainen bio- ja kiertotalous tuo omavaraisuutta ja taloudellista vahvuutta.
 • Uusiutuvan energian tavoitteista keskusteltava Euroopan parlamentin ja komission kanssa.
 • Liikenteen nopeat päästövähennykset saavutetaan biopolttoaineilla, sähköautojen ja biokaasuautojen määrää sekä puurakentamista lisätään.

Ryhmäpuheen pitäneen Petri Honkosen sitaatti:

"Kauniit puheet ilmastonmuutoksen pysäyttämisestä, hyvät vihreät, eivät enää riitä. On tekojen aika. Tarvitaan realistista vihreyttä."

Pähkinänkuoressa:

Hallituksen puolustuspuheenvuoro, jossa suoraa ja epäsuoraa piikkiä vihreille. Kotimainen näkökulma ja työpaikat menivät maailmanlaajuisen ilmastomuutoksen edelle. 


Siniset

Kolme pointtia:

 • Ilmaston lämpeneminen täytyy saada pysäytettyä alle 2 asteen. Myös suomalaisten osallistuttava hillintään.
 • Ilmastotoimien oltava maailmanlaajuisesti oikein ajoitettuja. Ajoituksella voidaan estää hiilivuoto, teollisuuden siirtyminen löyhemmän säätelyn maihin.
 • EU:n sisäinen taakanjako ei nyt oikeudenmukainen Suomelle. On tärkeää, etteivät toimet merkittävästi heikennä talouskasvua.

Ryhmäpuheen pitäneen Kaj Turusen sitaatti:

"Jatkossa emme saa olla enää tilanteessa, jossa Suomi joutuu vähentämään päästöjään 39 prosenttia ja esimerkiksi Puola vain seitsemän prosenttia."

Pähkinänkuoressa:

Ilmastonmuutoksen hillinnän tärkeyden tunnustava puheenvuoro, jossa kuitenkin ytimenä suomalaisen talouden suojelu.


Perussuomalaiset

Kolme pointtia:

 • Suunnitelma parantaa energia- ja ilmastopolitiikan vakautta ja ennakoitavuutta. Tämä voi parantaa cleantech-yritysten bisnesmahdollisuuksia. Puurakentamista lisättävä.
 • Liikenteessä korvattava nykyisiä polttoaineita biopolttoaineilla. EU-säätelyn ei saa antaa lukita kehitysvaihtoehtoja.
 • Pariisin linjaus ilmastonmuutoksen hillinnästä sopii perussuomalaisille, kunhan suomalainen teollisuus ei joudu maksamaan alan kehittämistä.

Ryhmäpuheen pitäneen Olli Immosen sitaatti:

"Luonnollisesti me perussuomalaiset jatkamme edelleen toimiamme sen eteen, että koko Suomessa pystytään myös tulevaisuudessa asumaan sekä harjoittamaan maataloutta että maatalousyrittäjyyttäkin kattavasti."

Pähkinänkuoressa:

Epäsuoraa EU-kritiikkiä sisältävä puhe, joka korostaa suomalaisen talouden asemaa niin, että jää ilmasto sivurooliin.


Kristillisdemokraatit

Kolme pointtia:

 • Kestävän kehityksen ongelmat on muutettava mahdollisuuksiksi. Ympäristöliiketoimintaa kehitettävä.
 • Ilmastopolitiikan suunnitelmassa hyviä ehdotuksia liikenteen suhteen, mutta ei riittävästi rahoitusta toteuttamiseen.
 • Tutkimus- ja kehitysrahoituksen laskeminen on suuri virhe. Kotimaisen puhdasta teknologiaa käyttävän teollisuuden kilpailukykyä ei saa vaarantaa.

Ryhmäpuheen pitäneen Sari Tanuksen sitaatti:

”Kestävän kehityksen haasteet on muutettava kestävän, työllistävän kasvun mahdollisuuksiksi. Tämä tarkoittaa muun muassa ympäristöliiketoiminnan, bio- ja kiertotalouden sekä erilaisten ekosysteemipalvelujen määrätietoista ja pitkäjänteistä kehittämistä.”

Pähkinänkuoressa:

Puheenvuoron pääosassa talous ja suomalaiset kuluttajina. Ilmastonmuutoksen torjunta esillä lähinnä bisnesmahdollisuutena.

 

Huolestujat

Puheenvuoroissa tunnustetaan ilmastonmuutoksen vakavuus. Ehdotetut hillintä- ja sopeutumistoimet jäävät vähäisiksi.


Kokoomus

Kolme pointtia:

 • Ilmastonmuutos on globaali, mikään maa ei ole sille immuuni. Ilmastopolitiikka on turvallisuuspolitiikkaa, sillä ilmastonmuutos voi lisätä pakolaisuutta ja konflikteja.
 • Ilmastonmuutos tuo mahdollisuuksia liike-elämälle, uudistumaan kykenevät pärjäävät.
 • Kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen toimivuudella mahdollisuus merkittäviin päästövähennyksiin.

Ryhmäpuheen pitäneen Pauli Kiurun sitaatti:

"Mikään maa ei ole vaikutuksille immuuni. Mikään aita tai muuri ei pysäytä sään ääri-ilmiöitä ja vedenpinnan nousua. Ilmastonmuutoksen torjunnan on oltava politiikan keskiössä."

Pähkinänkuoressa:

Puheen ytimenä ilmastonmuutoksen vaikutusten laaja-alaisuus. Hallituksen itsesuitsutus huomattavasti hillitympää kuin kepulla.


SDP

Kolme pointtia:

 • Ilmastopolitiikan onnistuminen määrittelee planeetan tulevaisuuden. Kaikkien toimien on tähdättävä siihen, että ilmastonmuutos saadaan pysäytettyä.
 • Ilmastonmuutos lisää pakolaisuutta. Rajojen sulkeminen ei auta, vaan syihin puuttuminen. Euroopan oltava tässä johdossa. EU:n kannattaa koordinoida kehitysyhteistyöponnistukset.
 • Kaupungissa liikkumisen perustuttava entistä enemmän joukkoliikenteeseen, erityisesti raideliikenteeseen.

Ryhmäpuheen pitäneen Tuula Haastaisen sitaatti:

"Tänään puhumme ihmisten arjesta, asumisen, liikkumisen ja ruuan, päästöistä. Kaupungeissa liikkumisen pitää entistä vahvemmin perustua julkiseen liikenteeseen, kävelyyn ja pyöräilyyn."

Pähkinänkuoressa:

Maltillinen, ilmastonmuutoksen laajuutta, mutta myös arkea painottava puheenvuoro. Ympäripyöreä.


Kriitikot

Puheenvuoroissa kyseenalaistettiin hallituksen ilmastopolitiikan riittävyys. Kovinta kieltä käytti vihreät, maltillisinta RKP ja vasemmistoliitto asettui näiden väliiin. 


Vihreät

Kolme pointtia

 • Suomi ajaa EU:ssa linjaa, joka antaisi jäsenmaiden pienentää hiilinielujaan ilman seurauksia. Hiilinielun pieneneminen on sama kuin päästö.
 • Hallituksen bioenergiatavoitteet uhkaavat puolittaa Suomen hiilinielun. Lopputulos olisi, etteivät Suomen kokonaispäästöt vähenisi lainkaan vuoteen 2030 mennessä.
 • Sääntelyn ja verotuksen pitää edistää älyverkkoja ja energiansäästöä ja -varastointia. Suomi voisi vaikuttaa energiamarkkinoihin kuin Nokia aikanaan kännykkämarkkinoihin.

Ryhmäpuheen pitäneen Antero Vartian sitaatti:

"Kannustan hallitusta huolehtimaan valtionvelan lisäksi ilmastovelasta, jota emme saa jättää lapsillemme. Näillä vastuullisilla päätöksillä on tavaton kiire. Meillä ei ole yhtä ainutta vuotta hukattavana." 

Pähkinänkuoressa:

Kriittisin ryhmäpuheenvuoro, jonka Vartia esitti tunteella. Vihreät käytti tilaisuutensa hallituksen hiilinielulobbaamisen ruttaamiseen.


Vasemmistoliitto

Kolme pointtia:

 • Hallituksen ilmastotoimet eivät ole riittäviä. Pariisin tavoitteita ei olla saavuttamassa. Liikenteessä ei saada tarpeeksi päästövähennyksiä korvaamalla öljyä puupolttoaineilla.
 • Suomen metsälinjaukset ovat riskipeliä. Hiilinielua ei pitäisi supistaa, kun hiilidioksidin määrää ilmakehässä pitäisi hillitä. Aika ei riitä siihen, että nielut kasvavat joskus myöhemmin.
 • Ilmastopäätösten vaikutukset ihmisiin ja tasa-arvoon pitää huomioida.

Ryhmä puheen pitäneen Silvia Modigin sitaatti:

"Meillä on vain muutamia vuosia aikaa saada hiilidioksidin määrä ilmakehässä kuriin. Siksi emme kertakaikkisesti voi ajatella, että supistetaan metsien hiilinielua nyt, ja kasvatetaan sitä sitten taas vuosikymmenien kuluttua."

Pähkinänkuoressa:

Kriittinen puheenvuoro, jonka ydin päästövähennysten riittämätön taso. Perusteltua hiilinielukritiikkiä.


RKP

Kolme pointtia:

 • Ilmastonmuutokseen on reagoitava nyt ja otettava se tosissaan. Tilanteen vakavuutta ei ymmärretä.
 • Biopolttoainetta voidaan käyttää raskaassa liikenteessä ja lentopolttoaineissa, mutta henkilöautot saatava sähkökäyttöisiksi, Hallituksen 250 000 auton tavoite ei kovin kunnianhimoinen. Sähköautojen latausverkosto rakennettava mahdollisimman nopeasti.
 • Puurakentamista lisättävä, pitkäikäiset puutuotteet sisältävät hiiltä. Puurakentamisen normeja höllennettävä.

Ryhmäpuheen pitäneen Anders Adlercreutzin sitaatti:

"Monet seikat viittaavat siihen, että emme näe tilanteen vakavuutta. Näemme vain osaongelmia ja ummistamme silmämme kokonaisuudelta."

Pähkinänkuoressa:

Maltillisesti kriittinen puheenvuoro, jossa pääasiana huoli ilmastonmuutoksesta. Konkreettisia ehdotuksia päästökaupan ulkopuoliselle sektorille.

ilmasto  eduskunta 




Viite