Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Sammeli Heikkinen

Synkkä tulevaisuus. Nykyisillä vähennyslupauksilla ei saada päästöjä laskuun.Sammeli Heikkinen

Synkkä tulevaisuus. Nykyisillä vähennyslupauksilla ei saada päästöjä laskuun.

Ei riitä: Päästöt eivät käänny laskuun nykysitoumuksilla, arvioi energiajärjestö IEA

14.11.2017 15.04

Sammeli Heikkinen

Kasvihuonekaasupäästöt eivät käänny laskuun jo sovituilla toimilla lähivuosikymmeninä, arvioi Kansainvälinen energiajärjestö IEA.

IEA julkaisi tänään tiistaina vuosittaisen maailman energiankäytön kehitystä ennakoivan World Energy Outlook -raporttinsa.

Raportin keskeinen ennuste, New Politics Scenario, ennakoi maailman energiajärjestelmän kehitystä eri maiden tekemien päästö- ja energiasitoumusten pohjalta.

Tämän skenaarion perusteella maailman energia tuotetaan lähivuosikymmeninä nykyistä puhtaammin. Samalla energiankäyttö lisääntyy, mikä syö puhdistuvan energiantuotannon tuoman ilmastohyödyn.

IEA:n arvion mukaan globaalit energiaan liittyvät kasvihuonepäästöt ovat vuonna 2040 hieman nykyistä korkeammat.

”Ilmastonmuutoksen vakavien vaikutusten välttämiseksi tämä ei läheskään riitä”, raportissa todetaan.

Myös pari viikkoa sitten julkaistu YK:n ympäristöohjelman Unepin Emission Gap -raportti päätyi samansuuntaiseen arvioon.

IEA laskee, että vuoteen 2040 energiapäästöjen pitäisi liki puolittua nykyisestä, jos ilmastomuutoksen hillinnässä haluttaisiin pyrkiä suhteellisen turvallisena pidettyyn korkeintaan kahden asteen lämpötilannousuun.


IEA:n New Politics -skenaariossa arvioidaan, että kivihiilibuumin aika on ohi. Kivihiilen kokonaiskäytön ei juuri arvioida kasvavan vuoteen 2040 mennessä.

Öljyä taas menee lähivuosikymmeninä enemmän kuin nyt, vaikka sen kysynnän energiantuotannossa ja matkustajaliikenteessä arvioidaan kääntyvän laskuun lähivuosikymmeninä. Kemianteollisuuden sekä rahti- ja lentoliikenteen tarpeet kuitenkin pitävät öljyn käytön kasvu-uralla.

Fossiilisista polttoaineista voittaja on maakaasu. Sen käytön arvioidaan kasvavan 45 prosenttia nykytasosta vuoteen 2040 mennessä. Suurin kysyntä on Aasiassa ja Lähi-idässä.

Sekä öljyn- että kaasuntuotannon suurvallaksi nousee liuskeöljy- ja liuskekaasukenttiensä turvin Yhdysvallat. Maa on jo nyt maakaasun nettoviejä, öljyn nettoviejä siitä tulee IEA:n mukaan 2020-luvun loppupuolella.

Yhdysvaltain liuskeöljytuotannon kasvu myös pitää öljyn hinnan maltillisena lähivuosikymmeninä, mikä hidastaa siirtymää öljystä pois.


New Politics -skenaario ennakoi myös uusiutuvien energiamuotojen buumia. Jo viime vuonna aurinkovoiman kapasiteetti kasvoi nopeammin kuin minkään muun energiantuotantomuodon.

IEA:n mukaan vuoteen 2040 mennessä 40 prosenttia kaikesta energiasta tuotetaan uusiutuvilla. Euroopan unionissa tuulivoima on tuolloin noussut tärkeimmäksi sähköntuotantotavaksi.

Maailman sähköistyminen on ylipäätään voimakas trendi. Esimerkiksi sähköautojen määrän IEA ennustaa yli satakertaistuvan nykyisestä noin kahdesta miljoonasta autosta noin 280 miljoonaan sähköautoon vuonna 2040. Tämä on tosin vain viitisentoista prosenttia ennustetusta kahden miljardin auton kokonaismäärästä.

Ydinvoiman roolin IEA arvioi pysyvän maailman energiantuotannossa melko marginaalisena.


Vaikka New Politics -skenaario ennakoi siis nykymenoa valistuneempaa päättämistä, senkään lupaama tulevaisuus ei näytä hyvältä ilmaston kannalta.

Energiantuotannosta tulee kyllä suhteellisesti puhtaampaa, mutta se ei riitä kääntämään päästöjä laskuun, kun energian tarve kasvaa.

IEA arvioi, että nykyhetkestä vuoteen 2040 energiantarve kasvaa kolmanneksella. Se vastaa sitä, että nykyiseen energiankulutukseen lisätään vielä Kiinan ja Intian kulutuksen verran lisää.

Kasvavan energiankäytön ongelmaa kuvaa Kiinan ennakoitu kehitys.

Vuonna 2016 Kiinan energiantuotantokapasiteetista kolme neljäsosaa oli hiilivoimaa. Vuonna 2040 hiilivoiman osuuden arvioidaan olevan vain kolmannes. Siitä huolimatta hiilivoimaa on hieman nykyistä enemmän.

Toisin sanoen energiantuotannon kasvu johtaa siihen, että vaikka uusiutuvien osuus energiantuotannosta kasvaa valtavasti, hiiltä poltetaan edelleen yhtä paljon kuin ennenkin.


IEA muistuttaa, että sen skenaariot on tarkoitettu päättäjien työkaluksi, joiden avulla voidaan myös välttää ei-toivottuja vaikutuksia. IEA:n tämän vuoden raporttiin sisältyy myös kestävän kehityksen skenaario.

Sen tavoitteena on päästöjen laskeminen sille tasolle, ettei ilmasto lämpene yli kahta astetta.

Tämän saavuttamiseksi energiantuotannon pitäisi olla 65-prosenttisesti uusiutuvaa vuoteen 2040 mennessä. Ydinvoiman osuus olisi noin 15 prosenttia energiantuotannosta, noin kaksinkertainen New Policies -skenaarioon verrattuna. Lisäksi kaikki mahdolliset energiansäästökeinot tulisi ottaa käyttöön.

Hiilen käyttö olisi käännettävä laskuun välittömästi ja öljyn kulutuksenkin pitäisi lähteä laskusuuntaan lähiaikoina. Tämän vuoksi myös kestävän kehityksen skenaariossa maakaasu olisi tärkeä energianlähde. Etenkin Kiinassa ja Intiassa maakaasulla voitaisiin korvata hiilen ja öljyn käyttöä.

iea  weo2017  energia  ilmastonmuutos 
Viite