Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Itseisarvon puolesta. Animalian Heidi Kivekkään mukaan yksi tavoitteista on kirjata eläimen itseisarvo lakiin.

Itseisarvon puolesta. Animalian Heidi Kivekkään mukaan yksi tavoitteista on kirjata eläimen itseisarvo lakiin.

Eläinten puolesta osoitetaan mieltä lauantaina – miten muuten eläinten oikeuksia voi puolustaa?

16.2.2018 11.39

Sammeli Heikkinen

Eläinsuojelulain kokonaisuudistuksesta on laadittu esitys, joka on eläinjärjestöjen mielestä varsin puutteellinen. Tämän vuoksi eläinjärjestöt osoittavat lauantaina mieltään Helsingissä eläinten puolesta.

Animalian vs. toiminnanjohtaja Heidi Kivekäs, mitä järjestöt voivat mielenosoituksen lisäksi tehdä parantaakseen lakia?

”Esitys on lausuntokierroksella, siihen on mahdollista vaikuttaa lausunnoilla tämän kuun loppuun saakka. Maa- ja metsätalousministeriö käy lausunnot läpi ja mahdollisesti muokkaa lakiesitystä niiden pohjalta. Olemme keränneet toissa vuodesta lähtien keränneet Suomen eläinsuojeluyhdistysten liiton kanssa allekirjoituksia vetoomukseen, jossa vaaditaan parsinavettojen, emakkohäkkien ja turkistarhauksen kieltämistä. Sen on allekirjoittanut noin 90 000 ihmistä tähän mennessä. Se luovutetaan kansanedustajille, kun lakiesitys tulee eduskuntaan”

Miten käytännössä lakiesityksen sisältöön pyritään vaikuttamaan sen jälkeen kun lausuntokierros kuun lopussa päättyy?

”Haluamme pitää yllä julkista keskustelua. Toivomme hedelmällistä kesksutelua eduskunnassa, sillä kansanedustajat voivat saada muutoksia aikaan. Toivomme tietenkin myös, että valiokuntakäsittelyissä kuunnellaan myös kansanlaisjärjestöjen asiantuntijoita.”

Mitä olisi tärkeintä muuttaa lakiesityksessä?

”Parsinavetat pitäisi kieltää. Emakoiden tiineyshäkit ollaan kieltämässä, tosin pitkällä siirtymäajalla. Lisäksi myös porsitushäkit pitäisi kieltää. Esityksen mukaan eläinten on saatava vettä sopivassa määrin. Tämä ei riitä, esimerkiksi jää ja lumi eivät ole riittävää vedensaantia. Lain pitäisi vaatia, että vettä on jatkuvasti saatavilla. Lakiin piti tulla kirjaus siitä, että eläimellä on itseisarvo. Nyt se on vain perusteluissa, ei itse laissa.”

Kuinka paljon raha ratkaisee? Onko talous ajamassa eläinten hyvinvoinnin ohi?

”Lakiesityksen henki on ihan edistynyt, mutta siinä on laajoja poikkeuksia tuotantoeläinten kohtelussa. Lakiesityksen perusteluissa on ihan suoraan sanottu, että näitä poikkeuksia on tuotannollisista ja taloudellisista syistä. Tässä näkyy hallituksen linja, jonka mukaan päätöksistä ei saa tulla kustannuksia tuottajille. Meidän mielestämme tuotantotukien suuntaamisella ja siirtymäajoilla vaatimamme parannukset ovat realistisia.”

Miten kansalainen voi itse puolustaa eläinten oikeuksia?

”Osallistumalla mielenosoitukseen lauantaina, allekirjoittamalla vetoomuksemme ja jättämällä lausunnon ministeriölle laista. Lisäksi kannattaa olla yhteydessä kansanedustajiin ja kertoa mielipiteensä.”
Viite