Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Flickr

Vaikeasti tavoitettava. Ympäristöministeriö halusi, ettei uusien omakoti- ja paritalojen rakentajia velvoiteta esteettömyyteen.Flickr

Vaikeasti tavoitettava. Ympäristöministeriö halusi, ettei uusien omakoti- ja paritalojen rakentajia velvoiteta esteettömyyteen.

Esteettömyys hallituksen tähtäimessä - valvoja ärähti

28.2.2017 18.36

Riikka Suominen

Apulaisoikeuskansleri pysäytti hallituksen yrityksen purkaa rakentamisnormeja.

Hallitusohjelmassa luvataan osana norminpurkua poistaa asuntorakentamisen säädöksiä. Ympäristöministeriö valmisteli viime syksynä rakennuslakiin uutta asetusta. Asetus olisi tullut valtioneuvoston päätettäväksi tänä keväänä. Sen tarkoitus olisi ollut löyhätä uusien rakennusten esteettömyysvaatimuksia. Esimerkiksi uusilta pari- ja omakotitaloilta ei olisi vaadittu esteetömyyttä ja uusien kerrostalojen pesutilojen vapaa lattiatila olisi voinut olla nykyistä vaatimusta pienempi.

Vammaisjärjestö Kynnys ry kanteli muutoksesta apulaisoikeuskanslerille. Kynnyksen mukaan uudistus olisi heikentänyt esteettömyyttä.

Apulaisoikeuskansleri totesi esteettömyysnormien lieventämisen ongelmalliseksi perustuslain kannalta.

"Minua harmitti, että kesäkuussa Suomessa astui voimaan YK:n vammaisten oikeuksien sopimus. Heti sen jälkeen yritetään tehdä säännös, joka on sopimuksen vastainen", sanoo kantelun tehnyt Kynnys ry:n toiminnanjohtaja Kalle Könkkölä.

Sopimuksessa, johon Könkkölä viittaa, YK:n jäsenvaltiot sitoutuvat edistämään esteettömyyttä.

Ratkaisussaan apulaisoikeuskansleri katsoo, ettei ympäristöministeriö ollut riittävästi huomioinut perustuslain ja vammaisyleissopimuksen asettamia velvoitteita. Asetusehdotus ei toteuttanut vammaisten yhdenvertaisuutta ja syrjimättömyyttä.

Könkkölä pitää linjausta merkittävänä. Yksittäisten rakennusten esteettömyyteen on puututtu aiemminkin, mutta tämä on ensimmäinen kerta kun esteettömyyteen puututaan säädöstasolla.

Mutta miksi jokaisen uuden asunnon pitää olla esteetön?

"Sitä huolta ei ole, että kaikki suomalaiset asunnot olisivat esteettömiä. Meillä on tällä hetkellä noin 300 000 esteetöntä asuntoa ja 2,2 miljoonaa täysin esteellistä asuntoa", Könkkölä sanoo. Hän harmittelee käsitystä siitä, että esteettömyys olisi syypää kalliisiin asuntoihin. 

Hän muistuttaa ympäristöministeriön selvityksestä, jonka mukaan esteettömyys lisää rakennuskuluja vain 1-2 prosenttia.
Viite