Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Paul Wordingham / Flickr (CC-BY)

Kalastaja
Valvonnan ystävä. Ympäristöjärjestöjen lisäksi myös kalastajat vastustavat uudistusta, sillä ely-keskukset ovat pitäneet huolta kalakannoista ja ajaneet muun muassa voimalat ohittavia kalateitä.Paul Wordingham / Flickr (CC-BY)

Valvonnan ystävä. Ympäristöjärjestöjen lisäksi myös kalastajat vastustavat uudistusta, sillä ely-keskukset ovat pitäneet huolta kalakannoista ja ajaneet muun muassa voimalat ohittavia kalateitä.

Hallitus sitomassa virkamiesten kädet, ympäristölupien valvonta jää kansalaisille – ”Venäläinen tapa toimia”

6.3.2018 15.43

Lasse Leipola

Hallituksen ajama maakuntauudistus uhkaa ympäristöhallintoa. Hallituksen odotetaan antavan vielä tällä viikolla esityksen lakimuutoksesta, jolla heikennetään viranomaisten mahdollisuuksia tehdä valituksia päätöksistä.

”Tätä voisi kärjistäen verrata siihen, että lakkautettaisiin syyttäjänlaitos. Rikoslaki olisi yhä olemassa ja kansalaiset voisivat tehdä itse rikosilmoituksia, mutta julkinen toimija jäisi pois”, sanoo ympäristövaliokunnan puheenjohtaja, vihreiden kansanedustaja Satu Hassi.

Kyseessä on jo toinen kerta lyhyen ajan sisään, kun ympäristöhallintoa laitetaan uusiksi. Itsenäiset ympäristökeskukset sulautettiin 2010 perustettuihin Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksiin (ely), joista on sittemmin karsittu henkilökuntaa.

Nyt lakkautettavien ely-keskusten tehtävät ovat siirtymässä osin maakunnille ja osin valtion lupa- ja valvontavirastoon eli Luovaan. Sen sisälle oli alunperin määrä tulla yleisen ympäristöedun valvonnan yksikkö, mutta loppuvuodesta tällainen valvonta päätettiin jättää pois.


Hassin tavoin aiemmin ympäristöministerinä toiminut vihreiden kansanedustaja Ville Niinistö näkee, että ympäristöhallinnon alasajon taustalla on tapa nähdä ympäristöluvat ja niiden valvonta elinkeinotoiminnan jarruina.

”Tämä on venäläinen tapa toimia. Länsimaissa ympäristöviranomaiset ovat vahvoja.”

Niinistön mukaan ympäristösääntelyn näkeminen hidasteena on vanhentunutta ajattelua. Ympäristövalvonta takaa sen, että yritysten toiminnalla on kansalaisten tuki, ja että niiden toiminta on kestävää myös pitkällä tähtäimellä. Se myös varmistaa sen, etteivät leväperäisesti ympäristöön suhtautuvat yritykset saa kilpailuetua suhteessa vastuullisiin yrityksiin.


Ely-keskukset ovat
valvoneet aluehallintovirastoissa tehtyjä päätöksiä ja tehneet niistä tarvittaessa valituksia hallinto-oikeuksille. Ely-keskukset ovat tehneet valituksia muun muassa voimaloille ja lentokentille myöntämistä ympäristöluvista.

Kyseessä ei kuitenkaan ole ollut merkittävä elinkeinoelämän tai muun toiminnan jarru. Elyt ovat tehneet valituksia vain noin kolmesta prosentista päätöksistä. Valitukset on myös katsottu aiheellisiksi, sillä niistä 60 prosenttia on mennyt läpi.

”Kyseessä on ollut varmistus sille, että erilaisten ristiriitaisten paineiden alla tehdyt päätökset ovat laillisia”, Niinistö sanoo.

Kuntaministeri Anu Vehviläinen (kesk) vakuutti joulukuussa Maaseudun tulevaisuuden haastattelussa, ettei Luovasta tule ”uutta liekaa” maaseudulle:

”Ymmärrän toki, että maaseudun ihmiset ovat huolissaan ja epäluuloisia tulevasta.”

Vehviläisen mukaan Luova ei tule puuttumaan maakuntien ja kuntien päätöksiin. Haastattelussa hän myös myönsi, että tavoitteena on päästä eroon valituksista, joita elyt ovat tehneet aluehallintovirastojen toiminnasta.


Suomen luonnonsuojeluliiton ympäristöjuristi Pasi Kallio arvioi tammikuussa, että ehdotettu muutos on ”erittäin merkittävä ja ympäristölle vahingollinen, jopa perustuslain vastainen”.

”On täysin kestämätöntä, että hallitus pyrkii itse heikentämään valtion perustuslaillista velvoitetta huolehtia ympäristön turvaamisesta. Hallinnollinen muutos ei voi olla syy rikkoa toimivaa järjestelmää.”

Valitusoikeuden lisäksi vihreitä huolestuttaa se, että ely-keskuksiin keskitetyt ympäristövirkamiehet hajautetaan maakuntiin, jolloin asiantuntemus ja resurssit ovat aiempaakin ohuemmat.

”Kun hallinto on kertaalleen purettu, sitä on vaikea palauttaa”, Niinistö sanoo.

Hänen mukaansa vihreät voisivat hallitusneuvotteluihin osallistuessaan yrittää korjata asiaa, mutta se olisi vaikeaa muun muassa sen vuoksi, että henkilöstöä pitäisi jälleen kerran pompotella paikasta toiseen.


Vihreät eivät ole ainoita, joita ympäristöhallinnon uudistus huolestuttaa. Vasemmiston kansanedustaja ja ympäristövaliokunnan varapuheenjohtaja Silvia Modig kirjoitti tammikuussa blogissaan olevansa huolissaan siitä, että kaavaillun uudistuksen myötä ympäristöpäätöksien valvonta jää yhä enemmän kansalaisten harteille.

”Ei meillä kansalaisilla voi olla sellaista osaamista ja resursseja, että voisimme valvoa monimutkaisia kaavasuunnitelmia ja vaikkapa ymmärtää maankäytön vaikutuksia kauempana olevaan vesistöön. Sitä varten meillä on korkeasti koulutetut ja osaavat ympäristöviranomaiset.”

Modig myös muistutti, ettei toimivaa ympäristöhallintoa juuri huomaa huomaa, vaikka tällaisella viranomaistoiminnalla usein estetään ympäristölle haitalliset suunnitelmat.

”Tätä heikennystä on vaikea nähdä muuna kuin systemaattisena ympäristöhallinnon alasajona. Vasemmistoliitto ei voi sitä hyväksyä.”

Niinistö uskoo, että myös muista oppositiopuolueista voi löytyä tukea ympäristölle, jos asia nousee julkiseen keskusteluun.

”Sdp on kuitenkin se puolue, joka oli perustamassa ympäristöministeriötä. He tulevat yleensä ympäristön suojelun kannalle, kun heitä vähän muistuttelee.”


Maakuntauudistuksen käsittelystä on tulossa kuluvan eduskuntakauden kovin vääntö. Kuten sote-uudistus myös ympäristöhallinnon mylläys saattaa lopulta kaatua perustuslakivaliokunnassa.

”Eduskunnan perustuslakivaliokunta joutuu paljon vartijaksi, kun yleisen edun valvontaan aiottujen muutosten perustuslaillisuus tulee valiokunnan arvioitavaksi. Erillinen yleisen edun valvontayksikkö valitusoikeuksineen tulee palauttaa ehdotuksen lähtökohdaksi”, ympäristöjuristi Kallio ja WWF:n oikeudellinen neuvonantaja Raija-Leena Ojanen kirjoittivat helmikuussa Helsingin Sanomissa.

Vihreitä perustuslakivaliokunnassa edustava Niinistö ei halua ottaa mahdolliseen käsittelyyn sen tarkempaa kantaa. Hän pitää silti selvänä, että asiaa tulee tuoda perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi.

Hänen mukaansa helpoin ratkaisu olisi se, että hallitus palaisi omaan aiempaan esitykseensä, jossa Luovan sisälle perustettaisiin yleisen ympäristöedun valvonnan yksikkö. Toive kohdistuu erityisesti kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpoon.

”Orpo on tunnettu perhokalastaja, mutta onkohan hän ymmärtänyt, mistä tässä tarkalleen on kyse? Kokoomuksen pitäisi ymmärtää, että ympäristöhallinto on myös kestävän yritystoiminnan etu.”

Maakuntauudistusta koskevat lait on määrä hyväksyä ennen eduskunnan kesälomaa. Uudet maakuntavaltuustot valitaan ensi lokakuussa järjestettävissä maakuntavaaleissa.

ympäristöhallinto  luonnonsuojelu  maakunnat 
Viite