Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Grafiikaa tulonjaosta
Jako uusiksi. Uuden hallituksen politiikka poikkeaa selvästi edeltäjästä. Voittajia ja häviäjiä löytyy kaikista tuloluoksita muttei tasaisesti.

Jako uusiksi. Uuden hallituksen politiikka poikkeaa selvästi edeltäjästä. Voittajia ja häviäjiä löytyy kaikista tuloluoksita muttei tasaisesti.

Hallitusohjelma tuo miehille yli kolme kertaa enemmän rahaa kuin naisille

18.6.2015 9.02

Annakaisa Suni

Miesten käytettävissä olevat tulot kasvavat hallitusohjelman myötä yhteensä 275 miljoonaa euroa. Naiset jäävät perusporvarihallituksen päätöksistä 80 miljoonaa euroa voitolle, eli kolme ja puoli kertaa miehiä vähemmän.

Hallitus leikkaa etuuksia ja palveluita neljällä miljardilla, mutta veronkevennykset jättävät hallitusohjelman vaikutukset kansalaisten käytettävissä oleviin tuloihin positiivisiksi. Vaikutus ei kuitenkaan jakaudu tasaisesti.

Hallitusohjelman myötä neljän pienimmän tulokymmenyksen käytettävissä olevat tulot pienenevät ja kuuden suurimman tulokymmenyksen käytettävissä olevat tulot kasvavat.

Luvut käyvät ilmi eduskunnan tietopalvelun selvityksestä, jonka se teki vihreän eduskuntaryhmän pyynnöstä. Laskelmassa ovat mukana hallitusohjelman keskeiset veromuutokset, etuuksien indeksikorotusten jäädytykset sekä muita reformeja, kuten sairaanhoitokorvausten leikkaukset ja takuueläkkeen korotus.

Tuloeroja mittaava niin sanottu gini-kerroin kasvaa vuoteen 2019 mennessä 0,35 prosenttiyksikköä.

”Muutos on merkittävä, mutta ei dramaattinen”, sanoo eduskunnan tietopalvelun tutkija Olli Kärkkäinen.

Köyhien lasten, aikuisten ja vanhusten osuus koko väestöstä kasvaa.

Siinä missä edellisen hallituksen toimet terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan kavensivat tuloeroja, kääntää pääministeri Juha Sipilän (kesk) ohjelma kehityksen päinvastaiseksi.

Leikkaukset kohdistuvat erityisesti pienituloisiin, koska he saavat tulonsiirtoja ja käyttävät esimerkiksi julkista terveydenhoitoa.
Veromuutokset taas hyödyttävät tietopalvelun mukaan suhteellisesti eniten seitsemänteen ja kahdeksanteen tulokymmenykseen kuuluvia eli niitä, joilla on käytettävissään enemmän rahaa kuin 60–70 prosentilla suomalaisista.

Työllisyyden kehitys määrittää hallitusohjelman todelliset tulonjakovaikutukset, muistuttaa Itä-Suomen yliopiston sosiologian professori Juho Saari.

”Jos hallitus onnistuu työllisyysasteen nostossa, sillä on tuloeroja pienentävä vaikutus.”

Hallituksen toimien vaikutuksesta työllisyysasteeseen ei ole julkaistu arvioita.

Leikkaukset ja veronkevennykset lisäävät tuloerojen lisäksi sukupuolten välistä epätasa-arvoa. Esimerkiksi indeksileikkauksista 58 prosenttia kohdistuu tietopalvelun selvityksen mukaan naisiin.

85 suomalaista professoria ja tieteen tekijää vaati viime viikolla hallitusta arvioimaan päätöstensä vaikutukset naisiin ja miehiin ja muuttamaan niitä niin, että ne eivät kokonaisuutena vaikuta haitallisesti sukupuolten tasa-arvoon.

Moni hallitusohjelman linjaus vaikuttaa samansuuntaisesti ja heikentää tasa-arvoa, sanoo sukupuolentutkimuksen tutkijatohtori Anna Elomäki Helsingin yliopistosta. Elomäki teki alustavan sukupuolivaikutusten arvioinnin hallitusohjelmasta professoreiden vaatimusta varten.

Hän mainitsee lasten ja vanhusten hoivavastuun siirtämisen julkiselta sektorilta omaisille ja työelämän laadun heikennykset, jotka vaikuttavat erityisesti naisiin.

”Ohjelmassa on pohjavire, jossa neoliberalistiset näkemykset taloudesta kohtaavat arvokonservatiivisen käsityksen perheestä ja naisen roolista.”

hallitusohjelma  tasa-arvo  tuloerot  talous 


Lisää aiheesta:Viite