Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Helsinki selvittää: Vanhankaupunginkosken padon kohtalo selviää parin vuoden päästä

14.9.2015 17.32

Sammeli Heikkinen

Vanhankaupunginkosken padon purkamisen seuraukset selvitetään. Helsingin kaupunginhallitus päätti asian tänään maanantaina äänestyksen jälkeen.

Purkamisen selvittämistä kannatti 13 kaupunginhallituksen jäsentä, vastaan olivat yksi kokoomuslainen ja yksi demari.

Selvitykseen päädyttiin vihreiden vastaesityksen pohjalta. Alunperin virkamiehistö ehdotti, että kaupunginhallitus päättää jättää asian selvittämisen sikseen.

Vihreiden valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs kertoo, että nyt hyväksytty esitys tarkoittaa käytännössä padon purkamisen yva-selvitystä.

"Noin kaksi vuotta on arvio kestosta. Sen jälkeen sitten päätetään, puretaanko pato vai ei."

Kivekkään mukaan vihreillä ei ryhmänä ole vielä kantaa padon purkuun.

Purkaminen parantaisi jokiekosysteemin hyvinvointia, lisäämällä vaelluskalojen kutupaikkoja ja parantamalla niiden nousumahdollisuuksia jokeen. Osa lajeista ei pääse nyt lainkaan ylös Vanhankaupunginkosken kalatietä.

Toisaalta padon säilyttäminen pitäisi nykyisen kulttuuriympäristön ennallaan. Lisäksi padon yläpuolella oleva jokivuollesimpukkapopulaatio voi joutua vaaraan, jos pato puretaan.

"Ryhmässä on käyty asiasta keskusteluja, mutta kanta on ihan aidosti auki ja riippuu selvityksen tuloksista", Kivekäs sanoo.

Vanhankaupunginkosken padon purkamisen selvitys alkoi vihreiden kaupunginvaltuutetun Jukka Relanderin aloitteesta. Kaupungin virkamiehistö on suhtautunut hankkeeseen luottamushenkilöitä nihkeämmin.

 
Viite