Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Flickr / Amnesty Finland (CC-BY)

Helsinki Pride 2013
Flickr / Amnesty Finland (CC-BY)

Järjestöt: Ihmisoikeusloukkaukset pois translaista

24.6.2015 13.31

Emmi Skytén

33 suomalaista järjestöä on julkaissut kannanoton, jossa vaaditaan hallitukselta translain uudistamista. Järjestöjen mukaan translakia pitäisi uudistaa niin, että henkilö voisi pelkästään omalla ilmoituksellaan vahvistaa juridisen sukupuolensa.

”Juridisen sukupuolen vahvistaminen ja henkilön mahdollisesti tarvitsema lääketieteellinen hoito pitää erottaa toisistaan, eikä niiden toteutumista saa ehdollistaa toisistaan riippuviksi. Juridisen sukupuolen vahvistamisen pitää olla sujuvaa ja nopeaa”, sanoo Trasekin puheenjohtaja Antti Karanki.

Aikaisemmin muun muassa Euroopan neuvoston ihmisoikeusvaltuutettu sekä YK:n CEDAW-komitea ovat kehottaneet Suomea poistamaan translaista ihmisoikeuksia loukkaavat ehdot juridisen sukupuolen vahvistamiselle. Nykyisen lain mukaan sukupuolensa vaihtavalta edellytetään muun muassa lääketieteellisiä selvityksiä lisääntymiskyvyttömyydestä ja vastakkaiseen sukupuoleen kuulumisen kokemisesta sekä avioliitosta tai rekisteröidystä parisuhteesta luopumista.

Sosiaali- ja terveysministeriössä valmisteltu muutoksia translakiin, mutta edellinen hallitus ei antanut asiata esitystä eduskunnalle. Ministeriön asiantuntijaryhmän toukokuussa julkaistussa raportissa ehdotettiin saman suuntaisia muutoksia, mitä järjestöt vaativat.

Kannanoton ovat allekirjoittaneet muun muassa Amnesty, Suomen mielenterveysseura, Seta, Trasek sekä useat poliittiset nuorisojärjestöt, kuten Demarinuoret, Keskustanuoret sekä Vihreät nuoret ja opiskelijat.

translaki 
Viite