Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Quinn Dombowski / Flickr / CC BY-SA 2.0

Quinn Dombowski / Flickr / CC BY-SA 2.0

Järjestöt: Paperittomien vaino uhkaa oikeusvaltiota

22.12.2016 16.11

Riikka Suominen

Hallituksen viime viikolla julkaisema toimenpideohjelma paperittomien ehkäisemiseksi ja maasta karkottamiseksi saa järjestöiltä kovaa kritiikkiä. Tosin hallituksen mukaan ei pidä puhua paperittomista, vaan käyttää ilmaisua laittomasti maassa oleskeleva.

Hallitus haluaa, että opettajat, kirkko, järjestöt ja tavalliset kansalaiset ilmoittaisivat viranomaisille laittomaan maassa oleskeluun liittyvistä havainnosta.

Kaksitoista ihmisoikeusjärjestöä on tehnyt kannanoton toimenpideohjelman ongelmista. Mukana ovat muun muassa Ihmisoikeusliitto, Suomen Mielenterveysseura ry ja Lääkärien sosiaalinen vastuu.

Järjestöjen mukaan hallituksen suunnitelma vie Suomea valvontayhteiskunnan suuntaan.

"Suunnitelmassa on oikeusvaltion kehityksen ja olemassaolon kannalta huolestuttavia piireitä", sanoo pakolaisneuvonnan lakimies Heli Aali.

Aalin mukaan erityisen valitettavaa on hallituksen ilmeinen tavoite rangaistusten kiristämisestä. Nykyisellään ulkomaalaisrikkomuksesta voi saada vain sakkorangaistuksen. Hallituksen tavoite ilmeisesti on, että jatkossa ulkomaalaisrikkomusten tutkintaa ja rangaistuksiin voisi sisältyö vapauden rajoittamista.

"Ihmisten pitäminen vangittuna on todella kallista. Haluavatko viranomaiset tosiaan puuttua paperittomuuteen tällä tavoin, rahaa säästämättä?", Aali kysyy. 


Paperittomat ovat kielteisen
turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä, joita ei voi palauttaa lähtömaihin, ja jotka eivät halua poistua Suomesta. Sisäministeriö on ohjeistanut, että kielteisen päätöksen saanut tulee poistaa vastaanottokeskuksesta, vaikkei häntä voitaisi palauttaa.

Vastaanottokeskuksista on pelkästään tänä vuonna kadonnut yli 1 900 turvapaikanhakijaa. Osa on mennyt maan alle, osa joutunut ehkä rikoksen uhreiksi tai lähtenyt toiseen EU-maahan.

Syksyn aikana on keskusteltu paperittomien oikeudesta toimeentulotukeen. Nyt hallitus aikoo tutkia, miten lakia pitäisi muuttaa, jotta välttämätön toimeentulo ja huolenpito eivät jatkossa enää koskisi paperittomia.

Oikeusoppineet ovat jo aiemmin kritisoineet sisäministeriön linjauksia siitä, ettei paperittomille tulisi tarjota suojaa.


Toimenpidesuunnitelma astuu voimaan
tammikuun ensimmäisenä. Sillä ei ole sitovaa vaikutusta, vaan se ohjaa selvittämään, miten lakeja pitäisi muuttaa.

Lakimies Aalin mielestä ohjelma on ennen kaikkea yritys vaikuttaa suomalaisten arvoihin.

"Sen viesti ja kieli ovat ennen kuulumattomia. Ohjelmalla sanotaan, että turvaa etsivät ihmiset, ja ulkomaalaiset ylipäätään, eivät ole tervetulleita Suomeen."
Viite