Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

JSN:n Uimonen: Viestintäjohtajan toiminta "asiatonta" Hanska-sotkussa

Soppakanuuna/Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

Risto Uimonen.Soppakanuuna/Wikipedia (CC BY-SA 3.0)

Risto Uimonen.

22.10.2015 11.06

Sammeli Heikkinen

Julkisen sanan neuvoston JSN:n puheenjohtaja Risto Uimonen pitää valtiovarainministeriön viestintäjohtajan toimintaa ”asiattomana” toimittaja Jari Hanskan tapauksessa.

Ministeriön viestintäjohtaja Liinu Lehto kielsi myös käsikirjoittajana ja näyttelijänä toimivan Hanskan pääsyn tänään torstaina järjestettävään, hallintarekisteriä koskevaan ministeriön taustatilaisuuteen. Hanska kertoi asiasta eilen Facebook-sivullaan.

Hanskan lainaamassa sähköpostikirjeenvaihdossa Lehto perustelee osallistumiskieltoa luottamuspulalla, joka on syntynyt siitä, ettei Hanska ole ministeriön virkamiehiä haastatellessaan noudattanut journalistin ohjeita. Erityisesti Lehto nostaa esiin kohdan 17.

Kohdan mukaan haastateltavalle on tehtävä selväksi, missä yhteydessä hänen lausuntojaan käytetään ja kerrottava, onko kyseessä julkaistavaksi tarkoitettu haastattelu vai taustahaastattelu. Lehto sanoi keskiviikkoiltana Helsingin Sanomille Hanskan toimineen vastoin journalistin ohjeiden 17. kohtaa ”useamman kerran” Eduskunta I ja Eduskunta III -näytelmien kohdalla.

Hanskan mukaan näytelmää varten tehdystä haastattelusta kerrottiin sen tulevan näytelmään ja toinen haastattelu tehtiin Voima-lehteen, jossa julkaistua materiaalia sitten siteerattiin näytelmässä.


Journalistin ohjeet ovat suomalaisen journalismin itsesääntelyn avuksi tehty säännöstö. Niiden toteutumista valvoo JSN. Epäillyistä ohjeiden rikkomisista voi kannella neuvostolle, joka sitten tutkii tapaukset ja tarvittaessa antaa ohjeiden rikkomisesta langettavan päätöksen.

JSN:n sihteerin Ilkka Vänttisen mukaan Hanskan toiminnasta ei ole tehty kantelua neuvostoon.

Neuvoston puheenjohtajan Uimosen mukaan Hanskan tapaus on selkeä.

”Journalistin ohjeet eivät ulotu näytelmiin saati kirjoihin, vaikka toimittajat niitä kirjoittaisivatkin. Pidän Lehdon toimintaa asiattomana, toimittajan pääsyn epääminen tiedotustilaisuuteen näillä perusteilla oli asiatonta”, Uimonen sanoi Vihreälle Langalle torstaina aamupäivällä.

Uimonen ei pidä sinällään mitenkään ongelmallisena sitä, että ministeriöt tai muut tiedotustilaisuuden järjestäjät valikoivat tilaisuuksiin kutsuttavat toimittajat. Uimonen myös toivoo, että kaksoisrooleissa toimivat toimittajat noudattavat journalistin ohjeita vapaaehtoisesti, vaikkeivat ne heitä varsinaisesti sitoisikaan.
Viite