Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Mika Flöjt

Mika Flöjtin mielestä vihreiden tärkein tehtävä Koillismaalla on arvokkaan luonnon suojelu. Mika Flöjt

Mika Flöjtin mielestä vihreiden tärkein tehtävä Koillismaalla on arvokkaan luonnon suojelu.

Kaivostaisto jatkuu Kuusamossa

18.4.2018 10.41

Jenni Leukumaavaara

Mikä on tämän kevään tärkein poliittinen kysymys Kuusamossa, Koillismaan vihreiden puheenjohtaja ja kaupunginhallituksen jäsen Mika Flöjt?

”Valitettavasti kaivosasiat. Kaivosyhtiö pyrkii elvyttämään hanketta, josta on tapeltu vuodesta 2005 lähtien. Valtuusto päätti viime kaudella, että Kuusamon yleiskaava rajaa kaivostoiminnan pois alueelta. Yhtiö on valittanut kaavasta. Kitkajoen Juomasuon uraanikullan lisäksi kiinnostaa koboltti.”

Syksyllä edessä ovat luultavasti maakuntavaalit. Näkyvätkö ne jo keskustelussa?

”Suurin osa seutu- ja maakuntahallintoon valituista vihreistä ehdokkaista on alustavasti myönteisiä, mutta nimiä ei ole vielä papereissa. Olen kriittinen esitettyä sotea ja maakuntahallintoa kohtaan. Uudistus veisi päätöksentekoa Kuusamosta ja Koillismaalta Oulun suuntaan.”

Mitä muualta Suomesta pitäisi tuoda Kuusamoon?

”Demokraattisempi paikkojenjakomalli kuntapolitiikkaan. Keskusta on hallinnut Kuusamoa sata vuotta määräenemmistöllä. Kuntalakiin pitäisi ajaa muutosta, jotta mikään puolue ei voisi saada kaikkia lautakuntien puheenjohtajapaikkoja.”

Missä muu Suomi voisi ottaa mallia Kuusamosta?

”Kuusamolaisilla on syvä luontosuhde ja halu puolustaa omaa kotiseutuaan ja puhdasta elinympäristöä.”

Mitä jokaisen suomalaisen tulisi tietää Kuusamosta?

”Yli 30-vuotisen koskisodan jälkeen kuusamolaiset suojelivat Kuusamon kosket ja Kitkajärven. Nyt samat vesistöt ja kankaat aiotaan uhrata kaivostoiminnalle.”

Missä Kuusamon vihreät ovat kymmenen vuoden päästä?

”Meillä on nyt viisi valtuutettua ja olemme toiseksi suurin ryhmä. En halua arvioida tulevaa, kuusamolaiset päättävät. Meille olisi tärkeintä, että yhdessä muiden puolueiden kanssa saamme estettyä kaivokset ja että luontokaupunki kehittyy kestävästi.”

kaivosteollisuus  Vihreät  koskiensuojelu 
Viite