Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Kehitysvammaisten oikeuksiin kaavaillaan parannuksia

3.9.2015 9.38

Emmi Skytén

Kehitysvammalakiin valmistellaan muutoksia, jotka vähentäisivät pakkokeinojen käyttöä kehitysvammaisten henkilöiden erityishuollossa. Nykyinen laki on osin vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen ja Suomen perustuslain vastainen, koska se rajoittaa ihmisten itsemääräämisoikeutta.

”Kärjistetysti kehitysvammalain 42. pykälä on avoin valtakirja pakon käyttöön”, sanoo neuvotteleva virkamies Riitta Burrell sosiaali- ja terveysministeriöstä.

Rajoitustoimenpiteitä aiotaan säätää täsmällisemmin ja ne rajoitustoimenpiteet, joista ei säädetä, aiotaan kieltää. Tulevaisuudessa henkilö, johon käytetään rajoitustoimenpiteitä, voi myös valittaa niistä tuomioistuimeen.

Hallituksen esitys kehitysvammalain muutoksista annetaan eduskunnalle syksyn aikana.

Uudistus vie Suomen lainsäädäntöä lähemmäs vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan YK:n yleissopimuksen edellyttämää tasoa. Sopimus on ratifioitu jo 157 maassa, mutta Suomessa päivitetään ensin omaa lainsäädäntöä.
Viite