Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Kuvakaappaus / yleiskaava.fi

Lisää vihreää. Kuvassa olevasta yleiskaavaluonnoksesta saatiin vaihdettua ruskeita rakennuspikseleitä vihreiksi viheralueiksi.Kuvakaappaus / yleiskaava.fi

Lisää vihreää. Kuvassa olevasta yleiskaavaluonnoksesta saatiin vaihdettua ruskeita rakennuspikseleitä vihreiksi viheralueiksi.

Keskuspuistosta haukattava ala pieneni – 16 hehtaaria turvaan rakentamiselta

14.6.2016 17.44

Sammeli Heikkinen

Helsingin keskuspuistosta rakentamiseen haukattavaa osuutta on saatu pienennettyä valtuustoryhmien neuvottelussa, Helsingin vihreät kertovat. Keskuspuistosta rakentamiseen lohkaistavat palat ovat hiertäneet vihreitä ehkä eniten kaupungin yleiskaavaluonnoksessa.

Tiistaina alkuillasta pidetty kaupunkisuunnittelulautakunnan kokous päätti muuttaa yleiskaavasta Keskuspuiston alueelta 16 rakentamiseen merkittyä hehtaaria viheralueeksi.

Vaikka lautakunnan nyt hyväksymä kaava vie edelleen kymmeniä hehtaareja Keskuspuistosta rakennusmahdollisuuden alle, on neuvottelutulos vihreiden näkökulmasta voitto. Alkuperäiseen kaavaluonnokseen verrattuna Keskuspuiston rakennussuunnitelmista on saatu vähennettyä yli neljännes.

Tärkeimmät rakennuskaavan supistukset tehtiin Pirkkolan urheilupuiston kohdalla ja Metsäläntien pohjoispuolella.

Lautakunnan hyväksymään kaavasopuun kirjattiin myös, että Keskuspuiston ekologinen käytävä on säilytettävä vahvana, erityisesti Pirkkolassa ja Maunulan majan tienoilla.

Lisäksi lautakunta hyväksyi kirjauksen, jonka mukaan kaavan jatkovalmistelussa varmistetaan, että Haaganpuron taimenkanta säilyy.


Vihreät olisivat
halunneet myös päätöksen siitä, että Hämeenlinnanväylä olisi muutettu kaupunkibulevardiksi ensiksi vain Pasilasta Espoon suuntaan vievään junarataan saakka. Näin Keskuspuiston herkemmän pohjoisosan rakentaminen olisi lykkäytynyt hamaan tulevaisuuteen.

Sen sijaan kaupunkibulevardien rakentamisjärjestyksestä ja mahdollisesta vaiheittaisuudesta tehdään erillinen päätös myöhemmin.

Vihreille oli pettymys myös se, ettei neuvottelutulokseen saatu mukaan päätöstä tai kehotusta kansallisesta kaupunkipuistosta. Kaupunkipuistohankkeen avulla yleiskaavapäätöksen jälkeen viheralueiksi jääviä maita voitaisiin suojella rakentamiselta tehokkaasti.

"Asiaan palataan vielä vireillä olevan valtuustoaloitteen käsittelyssä. Tulen jatkossakin vaatimaan, että Keskuspuistosta tulee osa Helsingin kansallista kaupunkipuistoa. Siinä vaiheessa Keskuspuistolle piirretään pikseleiden sijaan tarkat rajat", kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Elina Moisio (vihr) sanoi Vihreälle Langalle.

Yleiskaavassa kaupungin alueet on jaettu hehtaarin kokoisiin pikseleihin. Sen perusteella ei vielä saa rakentaa mitään, vaan yleiskaavan pohjalta laaditaan asemakaavat, joissa määritellään miten yleiskaavan pikselit tulkitaan.

Yleiskaava menee syksyllä kaupunginhallituksen ja -valtuuston käsittelyyn. Tämän jälkeen joudutaan vielä käsittelemään kaavasta mahdollisesti tehtävät valitukset.
Viite