Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Google Maps

Polttopiste. Kiista viheralueille rakentamisesta on kärjistynyt Keskuspuistossa Pirkkolan kohdalla.Google Maps

Polttopiste. Kiista viheralueille rakentamisesta on kärjistynyt Keskuspuistossa Pirkkolan kohdalla.

Analyysi

Kiista keskuspuistosta vaarantaa koko Helsingin yleiskaavan

13.10.2016 19.41

Sammeli Heikkinen

Helsingin vihreiden valtuustokauden ehkä merkittävin saavutus, kaupungin uusi yleiskaava, voi vielä kaatua loppumetreillä. 

Vasemmistoliiton näkemys on, että yleiskaavaa pitäisi muuttaa niin, että Hämeenlinnan väylän varresta Pirkkolan kohdalla poistettaisiin varaus asuntorakentamiselle.

Vihreät ei ole innostunut kaavan sorkkimisesta.

"Oleellista on, ettemme halua palauttaa kaavaa valmisteluun. Yleiskaavassa on ongelmallisia kohtia. Valmisteluun palauttaminen vaarantaisi kaikki kaavan hyvät saavutukset", vihreiden valtuustoryhmän vetäjä Otso Kivekäs sanoo.

Puistoon rakentamisen vähentäminen sinänsä käy vihreille, sillä viheralueista haukkaaminen on ollut puolueelle koko ajan yleiskaavan vaikein osa. Vihreät saivatkin kaupunkisuunnittelulautakunnassa vasemmistoliiton tuella vähennettyä rakentamista puistoihin, mitä vasemmistoliittokin piti vielä viime vuoden lopulla torjuntavoittona.

Demareiden, vihreiden ja kokoomuksen mielestä vasemmistoliitto onkin irtautunut jo puolueiden välille solmitusta kaavasovusta.

Vihreissä ollaan huolissaan siitä, että kaavan muuttaminen voi pudottaa yleiskaavan takaisin valmisteluun. 

Jos kaava palautetaan valtuustosta valmisteluun, sen hyväksyminen lykkäytyy seuraavalle valtuustolle. Lisäksi koko nykyinen kaavasopu voidaan repiä auki. Näin esimerkiksi kaikkien kaupunkibulevardien toteutuminen olisi vaakalaudalla ja muun muassa Malmin kentän rakentaminen joutuisi uudelleen punnittavaksi.

Käytännössä kaupunkibulevardit, uuden joukkoliikennejärjestelmän ja autoilun vähentämisen ja sadat tuhannet uudet asunnot sisältävä yleiskaava voisi siis mennä uusiksi. Jos näin kävisi, uuden kaavan sisällöstä ei voisi sanoa mitään varmaa.

"Yleiskaava tulee kaupunginhallitukseen maanantaina. Nyt mietitään niitä mahdollisuuksia, miten sovitetaan yhteen Hämeenlinnanväylän bulevardisointi ja Keskuspuiston turvaaminen", Kivekäs sanoo, muttei halua tässä vaiheessa vielä tarkentaa, millaisia keinoja on pöydällä.


Oma ongelmansa on, ettei kellekään ole selvää, kuinka paljon yleiskaavaa voi muuttaa ilman että se on palautettava valmisteluun. 

Vasemmistoliitto viittaa professori Olavi Syrjäsen lausuntoon, jonka mukaan Keskuspuiston rakennusalan muutos ei vielä pakottaisi viemään kaavaa takaisin valmisteluun. Puolueen valtuustoryhmän puheenjohtaja Veronika Honkasalo kuitenkin arvioi Vihreälle Langalle, että muutos voisi johtaa valmisteluun palauttamiseen.

Helsingin suurimman valtuustoryhmän kokoomuksen ryhmäpuheenjohtajan Lasse Männistön mukaan puolue ei suostu siihen, että yleiskaavaa aletaan muuttamaan vasemmistoliiton toivomalla tavalla. Männistö myöskin arvioi, että muutos veisi kaavan uuteen valmisteluun.

Demareiden ryhmyri Osku Pajamäki on suurin piirtein samaa mieltä.

"Juridisesti muutos voisi joiltain osin olla mahdollinen, mutta ei poliittisesti. Jos kaava avataan Keskuspuiston osalta, aukeaa se Malmilla, Itä-Helsingissä ja niin edelleen", Pajamäki kommentoi Vihreälle Langalle.

Pajamäen mukaan demarit eivät missään nimessä halua kaavaa uuteen valmisteluun. Männistön mukaan tätä ei halua myöskään kokoomus, vaikkakin "osa valtuutetuista kannattaa Malmin lentoaseman säilyttämistä nykykäytössään". Myöskään vasemmistoliitto ei palauttamista toivo.

Eniten kaavan muutoskaavailuista on kauhistunut kaupunkisuunnitteluvirasto. Virkamiesten pelkona on se, että jos kaavaa mennään sorkkimaan, eikä sitä valmistella uudestaan ja panna näytteille, sen laillisuupohja jää heikoksi. Näin kaavasta väistämättä tehtävät valitukset voisivat kaataa kaavan kokonaan ja kaupunki jäisi vaille lainvoimaista yleiskaavaa.


Yleiskaava on nimensä mukaan yleispiirteinen suunnitelma kaupungin maankäytöstä. Jos tietylle alueelle halutaan rakentaa vaikkapa asuntoja, yleiskaava ei vielä riitä, vaan tarvitaan myös asemakaava, jossa määrätään mitä rakennetaan, mihin ja millä ehdoilla.

Vihreiden kaupunginvaltuutettu Osmo Soininvaara muistutti blogissaan, että voimassaolevassa yleiskaavassa on merkitty asuinalue Vuosaareen, mutta alue on jätettiin kaupunkisuunnittelulautakunnan päätöksellä rakentamatta.

Kaupunkisuunnittelulautakunnan jäsen Elina Moisio (vihr) kirjoitti Helsingin vihreiden sivulla, että yksi ratkaisu olisi turvata Keskuspuiston rajat erillisellä osayleiskaavalla. Joka tapauksessa yleiskaavapäätökseen on Moision mielestä sisällytettävä riittävän tarkat ohjeet puiston säilyttämiseksi.

"Keskuspuistoa turvaavat ratkaisut on mahdollista tehdä nykyisen yleiskaavaehdotuksen puitteissa", hän arvioi.

Näillä näkymin yleiskaava tulee valtuuston käsittelyyn 26. lokakuuta.

Vaihdettu viidennen kappaleen toisen virkkeen muotoilua 12.40.
Viite