Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Aleksi Kallioja

Meilahden sairaala
Meilahdessa kaikki hyvin. Valinnanvapauden arvioidaan parantavan palveluiden laatua yleisesti, mutta heikentävän palveluiden saatavuutta valtakunnallisesti.Aleksi Kallioja

Meilahdessa kaikki hyvin. Valinnanvapauden arvioidaan parantavan palveluiden laatua yleisesti, mutta heikentävän palveluiden saatavuutta valtakunnallisesti.

Kuntien sote-johtajat: Sote-uudistus syö rahaa, muttei ei vähennä eriarvoisuutta

28.3.2017 12.30

Emmi Skytén

Sote-uudistus vähentää eriarvoisuutta huonosti, arvioi 47 prosenttia kuntien sote-johtajista Suomen sosiaali ja terveys ry:n eli Sosten kyselyssä.

Sote-uudistuksen tavoitteena on kaventaa ihmisten sosiaali- ja terveyseroja, parantaa palveluiden yhdenvertaisuutta ja saatavuutta sekä hillitä kustannuksia. Kyselyyn vastaajat epäilevät tavoitteiden toteutumista.

”Uudistuksen tavoitteet kustannusten kasvun hillinnästä,   terveyserojen kaventamisesta, palvelujen saatavuudesta ja peruspalvelujen vahvistamisesta eivät tule toteutumaan”, arvioi eräs kyselyyn vastannut sote-johtaja.

”Järjestelmästä tulee kallis ja sekava”, kirjoittaa toinen vastaaja.

Arviot sote-uudistuksen onnistumisesta ovat merkittävästi heikentyneet viime vuodesta, sillä enää seitsemän prosenttia sote-johtajista arvioi, että sote-uudistus vähentää ihmisten terveyseroja, sanoo tutkija Ari-Matti Näättänen tiedotteessa.


Valinnanvapauden arvioidaan
parantavan palveluiden laatua ja saatavuutta, mutta heikentävän alueellista yhdenvertaisuutta. Palvelut paranisivat siis suurissa kaupungeissa, mutta ei haja-asutusalueella.

Yli puolet vastaajista arvioi valinnanvapauden parantavan palveluiden laatua ja saatavuutta, neljäsosa taas arvioi niiden pysyvän ennallaan. Lähes puolet arvioi, että valinnanvapaus heikentää palveluiden yhdenvertaista saatavuutta valtakunnallisesti ja että heikoimmassa asemassa olevien palveluiden laatu ja palveluihin pääsy heikkenee.

Valinnanvapaudella tarkoitetaan sitä, että palveluita tarvitseva voisi itse valita palvelunsa julkiselta, yksityiseltä tai kolmannelta sektorilta eli järjestöltä.

Ruotsissa valinnanvapaus on jo käytössä. Ruotsin julkisen talouden tarkastusviraston mukaan valinnanvapaus on lisännyt eniten terveiden ja rikkaiden ihmisten hoitokertoja. Sen mukaan valinnanvapaus ei edistä tasa-arvoa eikä vaikeimmin sairaiden asettamista etusijalle. Ruotsissa valinnanvapaus ei ole hillinnyt terveysmenojen kasvua, mutta ei myöskään lisännyt niitä huomattavasti.


Yrityksille valinnanvapaudesta
tulee olemaan hyötyä, arvioivat Sosten kyselyyn vastaajat. Noin 90 prosentin mielestä valinnanvapauden lisääminen parantaa yritysten asemaa palvelutuotannossa. Sen sijaan lähes 70 prosenttia vastaajista arvioi julkisen sektorin aseman heikentyvän palvelutuotannossa, jos valinnanvapautta lisätään.

Kustannusten ja asiakasmaksujen arvioidaan sen sijaan kasvavan, sillä 74 prosenttia vastaajista arvioi sote-uudistuksen nostavan asiakasmaksuja. Yli puolet vastaajista arvioi sote-uudistuksen hillitsevän huonosti kasvavia sote-kustannuksia.


Lisää aiheesta:Viite