Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Vihreän Langan lukijoiden mieltymykset asteikolla 1–5. Mitä pidempi pylväs, sitä kiinnostavampi aihe.

Vihreän Langan lukijoiden mieltymykset asteikolla 1–5. Mitä pidempi pylväs, sitä kiinnostavampi aihe.

Me kysyimme, te vastasitte – tällaisena lukijat pitävät Vihreää Lankaa

7.9.2017 9.42

Lasse Leipola

Vihreän Langan tuoreeseen lukijakyselyyn tuli lähes 1 500 vastausta. Ne auttavat tekemään lehdestä entistä paremman.

Lukijat ovat tyytyväisiä Vihreä Lanka -lehteen. Selvä enemmistö lukijoista on sitä mieltä, että Lanka kirjoittaa ymmärrettävästi ja siitä saatava tieto on luotettavaa. Yli puolet vastaajista pitää ulkoasua hyvänä ja sanoo saavansa lehdestä ideoita siihen, miten voi itse vaikuttaa asioihin.

”Haluamme antaa ihmisille eväitä itse muuttaa maailmaa. Ilahduttaa, että lukijoiden mielestä onnistumme siinä”, sanoo päätoimittaja Riikka Suominen.

Vihreän politiikan esittelyä pidettiin tärkeänä. Vastausten perusteella siinä on myös onnistuttu. Muista aihepiireistä kiinnostavimpina pidettiin ilmastonmuutosta, EU:ta, luontoa, kulttuuria, ruokaa sekä kuluttaja-juttuja. Kysytyistä aiheista vähiten kiinnostavina pidettiin kaivoksia, yrittäjyyttä, eläke- ja perheaiheita.


Kun kysyimme mieleenpainuneita juttuja, lukijat muistivat erityisesti tuoreiden lehtien jutut. Muista mainittiin turvapaikanhakijoita auttaneen Minna Rajainmäen esseen Maassa maan tavalla (2/2017) ja reportaasin ihmiskaupan uhreista suomalaisissa ravintoloissa (9/2016).

Yksittäisistä juttupaikoista pidetyin oli tilastotietoja visualisoiva Graafinen maailmanselitys -palsta. Sitä kutsuttiin muun muassa oivaltavaksi ja mieleenjääväksi.

Lehden seurassa viihdytään. Kaksi kolmasosaa vastaajista sanoi käyttävänsä Vihreän Langan lukemiseen yli 30 minuuttia.

Yli 90 prosenttia vastaajista piti Vihreää Lankaa erittäin tai melko tärkeänä Vihreän liiton jäsenetuna.

”Journalistinen aikakauslehti on kyselyn perusteella yhä puolueen jäsenten arvostama jäsenetu”, Suominen sanoo.


Kysyimme myös lukijoiden kiinnostusta saada Lanka paperilehden sijaan sähköisenä näköislehtenä. Sähköinen lehti kiinnosti noin joka neljättä lukijaa. Vihreiden jäsenet voivat vaihtaa sähköiseen jäsenlehteen lähettämällä sähköpostin osoitteeseen tilaajapalvelu@vihrealanka.fi.

Lukijatutkimuksen perusteella paperilehden lukijat eivät tunne Vihreän Langan muita kanavia. Puhekupla on Vihreän Langan podcast, jossa käsitellään ajankohtaisia aiheita ja haastatellaan kiinnostavia vieraita. Puhekupla löytyy podcast-palveluista kuten Soundcloudista ja iTunesista.

Langan verkko-osoitteessa www.vihrealanka.fi taas julkaistaan ajankohtaisia uutisia, blogeja ja uutisanalyysejä.

”Myöhemmin syksyllä kehitämme Langan verkkosivuja. Siihenkin työhön kerätään lukijoiden palautetta”, sanoo Suominen.

Vihreä Lanka  lukijatutkimus  podcast  Vihreät  media 
Viite