Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Analyysi

Mitä virkaa on vaihtoehtobudjetilla?

7.11.2017 16.36

Jenni Leukumaavaara

Eduskunnan syyskausi on valtion seuraavan vuoden budjetin vääntöä. Oppositiopuolueille se tarkoittaa vaihtoehto- tai varjobudjetin tekemistä.

Kunkin puolueen vaihtoehtobudjetti koostuu useista kymmenistä talousarvioaloitteista, jotka jätetään eduskunnan keskuskansliaan syksyisin.

Vihreät julkisti oman tulevaisuusbudjettinsa tänään tiistaina. Aiemmin syksyllä omansa ovat julkaisseet kristillisdemokraatit ja rkp. Ensi viikolla ovat vuorossa sdp ja vasemmisto.

Varjobudjetissa käydään läpi hallituksen budjettiehdotuksen jokainen momentti, ja pohditaan, miten eurot olisi järkevämpää käyttää. Varjobudjetit pyritään yleensä tekemään niin, että rahaa kuluu saman verran kuin valtion budjetissa.

Hallituksen ei ole pakko huomioida oppositiopuolueiden vaihtoehtobudjetteja. Suurin osa hallituksen ulkopuolisista ehdotuksista jää tyhjäksi kirjaimeksi. Miksi niitä kannattaa tehdä?


Vihreiden ryhmyri eli eduskuntaryhmän puheenjohtaja Krista Mikkonen kuvaili vaihtoehtobudjetin merkitystä Vihreän Langan kirjoituksessaan. Mikkonen sanoi sitä oppositiopolitiikan tärkeimmäksi työkaluksi.

”Se on viestinnän väline. Siinä kerromme ihmisille, miten vihreät eroaa hallituspuolueista, ja millaista maailmaa me rakentaisimme, jos valta olisi meillä. Budjetti pukee arvomme sanoiksi ja numeroiksi”, Mikkonen kirjoittaa.

Vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto on usein sanonut, että jos esittää kritiikkiä, pitää olla vaihtoehto. Budjetissa vaihtoehdot saadaan tuotua esille sanoin ja numeroin.

Vihreillä toistuvia teemoja budjeteissa ovat koulutuksen ja tutkimuksen kehittäminen, tuloerojen kaventaminen ja haitallisten tukien poistaminen. 


Vihreät oli ensimmäinen
puolue, joka teki vaihtoehtobudjetin. Ensimmäinen budjetti tehtiin vuonna 1988 eli siinä hahmoteltiin vuoden 1989 budjettia.

”Aloitimme ensimmäisinä ja haastoimme muitakin tekemään oman ehdotuksensa. Esimerkiksi keskustapuolue esitti aikoinaan suunnilleen jokaisen tien asfaltointia, koska ei tarvinnut miettiä kuinka paljon se maksaa”, vihreiden entinen kansanedustaja Osmo Soininvaara sanoo Vihreälle Langalle.

Vihreän eduskuntaryhmän ryhmäkanslian tietojen mukaan vihreät on tehnyt yhteensä neljätoista varjobudjettia.

Soininvaaran mielestä budjetit nostavat poliittisen keskustelun tasoa, koska ne pakottavat ajattelemaan kokonaisuutta. Hänen mielestään niitä pitäisi vaatia kaikilta osapuolilta.

Soininvaara arvioi, että budjetit ovat olleet melko varovaisia.

”Kukaan ei oikein uskalla ehdottaa, että otettaisiin jotain pois. Se että suomalainen julkinen keskustelu menee negatiivisen kautta, saa kaikki varovaisiksi”, Soininvaara arvioi. 


Poliittista vaikuttamista
ja puolueita tutkinut Turun yliopiston politiikan tutkija Rauli Mickelsson arvioi varjobudjetit keskeiseksi äänestäjienkin kannalta, koska ne näyttävät vaihtoehtoja. 

Harva kansalainen selailee iltojensa iloksi vaihtoehtobudjettia saati sitten varsinaista budjettiehdotusta, mutta budjeteilla puolueet saavat teemojaan ja arvovalintojaan esiin.  

Mickelsson vertaa varjobudjettia puolueen ohjelmatyöhön. Vihreiden tulevaisuusbudjetin hän arvioi kuvaavan hyvin vihreiden tärkeitä arvoja ja linjoja.

”Jos Suomessa olisi blokkipolitiikkaa, voisimme olettaa että oppositio tekisi yhtenäisen budjetin. Se peilaisi paremmin tilannetta. Suomessa jokainen oppositiopuolue tekee oman esityksensä, eivätkä ne välttämättä ole toteutettavia sellaisenaan.”

Puolueet pyrkivät yleensä mahduttamaan budjettinsa hallituksen, eli käytännössä pitkälti valtiovarainministeriön antamien talousraamien sisälle. Se on siis reagointia hallituksen esitykseen, eikä niinkään omatoimista toimintaa.

Mickelsson ei näe tätä ongelmallisena, koska puolueet ovat aina suhteessa toisiin puolueisiin. Budjeteissa ja politiikassa laajemminkin reflektoidaan olemassaolevaa ja tehdään muutosesityksiä.

Mickelsson huomauttaa, että Suomen politiikassa ja yhteiskunnassa laajemminkin on ollut pitkään vallalla talouskuri- ja velkapelkopuhe. Tämän mukaan myös suurin osa puolueista toimii.

vaihtoehtobudjetti  Vihreät  oppositio  eduskunta 
Viite