Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Lasse Leipola

TTIP-mielenosoitus
Ehdottomasti Ei! TTIP-sopimusta vastustettiin viime perjantaina Helsingissä järjestetyssä mielenosoituksessa.Lasse Leipola

Ehdottomasti Ei! TTIP-sopimusta vastustettiin viime perjantaina Helsingissä järjestetyssä mielenosoituksessa.

Näihin aloihin TTIP iskee koviten – raportti paljastaa vapaakauppasopimuksen seuraukset

2.6.2016 5.54

Lasse Leipola

Yhdysvaltain ja EU:n välisestä TTIP-vapaakauppasopimuksesta ei ole luvassa suurta piristysruisketta talouteen, vaikka kahdenvälinen kauppa kasvaisikin noin kolmanneksella.

Komission teettämän ja maanantaina esitellyn selvityksen mukaan sopimus kasvattaisi EU:n bruttokansantuotetta keskimäärin noin 0,5 prosenttia. Selvityksen on tehnyt hollantilainen Ecorys-tutkimuslaitos.

Raportissa muistutetaan, että TTIP on täysin poikkeuksellinen kauppasopimus, koska EU:n ja Yhdysvaltain väliset tullimaksut eivät ole nykyisinkään korkeat. Tullimaksujen poistamisen sijaan TTIP:n tärkein sisältö onkin sääntelyn yhdenmukaistaminen ja yhteisten pelisääntöjen muodostaminen.


Maakohtaisessa
tarkastelussa TTIP-sopimuksesta eniten hyötyvät jäsenmaat ovat Irlanti, Belgia ja Liettua, joiden BKT kasvaisi hieman yli prosentin. Suomen hyöty jäisi vajaaseen 0,3 prosenttiin.

Kotitaloustasolla käytettävissä olevat tulot ja hintataso nousisivat hieman. Työelämän ulkopuolella olevien asema heikkenee jonkin verran, koska he eivät hyödy palkkojen noususta, mutta hintojen nousu koskee heitäkin.


Selvityksen mukaan EU:ssa sopimuksesta hyötyisivät eniten muun muassa tekstiiliteollisuus, vakuutusala ja autovalmistajat. Eniten puolestaan kärsisivät elektroniikka- ja metalliala. Elektroniikkateollisuudessa työpaikoista voisi kadota jopa 4–8 prosenttia.

Sopimus kiihdyttäisikin työmarkkinoiden rakennemuutosta, sillä sen seurauksena vuosittain noin kuusi työntekijää tuhannesta vaihtaisi toimialaa aina vuoteen 2030 asti. Tämä ei olisin järisyttävä muutos sillä jo nyt alan vaihtajia on EU:ssa parikymmentä tuhannesta.

Raportin mukaan palkkojen nousun vuoksi alan vaihtaminen johtuisi enemmän työntekijän omasta halusta kuin työpaikan menettämisen aiheuttamasta pakosta.


Raportissa on tarkasteltu sopimuksen seurauksia monista eri näkökulmista. Ympäristön kannalta sopimuksella ei olisi suurta vaikutusta ilmansaasteisiin, mutta luonnonvarojen käyttö kasvaisi jonkin verran.

TTIP-sopimuksen toteuttaminen kasvattaisi kasvihuonekaasupäästöjä saman verran kuin taloutta. Tosin tiedonjako ja yhteiset standardit voisivat aikanaan vähentää energiankulutusta hivenen.

Terveydelle haitallisten tuotteiden, kuten alkoholin ja tupakan, tullimaksujen poistuminen voi johtaa näiden tuotteiden hintojen laskuun ja sitä kautta heikentää kansanterveyttä kasvavan kulutuksen myötä. Toisaalta esimerkiksi sairaalalaitteiden hintojen lasku voi parantaa hoidon laatua.


Sopimusprosessia on kritisoitu runsaasti, koska tietoa neuvotteluiden sisällöstä on ollut tarjolla hyvin niukasti.

Greenpeacen toukokuun alussa julkaisemat neuvotteluasiakirjat osoittivat, että EU:n ja Yhdysvaltain neuvottelukannat ovat yhä kaukana toisistaan. Yhdysvallat vaatii muun muassa EU:ta löysäämään muun muassa kuluttajansuojaa ja ympäristö koskevaa sääntelyä.

Sopimuksen ehkä kiistanalaisin ominaisuus on niin sanottu investointisuoja, joka antaisi yrityksille mahdollisuuden haastaa maita kansainväliseen tuomioistuimeen tilanteessa, jossa esimerkiksi muuttuva lainsäädäntö uhkaa yrityksen investointia.

Sopimusneuvottelut on pyritty saamaan päätökseen vielä tämän vuoden aikana, mutta syvien ristiriitojen ja monista erilaisista lähtökohdista kumpuavan vastustuksen vuoksi neuvottelut etenevät varsin takkuisesti.
Viite