Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Idaho National Laboratory / Flickr (CC-BY)

Laboratoriotyötä
Talouskasvua laboratoriosta? Tutkimuksen ja kehityksen tukeminen auttaa yritysten lisäksi myös kansantaloutta.Idaho National Laboratory / Flickr (CC-BY)

Talouskasvua laboratoriosta? Tutkimuksen ja kehityksen tukeminen auttaa yritysten lisäksi myös kansantaloutta.

Näin vihreät auttaisi yrityksiä – mukana tuki, jota asiantuntija pitää kaikista parhaimpana

18.10.2017 13.39

Lasse Leipola

Vihreät on tehnyt joukon yritysten toimintaedellytyksiä parantavia aloitteita ensi vuoden budjettiin. Investointeja halutaan muun muassa rautatieinfrastruktuuriin, taloyhtiökohtaisen aurinkovoiman edistämiseen, nuorten ja maahanmuuttajien työllistymiseen ja uusiutuvan energia tarjouskilpailuun.

Lisää rahaa laitettaisiin myös biokaasun edistämiseen.

”Maatiloilla, elintarvikealan yrityksillä ja kunnilla olisi merkittävä potentiaali tuottaa biokaasua eri kokoluokan yksittäisissä ja yhteishankkeissa, niin omaan käyttöön, liikenteen polttoaineiksi kuin tulevaisuudessa mahdollisesti myös sähkönä verkkoon myytäväksi. Biokaasuhankkeilla olisi myös mahdollista auttaa kannattavuuden kanssa kamppailevia maatiloja uudistamaan ja laajentamaan elinkeinorakennettaan sekä luomaan työpaikkoja”, perusteluissa todetaan.


Vihreät esittää selvää lisärahoitusta myös Tekesille, johon on kohdistunut ankaria leikkauksia tällä hallituskaudella. Perusteluissaan puolue muistuttaa, että Tekesin tukemat yritykset menestyvät keskimääräistä paremmin ja keskittyvät hallitusohjelmankin korostamille toimialoille kuten cleantechiin, biotalouteen ja digitalisaatioon.

Etlan tutkimusjohtaja Mika Maliranta pitää Tekesin tukemista kaikista tukimuodoista parhaana.

”Lähtökohta pitäisi olla se, että mitään yritystukia ei makseta ja jokainen tuki pitää perustella erikseen. Taloustieteilijät vasemmalta oikealle ovat sangen yksimielisiä siitä, että teknologisen tutkimustyön edistäminen julkiselle sektorille sopivaa toimintaa.”

Hänen mukaansa Tekesin tuen pitäisi perustua siihen, että yrityksiä kannustetaan tekemään jonkin verran enemmän tutkimus- ja kehitystoimintaa kuin, mitä ne voittojen maksimoimisen näkökulmasta muuten tekisivät.

”Tekesin kaltaista organisaatiota tarvitaan sellaisten laajavaikutteisten ja kunnianhimoisten teknologioiden kehittämiseen, jotka jäisivät muuten syntymättä. Onnistuessaan ne vaikuttavat useiden yritysten ja sitä kautta koko kansantalouden kannattavuuteen. Se ei ole riittävä peruste Tekesin tuelle, että jonkun yksittäisen yrityksen kannattavuus parantuu”, Maliranta sanoo.

Vihreät julkaisee oman varjobudjettinsa marraskuun alkupuolella ja eduskunta päättää ensi vuoden budjetista joulukuussa.

verotus  yritystuet  varjobudjetti  innovaatiot  Vihreät 
Viite