Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Kemijoki oy

Lisää tätä? Sierilän suunnitellun voimalaitoksen paikasta seuraava voimala Kemijoen yläjuoksulla on Vanttauskoski.Kemijoki oy

Lisää tätä? Sierilän suunnitellun voimalaitoksen paikasta seuraava voimala Kemijoen yläjuoksulla on Vanttauskoski.

Oikeus antoi luvan Kemijoen lopulliselle kahlitsemiselle – voimala vielä kaukana

3.3.2015 10.30

Sammeli Heikkinen

Kemijoen viimeisen valjastamattoman osan kahlitseminen on aiempaa lähempänä. Kemijoki oy:n mukaan Vaasan hallinto-oikeus nimittäin antoi tiistaina päätöksen, jossa se hyväksyy niin sanotun Sierilän voimalan rakentamisen Kemijokeen Rovaniemen koillispuolelle.

Sierilän voimala hävittäisi viimeisen rakentamattoman osuuden Kemijoen pääuomasta.

Vuosikausia jatkunut voimalahankkeen vatkaaminen ei kuitenkaan lopu hallinto-oikeuden päätökseen. Kemijoki oy tarvitsee vielä luonnonsuojelulain mukaisen poikkeusluvan tai vaihtoehtoisesti Lapin ely-keskuksen lausunnon siitä, ettei lupaa tarvita.

Voimala ilmeisesti tuhoaisi muun muassa Suomen ainoan tiedossa olevan apilakirjokääriäinen-perhosen elinalueen, sekä harjuksen lisääntymisalueinaan käyttämät virtapaikat, jotka ovat myös vapaa-ajankalastajien suosiossa.

Nykyiseenkin päätökseen on kuljettu monipolvinen tie, sillä Vaasan hallinto-oikeus ehti vuonna 2012 jo kerran kumota aluehallintoviraston Kemijoki oy:lle myöntämän luvan. Perusteena oli tuolloin se, ettei voimayhtiö ollut hakenut luonnonsuojelulain mukaisia poikkeuslupia. Yhtiö valitti päätöksestä KHO:een, joka sitten aikanaan päätti, ettei hallinto-oikeuden olisi pitänyt hylätä lupaa poikkeuslupien puuttumisen vuoksi ja palautti asian hallinto-oikeuteen.

Seuraava kierros asiassa käytäneen siis poikkeusluvista.

Sierilän voimalaitoksen nimellisteho olisi 44 megawattia, mutta voimalaitoksen allas laskisi ylempänä sijaitsevan Vanttauskosken voimalan pudotuskorkeutta ja pudottaisi sen tehoa 16 megawatilla. Sierilän nettotehonlisäys olisi siis 28 megawattia, mikä on noin kolme prosenttia Kemijoen pääuoman nykyisten voimaloiden yhteenlasketusta tehosta.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Yle Lappi.

vesivoima  kemijoki oy 
Viite