Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Analyysi

Oikeus: Viranomaiset tekivät virheitä purkuputkipäätöksessä - Terrafamen lupa määräaikaiseksi

28.4.2016 9.57

Sammeli Heikkinen

Viranomaiset ovat tehneet virheitä Sotkamon monimetallikaivoksen purkuputkiasian käsittelyssä, toteaa Vaasan hallinto-oikeus torstaina asiasta antamassaan päätöksessä.

Päätöksessään hallinto-oikeus kirjoittaa luvan keskeiset kohdat uusiksi ja määrittää luvan määräaikaiseksi. Päätös lienee pettymys sekä kaivoksen vastustajille että kaivosta pyörittävälle valtionyhtiö Terrafamelle.

Hallinto-oikeuden mukaan kaivoksen valvojana toimivan Kainuun ely-keskuksen olisi pitänyt teettää Nuasjärveen johtavasta purkuputkesta ympäristövaikutusten arviointi (yva). Tätä ely ei siis tehnyt. Myöskään purkuputken paikkaa ei selvitetty oikeuden mukaan kunnolla.

Oikeus toteaa, että ely-keskuksen yva-päätöksen kumoamisen pitäisi "lähtökohtaisesti" johtaa siihen, että asia arvioidaan uudestaan ja jätevesien laskemiselle aiemmin annettu ympäristölupa kumotaan kokonaan.

Oikeuden mukaan luvan myöntänyt aluehallintovirasto ei taas ole selvittänyt riittävästi sitä, onko purkuputken paikka Nuasjärvessä paras mahdollinen.


Oikeus ei kuitenkaan päädy kumoamaan voimassaolevaa lupaa, vaan kirjoittaa sen uusiksi päästömäärien osalta.

Aluehallintoviraston antamassa luvassa purkuputkesta saa laskea 24 000 tonnia sulfaattia vuodessa. Oikeuden päätöksellä päästöraja lasketaan 15 000 tonniin. Lisäksi oikeus muuttaa päästöluvan määräaikaiseksi. Se on voimassa vuoden 2018 loppuun ja uutta lupaa on haettava ensi vuoden elokuun loppuun mennessä.

Oikeus katsoo, että alennetulla päästömäärällä ja määräaikaisuudella luvasta tulee sellainen, etteivät purkuputken aiheuttamat muutokset Nuasjärvessä ylitä rajaa, joka vaatisi ympäristövaikutusten arvioinnin tekemistä.

Monipolvisessa purkuputkivyyhdessä oikeuden päätös merkitsee sitä, että Terrafamen päästökiintiö nousee hieman. Hallinto-oikeuden asiasta aiemmin antama välipäätös nimittäin rajoitti sulfaattipäästöt tonniin kuukaudessa.

Toisaalta päästörajojen käytännön merkitys on ollut tähän saakka kyseenalainen. Terrafame on juoksuttanut keväällä jätevettä poikkeustilanteeseen vedoten ja rikkonut voimassaolevan ympäristöluvan rajat. Samaa keinoa käytti säännöllisesti aiemmin kaivosta pyörittänyt Talvivaara-konserni.

On epäselvää, miten päätös vaikuttaa Terrafamen kaivostoiminnan tulevaisuuteen. Aiemman, välipäätöksen mukaisesta 12 000 tonnin rajan, Terrafamen hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia arvioi viime vuonna olevan niin matala, ettei kaivos voi sillä toimia.
Viite