Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

iStock

Muutos? Nykyisessä silppuisessa työelämässä työntekijän ja yrittäjän raja on hämärtynyt. Pakottaako uusi laki sivutöitä tekevän yrittäjäksi?iStock

Muutos? Nykyisessä silppuisessa työelämässä työntekijän ja yrittäjän raja on hämärtynyt. Pakottaako uusi laki sivutöitä tekevän yrittäjäksi?

Oman työn tekijät huolissaan yrittäjämääritelmän laajentamisesta – Lakimuutoksen vaikutukset epäselvät

4.12.2015 13.23

Emmi Skytén

Hallitus esittää työttömyysturvalainsäädäntöön muutoksia, jotka saattavat vaikeuttaa työttömän työllistymistä muuhun kuin palkkatyöhön.

Esityksen tavoitteena oli selventää yrittäjän ja oman työn tekijän määritelmiä. Tähän asti työttömyysturvalaissa on viitattu oman työn tekijöihin, mutta siinä ei ole tarkasti määritelty sitä, kuka on oman työn tekijä. Yrittäjäksi taas on määritelty henkilöt, jotka ovat olleet velvollisia ottamaan yrittäjäeläkevakuutuksen eli yrittäjät, jotka ansaitsevat vähintään 7 500 euroa vuodessa.

Sosiaali- ja terveysministeriön hallintoneuvos Esko Salon tulkinnan mukaan oman työn määritelmän puuttuminen on johtanut siihen, että oman työn tekijöiksi kutsutut ihmiset ovat lain mukaan olleet yrittäjiä, joilla ei kuitenkaan ole ollut velvollisuutta ottaa yrittäjäeläkevakuutusta.

Nyt lakia muutettaisiin niin, että näiden ihmisten pitäisi ottaa yrittäjäeläkevakuutus, jolloin oman työn tekijät siirtyisivät selkeästi yrittäjiksi.

Yleisen työttömyyskassan toimitusjohtaja Auli Hänninen pelkää lakimuutoksen johtavan siihen, että työttömän työllistyminen edes sivutoimisesti muuten kuin palkansaajana johtaisi hänen työttömyysturvansa menettämiseen. Tällaisessa tapauksessa voisi olla kyse esimerkiksi toimittajasta, joka tekee töitä laskutusosuuskunnan kautta keikkaluonteisesti.

Laissa oman työn pää- tai sivutoimisuuden määrittelyssä työntekijöitä ja yrittäjiä kohdellaan samalla tavalla, mutta te-keskusten käytännöt ovat poikenneet tästä.

”Hallituksen esityksessä oletetaan, että tilanne ansioturvan osalta ei muutu. Se on väärä olettama, kun katsotaan käytäntöjä. Oman työn harjoittajat saavat pääsääntöisesti te-toimistosta sivutoimisen työn lausunnon. Silloin ihmisille pystytään maksamaan soviteltua päivärahaa. Työttömänä aloitettu yritystoiminta katsotaan pääsääntöisesti päätoimiseksi, jolloin oikeus ansioturvaan päättyy”, Hänninen sanoo.


Uudenmaan te-toimiston yritysasiakkuuskoordinaattori  Riku Hautamäki vahvistaa, että työttömän on nykyisten käytäntöjen mukaan helpompi työllistyä sivutoimisesti omassa työssä kuin yrittäjänä.

”Jos työttömänä lähtee yrittäjäksi, lähtökohta on se, että se on päätoimista ellei toisin todisteta. Omassa työssä työllistyminen on ollut sillä tavalla helpompaa, että jos se on keikkaluontoinen työ, työttömyysturva voidaan joko maksaa soviteltuna päivärahana tai keikkatyön ollessa päätoimista, työttömyysturva katkaistaan työn keston ajaksi, ja sen päätyttyä voi palata takaisin työttömyysturvalle”, Hautamäki sanoo.

Hautamäen mukaan te-toimistoissa on tähän asti katsottu yrittäjäksi henkilö, joka on velvollinen ottamaan yrittäjän eläkevakuutuksen. Yrittäjyys voi olla joko päätoimista tai sivutoimista. Omaa työtä tekevä taas on tehnyt töitä verokortilla.

Te-toimistot eivät kuitenkaan ole ottaneet kantaa siihen, onko henkilö velvollinen ottamaan yrittäjän eläkevakuutuksen.

”On ihmisen asia selvittää, onko hän velvollinen ottamaan yrittäjäeläkevakuutuksen vai ei. Eli häneltä kysytään, maksatko yel-maksuja vai et, ja sitten sen mukaan eletään.”

Hautamäki ei osaa vielä sanoa, miten kaavailtu lakimuutos muuttaisi nykyisiä käytäntöjä.

Auli Hännisen mielestä on hyvä, että hämärä oman työn käsite pyritään selvittämään.

Työttömyysturvalakia pitäisi kuitenkin Hännisen mukaan muuttaa merkittävästi, jotta se antaisi turvaa kaikille. Työttömän vastaanottaman työn vaikutusta ansioturvaan pitäisi arvioida ainoastaan hänen ansaitsemansa tulon perusteella, otti hän työn vastaan yrittäjänä tai palkansaajana, Hänninen sanoo. Nyt seurataan lisäksi työhön käytettyä aikaa.

”Jos tällaista muutosta ei tehdä lainsäädäntöön, tukimme mahdollisuuksia työllistyä”, Hänninen sanoo.

Nykyinen työttömyysturva on Hännisen mukaan suunniteltu korvaamaan työttömyyden aiheuttamaa tulojen menetystä ja välttämään huonon palkan korvaamista tai kannattamattoman yritystoiminnan tukemista.

”Mutta maailma on muuttunut niin, että palkansaajatyötä ei enää välttämättä saada. Kaikin keinoin pitäisi tukea sitä, miten työttömänä saisi työllistettyä itsensä, oli tapa mikä tahansa”, Hänninen sanoo.


Lisää aiheesta:Viite