Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Päivähoito-oikeuden rajaus ja suuremmat ryhmät vastatuulessa Helsingissä

Vastarintaan. Helsingin vihreä valtuustoryhmä aikoo vastustaa päivähoito-oikeuden rajoittamista ja ryhmäkokojen kasvattamista, sanoo Emma Kari (vihr).

Vastarintaan. Helsingin vihreä valtuustoryhmä aikoo vastustaa päivähoito-oikeuden rajoittamista ja ryhmäkokojen kasvattamista, sanoo Emma Kari (vihr).

15.9.2015 13.37

Emmi Skytén

Helsingin vihreä valtuustoryhmä vastustaa hallituksen esityksiä päivähoito-oikeuden rajaamisesta ja ryhmäkokojen kasvattamisesta.

Helsingin varhaiskasvatuslautakunta antaa tänään tiistaina lausunnon maan hallituksen esityksistä varhaiskasvatuslain muuttamiseksi.

Hallituksen esityksessä subjektiinen oikeus päivähoitoon rajattaisiin osa-aikaiseksi ja että yli kolmivuotiaiden lasten ryhmäkokoja kasvatettaisiin. Osa-aikainen päivähoito-oikeus koskisi niitä lapsia, joiden vanhemmat eivät opiskele tai ole töissä kokopäiväisesti.

”On selvää, että tulemme esittämään molemmista esityksestä, että ne eivät ole kannattavia, koska ne heikentävät varhaiskasvatuksen laatua, asettavat lapset eriarvoiseen asemaan ja lisäävät byrokratiaa”, varhaiskasvatuslautakunnan puheenjohtaja Emma Kari (vihr) sanoo.

Helsingin ei ole pakko lähteä toteuttamaan hallituksen esittämiä uudistuksia, sillä opetusneuvos Kirsi Alilan mukaan kunnat voivat halutessaan tarjota lain vähimmäisvaatimusta parempia palveluita.

”Yleensä laki asettaa minimivaatimuksen vaikka lasten ja kasvattajien välisestä suhdeluvusta, jonka kunta voi halutessaan määritellä väljemmäksi”, Alila sanoo.

Lain määrittämä minimi on kuitenkin usein se, jonka mukaan kunnat palvelutasonsa määrittelevät.


Karin mukaan subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaaminen voisi johtaa lasten eriarvoistamiseen. Hän on erityisen huolissaan työttömänä olevien vanhempien lapsista.

”Koko ajan tiedetään enemmän siitä, että varhaiskasvatuksella on iso merkitys lasten kehitykselle. Sitten rajoitetaan niiden lasten oikeutta varhaiskasvatukseen, joille se on kaikkein tärkeintä.”

Lisäksi subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajaus lisäisi Karin mukaan byrokratiaa, koska varhaiskasvatusviraston pitäisi seurata perheiden muuttuvia elämäntilanteita.

”Monet äidit ja isät ovat nykyään pätkätöissä. Vanhempien työsuhteiden seuraaminen olisi valtava urakka varsinkin, jos joka kerta tarvitaan muutoksenhaku, kun perheen tilanteet muuttuvat.”

Kari sanoo, että lisääntyvä byrokratia siirtäisi varhaiskasvatuksen työvoimaa lastenhoidosta papereiden käsittelyyn, mikä olisi päinvastaista aikaisempien tavoitteiden kanssa.

”Se on järjetöntä, koska Helsingissä nimenomaan on pyritty vähentämään byrokratiaa.”

Vihreät ovat myös ryhmäkokojen kasvattamista vastaan. Karin mukaan vihreät on miettinyt, pitäisikö ryhmäkokoja jopa pienentää nykyisestä.

”Yksi merkittävä syy siihen, miksi varhaiskasvatus on Suomessa hyvää, on ryhmäkokojen pienuus”, Kari sanoo.

varhaiskasvatus  Helsinki 
Viite