Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Sammeli Heikkinen

Uusia kulkijoita? Talvivaaran konkurssipesälle on löytynyt ostaja. Ehdollinen sellainen.Sammeli Heikkinen

Uusia kulkijoita? Talvivaaran konkurssipesälle on löytynyt ostaja. Ehdollinen sellainen.

Analyysi

Painetta lupaviranomaiselle: Talvivaara-kauppa putken mitan päässä

12.3.2015 19.41

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran konkurssipesälle löytyi torstaina ostaja. Ainakin, jos konkurssipesä saa toivomansa luvat. Uusi tilanne lisää edelleen kaivosta luvittavan viranomaisen paineita.

Työ- ja elinkeinoministeriö lähetti aamulla tiedotteen, jossa kyllä oli paljon tekstiä, muttei keskeisiä tietoja. Hieman sen jälkeen Talvivaaran konkurssipesän todelliseksi vallankäyttäjäksi noussut elinkeinoministeri Jan Vapaavuori (kok) avasi tilannetta vähän enemmän.

Suunnitelma on, että Talvivaara Sotkamon konkurssipesä myy kaivostoimintansa brittiläiselle Audley Capital -sijoitusyhtiölle ja valtion omistamalle, erityisesti Talvivaaran omistamista ja ylläpitoa varten perustetulle Terrafame-osakeyhtiölle. Omistus jaetaan niin, että Audley saa kaivoksesta 85 prosenttia ja Terrafame 15.

Kauppa on ehdollinen. Konkurssipesän vesitaseongelmiin on saatava ratkaisu ja tarkemmin määrittelemättömien viranomaislupien ratkaisun pitää olla pesälle myönteinen, jotta kaivos siirtyy brittikäsiin.

Valtio ja Audley ovat sitoutuneet sijoittamaan kaivoksen toiminnan ylösajoon "yli 200 miljoonaa euroa".

Kauppahintaa ei ole kerrottu. Ei myöskään sitä, kuinka suuri osa kaivoksen "starttirahasta" tulee valtiolta.

Vapaavuori paljasti tiedotustilaisuudessaan sen verran, että konkurssipesä saa Talvivaara Sotkamon kaivostoiminnoista vähemmän, kuin valtio on tähän saakka pesään rahaa kaatanut. Veronmaksajien rahaa Kainuun moniongelmakaivokseen on uponnut noin 40 miljoonaa euroa.

Tällä perusteella kauppahinta voi olla mitä vain yhden ja 40 miljoonan euron väliltä. Talvivaara Sotkamon saneerausohjelmassa viime syyskuulta selvitysmies Pekka Jaatinen arvioi, että konkurssitilanteessa pesän liiketoiminnasta voitaisiin saada 5 – 10 miljoonaa euroa.

Jaatisen arvion jälkeen kaivoksen tilanne on tosin saattanut parantua hieman, sillä verorahoilla on saatu viimeisteltyä Kuusilammen avolouhoksen jakava pato ja aloitettu niin sanotun primääriliuotusalueen tyhjennys.

Tämän ansiosta uusi omistaja voi tyhjentää osan louhoksesta ylijäämävedestä ja aloittaa louhinnan. Tuore malmi voidaan sitten kasata primäärialueelle.

Neljänkymmenen miljoonan euron hintahaitarissa konkurssikaivoksen arvo voi silti olla selvästi lähempänä ala- kuin yläpäätä.

Vapaavuoren mielestä kaupassa oleellista onkin se, että kymmenen miljoonaa euroa kuukaudessa nielevä kaivos saadaan valtion niskoilta.

Kauppa ei toteutuessaankaan päästäisi valtiota kokonaan irti kaivoksesta. 15 prosentin omistusosuuden lisäksi valtio on sitoutunut kantamaan osan ympäristövastuusta vielä myynnin jälkeen.

"Jokainen varteenotettava ostajaehdokas on edellyttänyt, että valtio tulee mukaan kantamaan riskiä mahdollisista jälkeenpäin ilmenevistä ympäristövahingoista, jotka ovat sattuneet ennen kauppaa", Vapaavuori sanoi.

Hänen mukaansa torstaina tehtyyn kauppaan liittyy tällainen ehto.

"Valtio on osaltaan kantamassa riskiä mahdollisesti jälkeenpäin ilmenevistä ympäristövahingoista. Ei kuitenkaan sellaisista, jotka on aiheutettu selkeästi rikollisella toiminnalla."

Vapaavuori ei suostunut kertomaan, kuinka suurella summalla valtio on ympäristötakaajaksi lähdössä. Hänen mukaansa vastuulle on kuitenkin määrätty kattosumma.

Lisäbudjetissa hallitus lupasi helmikuussa Terrafamelle kaikkiaan 97 miljoonaa euroa. Vapaavuoren mukaan tämä summa on myös valtion kulukatto kaivoskaupoissa: Rahan pitäisi riittää kaivoksen pyörittämiseen kaupantekoon saakka, kauppoihin, kaivoksen ylösajoon osallistumiseen ja mahdollisiin ympäristövastuisiin.

Mutta koko kaupan toteutuminen riippuu siis tietyistä ehdoista, joita Vapaavuori ei yksilöinyt. Selväksi tuli, että kaivoksen vesiongelmaan pitää saada ratkaisu.

"On selvä, että vesitaseasiat pitää ratkaista. Ainakin tällä hetkellä näyttää kiistatta siltä, että purkuputki on yksi asia, ei ainoa asia, joka voi tämän (kaupan) ratkaista", Vapaavuori sanoi tiedotustilaisuudessa.

Temin tiedotteessa taas puhuttiin "tarvittavien viranomaislupien" varmistumisesta, mikä tuskin voi viitata mihinkään muuhun kuin purkuputkilupaan ja lupaan laskea kaivosalueelta ympäristöluvan rajat rajusti ylittävä vesimäärä.

Lupaviranomaisella, Pohjois-Suomen aluehallintovirastolla, ei nimittäin ole muita merkittäviä Talvivaaraa koskevia lupakäsittelyitä kesken.

Ministeri Vapaavuori on jo aiemmin liputtanut vahvasti julkisuudessa purkuputken puolesta ja väläyttänyt ympäristönsuojelulain tietyissä tilanteissa sallimia poikkeusjuoksutuksia ratkaisuksi kaivoksen tilanteeseen.

Talvivaaran luvitus on ollut monimutkaista ja paineista jo vuosia. Tilanne, jossa kaivoksen toiminnan jatkaminen, satojen miljoonien investoinnit ja mahdollisesta sadat työpaikat riippuvat avin päätöksestä, on Talvivaaran kohdallakin ennen kokematon.

Ostajaehdokas, Audley Capital, vaikuttaa ainakin päällisin puolin kohtuullisen asiantuntevalta. Sijoitusyhtiön kotipaikka on veroparatiisi, Englannin kanaalissa sijaitseva Guernsey, mutta sillä on kokemusta kaivosteollisuuteen sijoittamisesta. Firma on tuskin liikkeellä pikavoittojen toivossa, yksinkertaisesti siitä syystä, ettei sellaisia oikein ole Talvivaarasta otettavissa.

Uuden kaivosyhtiön toimitusjohtajaksi tulisi John MacKenzie, joka siirtyi hiljan kaivosjätti Anglo Americanin kupariliiketoiminnan johdosta Audleylle.

Vihreä Lanka kysyi kaupasta myös MacKenzieltä, joka vastasi niukkasanaisella sähköpostilla. Rahoituspuolta hän ei avannut lainkaan, mutta vahvisti, että Audley odottaa konkurssipesän saavan vesiasiat hallintaan ennen kauppoja.

"Näemme purkuputken yhtenä osana vesiongelmien ratkaisua", MacKenzie kirjoitti.

Talvivaara Sotkamon emoyhtiö, Talvivaaran kaivososakeyhtiö ja sen johtaja Pekka Perä näyttävät pudonneen kuvasta. Kaivososakeyhtiö ja Perä eivät ole Vapaavuoren mukaan mukana uudessa järjestelyssä, eikä asiasta ole Perän kanssa neuvoteltu.

Vapaavuori toki veti Perän edellisessä Talvivaara-infossaan niin huolella kölin ali, että jo siitä pystyi arvaamaan, ettei vanhaa isäntää kaivata.

Osa kaivoksen toimintaan tarvittavista toiminnoista on silti edelleen kaivososakeyhtiöllä. Se on myynyt muun muassa asiantuntijapalveluita konkurssipesälle. Kaivososakeyhtiö on kuitenkin ollut olemassa oikeastaan vain Talvivaara Sotkamon omistusta ja pörssitoimintaa varten, joten sen selviäminen tuntuu hyvin epätodennäköiseltä.

Yhtiön pitäisi toimittaa viimeistään huomenna perjantaina Espoon käräjäoikeuteen velkasaneerausohjelmaehdotuksensa. Useammassakin analyysissa pidettiin kuitenkin torstaina jo selvänä, ettei ratkaisua tilanteeseen löydy, vaan yhtiö ilmoittaa konkurssista mahdollisesti jo perjantaina.

Vielä torstaina Talvivaara julisti tiedotteessaan, että nyt vasta päästään neuvottelemaan yhtiön tulevaisuudesta Sotkamon kaivostoiminnassa.

Talvivaarasta kaksi kolmasosaa on suomalaisten kotitalouksien omistuksessa. Suurin omistaja on valtion sijoitusyhtiö Solidium 15 prosentin siivulla.

Talvivaara  kaivosteollisuus 
Viite