Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Lasse Leipola

Perustuslakia ruudulla
Lasse Leipola

Pakkopalautukset voivat rikkoa perustuslakia: ”Oikeusturva vedetty minimitasolle”

4.4.2017 15.47

Lasse Leipola

Afganistan on aiempaa vaarallisempi

YK raportoi helmikuussa, että Afganistanissa kuoli ja loukkaantui viime vuonna aiempaa enemmän ihmisiä. Yhteensä 11 418 siviiliuhrista kuolleita oli 3 498 ja loukkaantuneita 7 920. Lapsien osuus uhreista oli hieman vajaa kolmannes.

Human Rights Watchin mukaan luvut ovat kasvaneet vuosi vuodelta siitä lähtien, kun tilastointi aloitettiin 2009.

Suomessa viranomaisten toimintaa ohjaa maahanmuuttoviraston arvio, jonka mukaan ”Afganistanin turvallisuustilanteessa esiintyy laajaa alueellista ja ajallista vaihtelua”.

Suomi on aloittanut turvapaikanhakijoiden palautukset Afganistaniin. Helsingin Sanomien mukaan viime yönä lähtenyt lento oli jo kolmas.

Palautuksia vastustavat vetoavat perustuslain yhdeksänteen pykälään, jonka mukaan ”ulkomaalaista ei saa karkottaa, luovuttaa tai palauttaa, jos häntä tämän vuoksi uhkaa kuolemanrangaistus, kidutus tai muu ihmisarvoa loukkaava kohtelu”.

Valtiosääntöoikeuden professori Tuomas Ojanen Helsingin yliopistosta sanoo, että palautukset saattavat olla perustuslain vastaisia. Hän muistuttaa, että harkinnan tulee olla aina henkilö- ja tapauskohtaisia, eivätkä päätökset voi olla yleisluontoisia.

”Ilmeisesti viranomaiset ovat näissä tapauksissa arvioineet, ettei turvapaikkaan tarvittavaa näyttöä ole. Perustuslain säännöksessä oleva uhkaa-verbi tarkoittaa, että pelkkä riski esimerkiksi kidutuksesta riittää estämään palautuksen”, Ojanen sanoo.

Hänen mukaansa maahanmuuttoviraston maaraporteilla ei voi määritellä sitä, onko uhka olemassa vai ei.

”Viime kädessä harkinnan tulee olla yksilö- ja tapauskohtaista.”


Sisäministeriön
kansliapäällikkö Päivi Nerg kommentoi tiistaiaamuna Twitterissä, että Suomi noudattaa kansainvälisiä sopimuksia eikä ketään lähetetä kuolemaan. Hänen mukaansa Suomi palauttaa vain sellaisia turvapaikanhakijoita joiden kohdalla edellytykset eivät täyty.

”Valitusprosessi käyty, lainvoimainen päätös olemassa”, Nerg tviittasi karkotetuista.

Hänen mukaansa kielteisen päätöksen saaneiden ihmisten palauttaminen on osa EU:n yhteistä politiikkaa. EU ja Afganistan sopivat viime lokakuussa palautuksien ehdoista. Palautukset mainitaan myös helmikuussa tehdyssä sopimuksessa kehitysyhteistyöstä.

Al Jazeeran mukaan Euroopasta on palautettu Afganistaniin tänä vuonna jo 248 ihmistä. Viime vuonna palautuksia tehtiin yhteensä 580.


Myös turvapaikanhakijoiden oikeusturva on noussut esiin pakkopalautuksien yhteydessä. Lehtitietojen mukaan palautuksia on pantu toimeen lyhyellä varoitusajalla ja epämääräisinä ajankohtina, jolloin palautettavilla ei ole ollut mahdollisuutta avustajaan tai tulkkiin.

”Turvapaikanhakijoiden oikeusturva on vedetty äärimmäiselle minimitasolle, enkä yllättyisi, jos yksittäisissä tapauksissa oikeusturva ei täyttyisi”, Ojanen sanoo.

Hänen mukaansa kansallinen lainsäädäntö on vedetty niin tiukalle kuin perustuslaki, EU-lainsäädäntö ja kansainväliset sopimukset sallivat – paikoin ehkä jopa EU-lainsäädännön allekin.

”Aina kun ollaan tekemisissä EU-lainsäädännön tai kansainvälisten sopimusten kanssa, meillä on se perusongelma, että EU-oikeuden ja kansainvälisten sopimusten tulkintavalta on muualla kuin Suomessa kuten EU-tuomioistuimessa ja muissa ylikansallisissa elimissä”, Ojanen sanoo.

Hän muistuttaa, ettei Suomessa ole ketään, joka voisi varmasti sanoa, mikä on EU-oikeuden oikea tulkinta.

”Usein vasta jälkikäteen selviää, mikä on EU-oikeuden kannalta kiellettyä, joten nyt jää avoimeksi, onko tämä hyväksyttävä taso.”


Vihreä eduskuntaryhmä vaati eilen illalla käännytysten keskeyttämistä Afganistanin heikentyneen turvallisuustilanteen takia.

”Suomen menettelyt on selvitettävä, niiden oikeuspohja on varmistettava ja kansainvälisiä ihmisoikeussopimuksia on noudatettava kaikissa tilanteissa”, vihreiden tiedotteessa todettiin.

”Nyt esille tulleet tiedot tavoista kerätä ihmisiä käännytettäviksi ovat kyseenalaisia ja näyttää siltä että ihmisten oikeussuoja ei ole toteutunut”, puheenjohtaja Ville Niinistö sanoo.

Afganistan on aiempaa vaarallisempi

YK raportoi helmikuussa, että Afganistanissa kuoli ja loukkaantui viime vuonna aiempaa enemmän ihmisiä. Yhteensä 11 418 siviiliuhrista kuolleita oli 3 498 ja loukkaantuneita 7 920. Lapsien osuus uhreista oli hieman vajaa kolmannes.

Human Rights Watchin mukaan luvut ovat kasvaneet vuosi vuodelta siitä lähtien, kun tilastointi aloitettiin 2009.

Suomessa viranomaisten toimintaa ohjaa maahanmuuttoviraston arvio, jonka mukaan ”Afganistanin turvallisuustilanteessa esiintyy laajaa alueellista ja ajallista vaihtelua”.
Viite