Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Kirjoitushommat kesken. Sote-uudistuksen lakiluonnon julkaistaan todennäköisesti ennen joulua.

Kirjoitushommat kesken. Sote-uudistuksen lakiluonnon julkaistaan todennäköisesti ennen joulua.

Paljon on sotessa auki. Tämän verran asiantuntijat tietävät.

14.12.2016 21.32

Riikka Suominen

Sote-uudistuksen lakiluonnos on luvattu ennen joulua. Silloin selviävät se, miten uudistus rahoitetaan, miten valinnanvapaus toteutuu ja kuinka potilaat ja asiakkaat ohjataan palveluihin.

Yksi lausuntonsa lakiesityksestä antanut taho on sosiaali- ja terveysalan kattojärjestö SOSTE. SOSTE kävi vierailulla Vihreän Langan toimituksessa. Näin järjestön johto ja asiantuntijat vastasivat Langan lukijoiden kysymyksiin.

Kysymys: Tuoko sote riittävästi selkeyttä sosiaali- ja terveydenhuollon integraatioon? Esimerkiksi asiakas- ja potilaslait ovat yhä erilliset.

VASTAUS: Totta, että sosiaali- ja terveydenhuollon lait ovat erillään, lisäksi on vielä esimerkiksi vanhuspalvelulaki. Integraatiossa onkin isoja haasteita. Palveluiden tuotanto on hajautumassa, mikä vaikeuttaa tilannetta. Keskeistä onkin, että tieto asiakkaista liikkuu palveluiden ja tuottajien välillä välillä.  (SOSTE:n pääsihteeri Vertti Kiukas)

Integraatioon vaikuttavat myös työtä käytännössä tekevien ammattilaisten asenteet. Professioiden rajat ovat nykyään hyvin jyrkät. Tämä vaikeuttaa moniammatillista hoitamista. (SOSTE:n pääekonomisti Jussi Ahokas)


Kysymys: Mikä on SOSTEN mielestä paras tapa rahoittaa sote-palvelut?

Veroja maksavat kaikki, käyntimaksuja vain sairaat. Siksi meistä ensisijainen rahoitustapa ovat verot. Matala kynnys hoitoon hakeutumisessa säästää hoitokuluja. Omavastuu potilasmaksuissa voi olla hyvä, jos se ohjaa tehokkaaseen hoidonkäyttöön. Mutta toisaalta, ei Helsingin terveyskeskusmaksun poisto ole aiheuttanut mitään potilasryntäystä.

Nyt asiakasmaksut olisivat maakunnille ainoa tapa, jolla ne voivat itse vaikuttaa sote-palveluiden rahoitukseen. Asiakasmaksulaki uudistuu ensi vuonna. Valtiovarainministeriö on ollut tyytymätön pieniin käyntimaksuihin. On väläytelty jopa minimimaksun säätämistä. (Kiukas)

 Kysymys: Millä tavoin asiakkaiden tai potilaiden palveluohjausta tuetaan valinnanvapausmallissa?

Vastaus: Ei ole vielä varmuutta siitä, miten potilaat ohjataan palveluihin. Nykyjärjestelmässä kallista ja inhimillisesti hankalaa on, että potilas tai asiakas kiertää luukulta toiselle etsimässä oikeaa palvelua. Sote-uudistuksessa palvelut hajautuvat entisestään, mutta hyvää on, että potilaan tiedot ovat yhdessä paikassa. Jatkossa yhteiset järjestelmät ovat monien tuottajien käytössä, eikä papereita enää faksata paikasta toiseen. Palveluntuottajien on tallennettava potilas- ja asiakastiedot maakunnan rekisteriin valtakunnallisia tietojärjestelmäpalveluja eli kanta-palveluja käyttäen. (Kiukas)

Palveluohjaus liittyy oleellisesti sosiaalipalveluiden ja terveydenhuollon integraatioon. Vielä ei ole esitystä siitä, miten integraatio johdetaan, mutta maakunnalla järjestäjänä on siitä vastuu. Integraatio vaatii paljon tietotaitoa sote-alan henkilökunnalta. On mahdollista, että palveluohjaus on yhteisvastuullisesti kaikilla soten parissa työskentelevillä. (SOSTE:n erityisasiantuntija Ulla Kiuru)

Valinnanvapaudessa tärkeä asia on ihmisen itsemääräämisoikeus. Uudistuksen myötä henkilö, joka tarvitsee arjessaan jatkuvaa tukea, voi valita avustajansa. Vammaisjärjestöt pitävät tätä tärkeänä uudistuksena. (SOSTE:n johtaja Timo Lehtinen)

Kysymys: Miten varmistetaan sosiaalitoimen asiakkaiden oikeusturva? Kuinka huolehditaan siitä, että kaikki löytävät palvelut ja että päätöksiä tekevät kaikilla alueilla pätevät työntekijät?

Tämä on maakunnan virkamiesten vastuulla. Uudistus tuo selkeän parannuksen siihen, että alueille saadaan paremmin lääkäreitä. Nyt pieniin syrjäisiin kuntiin on vaikea löytää läkäreitä, vaikka kunnat maksavat terveyspalveluista mielipuolisia summia. Isommilla palvelualueilla työt voidaan organisoida ja henkilökunta kouluttaa paremmin. Soten myötä työvoima liikkuu entistä paremmin ja palvelut menevät ihmisten luo. 

Palveluiden keskittämisellä on negatiivisiakin vaikutuksia, mutta se parantaa potilasturvallisuutta. Tutkimusten mukaan esimerkiksi lonkkaleikkauksissa onnistuvat paremmin ne lääkärit jotka tekevät paljon leikkauksia.

Yhtiöittämispakon myötä oikeusturva voi mutkistua. Onko potilaalla ykistyiseen palveluntuottajaan kuluttaja- vai potilassuhde? Mihin valitetaan, jos syntyy kiistatilanne kuluttajaviranomaisille vai hallinto-oikeuteen? (Lehtinen)

Kysymys: Sisällöllisestä valinnanvapaudesta ei puhu kukaan. Onko sitä, vai onko kyseessä vain vapaus valita palveluntarjoaja?

Jatkossakin ammattilaiset päättävät, miten potilas parhaiten hoidetaan. Potilasta pitää kuunnella hoitoa suunniteltaessa. (Kiukas)

 

sote-uudistus  sote  soste 


Lisää aiheesta:Viite