Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

All Over Press

Kuvituskuvassa stetoskooppi
Enemmän hoitoa. Lakiesitys toisi muun muassa synnytykset ja pitkäaikaissairauksien hoidon paperittomille.All Over Press

Enemmän hoitoa. Lakiesitys toisi muun muassa synnytykset ja pitkäaikaissairauksien hoidon paperittomille.

Paperittomille luvassa parempaa hoitoa

18.11.2014 8.12

Kati Pietarinen

Sosiaali- ja terveysministeriö ehdottaa lakiluonnoksessa, että paperittomasti Suomessa oleskeleville pitää taata kiireellisen sairaanhoidon lisäksi ammattihenkilön välttämättömiksi arvioimat terveyspalvelut.

Näitä olisivat esimerkiksi raskauden, synnytyksen sekä pitkäaikaissairauksien hoito. Valtio korvaisi kunnille terveyspalvelujen järjestämisestä aiheutuneet kustannukset.

Hoidon välttämättömyyden arvioisi terveydenhuollon ammattilainen. Alaikäiset puolestaan saisivat kaikki tarvittavat terveydenhuollon palvelut.

Viime vuosina vapaaehtoisten pyörittämän paperittomien klinikan Global Clincin suurin potilasryhmä ovat olleet Romanian ja Bulgarian romanit. Heitä lakiuudistus ei koskisi, koska he ovat EU-kansalaisia.

Esitys on tarkoitus antaa vielä tänä vuonna ja lain on tarkoitus tulla voimaan mahdollisimman pian.

terveys  Maahanmuutto  maahanmuuttajat 
Viite