Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Pekka Perälle uusi syyte

Wikimedia / Soppakanuuna (CC-BY-SA)

Pekka Perä
Pekka Perä Porin Suomi Areenassa vuonna 2012.Wikimedia / Soppakanuuna (CC-BY-SA)

Pekka Perä Porin Suomi Areenassa vuonna 2012.

11.2.2015 16.17

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran kaivososakeyhtiön toimitusjohtajaa Pekka Perää vastaan on nostettu uusi syyte. Itä-Suomen syyttäjäviraston kihlakunnansyyttäjä Heikki Ylisirniö päätti keskiviikkona syyttää Perää ympäristön turmelemisesta.

Syyte koskee vuodenvaihteessa 2013–2014 tehtyä päätöstä niin sanotun raffinaatin pumppaamista Kuusilammen avolouhokseen. Tuolloin metallitehtaan paluuliuosta eli raffinaattia ja bioliuotuskasan jätevesiä pumpattiin louhokseen.

Perää ja kolmea muuta Talvivaaran johtoon kuuluvaa miestä vastaan on jo aiemmin nostettu syyte törkeästä ympäristön turmelemisesta.

Talvivaara-jutun käsittelijä, käräjätuomari Jyrki Määttä Kainuun käräjäoikeudesta kertoi Vihreälle Langalle, että Perän uusi syyte käsitellään luultavasti pääjutun yhteydessä.

Perä kiistää syyllistyneensä rikokseen.

Lisätty klo 16.25 tieto siitä, että Perä kiistää rikoksen.

Talvivaara  oikeusprosessi  kaivosteollisuus 
Viite