Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Annakaisa Suni

kohti vaaleja. Puheenjohtaja Ville Niinistö ja puoluevaltuuskunnan varapuheenjohtaja Katja Andrejev kertoivat, että köyhyys ja eriarvoisuus on nostettu ohjelmassa entistä vahvemmin esille.Annakaisa Suni

kohti vaaleja. Puheenjohtaja Ville Niinistö ja puoluevaltuuskunnan varapuheenjohtaja Katja Andrejev kertoivat, että köyhyys ja eriarvoisuus on nostettu ohjelmassa entistä vahvemmin esille.

Perustulolla köyhyyttä vastaan - vihreät esitteli vaaliohjelmansa

14.2.2015 13.15

Annakaisa Suni

Vihreät esitteli kymmenen kohdan vaaliohjelman tänään ystävänpäivänä Kouvolassa.

"Porvaripuolueet ovat yhä enemmän leikkaajapuolueita ja vasemmisto säilyttäjäpuolueita. Meillä vihreillä on tilaa olla uudistajapuolue", sanoi puheenjohtaja Ville Niinistö puheessaan puoluevaltuuskunnalle.

Ohjelma perustuu jo aiemmin esiteltyihin neljään teemaan: työ, ympäristö, köyhyyden torjuminen ja koulutus.

Vihreät haluaa luoda uutta työtä ja turvaa työelämän murrokseen vihreällä työllisyyspaketilla, siirtämällä Suomi kotimaisen uusiutuvan energian aikakauteen ja vihreällä teollisuusstrategialla.

Niinistö ei halua luoda vastakkainasettelua julkisen ja yksityisen sektorin välille.

"Emme halua lähteä juustohöyläleikkauksiin, joiden itsetarkoituksellisena tavoitteena on heikentää julkisen sektorin palveluita."

Köyhyyden torjumiseksi vihreät tekisi ensin perustulokokeilun tulevalla vaalikaudella ja toteuttaisi sitten perustulon koko Suomessa.

Lehdistötilaisuudessa Ville Niinistö totesi, että myös keskusta ja vasemmistoliitto kannattavat perustulokokeilua. Muiden puolueiden vastustus on Niinistön mukaan lientynyt.

Ympäristöä puolue haluaa suojella esimerkiksi laajentamalla luonnonsuojelualueiden verkkoa, nopeuttamalla Metso-ohjelmaa ja toteuttamalla soidensuojeluohjelman alkuperäisessä laajuudessaan. Suomen tulee olla suunnannäyttäjä ilmastonmuutoksen torjunnassa ja tavoitella vähintään 55 prosentin päästövähennyksiä Suomessa ja EU:ssa vuoteen 2030 mennessä.

Sote-uudistus pitää vihreiden mukaan viedä maaliin ja purkaa raja-aidat perusterveydenhuollon ja erikoissairaanhoidon väliltä. Vihreät vastustaa eriarvoisuutta esimerkiksi tukemalla köyhiä lapsiperheitä ja torjumalla asunnottomuutta.

Vihreät haluaa tehdä suomalaisesta koulusta maailman parhaan esimerkiksi lisäämällä uuden teknologian ja sähköisten oppimateriaalien käyttöä kouluissa. Puolue pitää kiinni koulutuksen maksuttomuudesta ja sanoo ei lukukausimaksuille.

eduskuntavaalit 2015 
Viite