Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Greg Heartsfield / Flickr (CC-BY)

Robotin rakennusta
Tulevaisuuden duuni. Digitalisaatio ja robotisaatio muuttavat työn luonteen tulevaisuudessa. Kuvassa amerikkalaisen robottikilpailun osallistujia.Greg Heartsfield / Flickr (CC-BY)

Tulevaisuuden duuni. Digitalisaatio ja robotisaatio muuttavat työn luonteen tulevaisuudessa. Kuvassa amerikkalaisen robottikilpailun osallistujia.

Perusturva uusiksi? Hallituksessa valmistellaan jo seuraavaa hallitusohjelmaa

11.10.2017 11.25

Lasse Leipola

Hallitus päätti syyskuun lopussa aloittaa perusturvan kokonaisuudistuksen valmistelun.

Kyseessä on poikkeuksellinen hanke, sillä tavoitteena on laatia suunnitelma, jota tulevatkin hallitukset voivat kannattaa, riippumatta siitä, mitkä puolueet hallituksen muodostavat.

Tämän vuoksi uudistusta viedään eteenpäin virkamiesvetoisesti. Ohjausryhmän puheenjohtaja on pääministerin valtiosihteeri Paula Lehtomäki (kesk).

Työryhmän tehtävänä on tukea eduskuntavaaleihin valmistautuvia puolueita ”perusturvaa uudistavien näkemysten muodostamisessa”. Ryhmän työn on määrä valmistua eduskuntavaalien alla, helmikuussa 2019.

Koko uudistuksen tavoite on parantaa työllisyyttä ja toimeliaisuutta sekä vähentää eriarvoisuutta. Tavoitteena on löytää keinot, jolla vastataan muun muassa digitalisaation tuomaan työn murrokseen ja yksinkertaistetaan monimutkaista perusturvajärjestelmää.

Se on samalla kokeilu, jossa hahmotellaan uudenlaista tapaa valmistella vaalikauden yli meneviä kokonaisuudistuksia.


Ohjausryhmän puheenjohtaja
Lehtomäki toivoo avointa ja osallistavaa keskustelua, jolla uudistukselle saadaan nykyhallitusta laajempi tuki.

”Muuten joudutaan tekemään niin kuin ennenkin, että korjataan vain yhtä nurkkaa kerrallaan”, Lehtomäki sanoi tänään keskiviikkona järjestetyssä tiedotustilaisuudessa.

Toistaiseksi oppositiopuolueisiin ei ole oltu yhteydessä. Ne kutsutaan mukaan samalla kirjeellä, joka lähetetään lähiaikoina etujärjestöille. Muun muassa eduskuntaryhmistä, työmarkkinajärjestöistä ja muista etujärjestöistä kootaan noin 25 henkilön seurantaryhmä.

Lehtomäki korostaa, että tällä ryhmällä on suuri rooli hankkeessa.

”Siinä mielessä 'seuranta' on huono termi.”

Työ jakaantuu kolmelle tasolle: ylimpänä on Lehtomäen vetämä ohjausryhmä, varsinaisen työn tekee virkamiehistä muodostuva projektiryhmä ja seurantaryhmä tuo ulkopuolista näkökulmaa.


Yksi työn haasteista on saada sille niin kattava tuki, että seuraava hallitus – ovatpa siinä mukana mitkä puolueet tahansa – lähtee jatkamaan uudistusta eikä jätä nyt tehtävää valmistelua pölyttymään.

Lehtomäki sanoo, että hankkeesta on tehty virkamiesvetoinen, ettei se tuntuisi hallitusvetoiselta. Hän toivoo, että prosessiin suhtauduttaisiin avoimesti.

”Prosessista opitaan varmasti, eikä ketään voida sitoa lopputulokseen. Kun polulle lähdetään, loppupää on vähän epävarma. Mutta sekään ei ole vaihtoehto, ettei tehdä mitään.”

Vaikka tavoitteena on tukijärjestelmän yksinkertaistaminen, ei perustulo ole – ainakaan lähtökohtaisesti – keskeisessä roolissa.

”Perustulokokeilusta saadaan tuloksia tähän työhön, sillä se ehtii päättyä työn aikana”, Lehtomäki sanoi.


Tarkoituksena ei ole käsitellä yksittäisiä etuuksia vaan kokonaisuutta 2030-luvun tarpeen näkökulmasta. Yksi hankkeen suurimmista haasteista on määritellä tulevaisuuden tarpeet.

Lehtomäki muistuttaa, että sen lisäksi, että teknologia muuttaa työn luonnetta, se tarjoaa myös tekoälyn ja data-analyysin kaltaisia uusia työkaluja järjestelmän kehittämiseen.

Hankkeessa ei ole tarkoitus teettää juurikaan uutta tutkimusta, sillä tarvittavaa tieteellistä ennakointimateriaalia on Lehtomäen mukaan jo paljon. Hän viittasi muun muassa työn muutosta koskevan tulevaisuusselonteon valmisteluun.

”Siitä on erilaisia arvioita, miten digitalisaatio vie tai tuo työpaikkoja, mutta enemmän kyse on työn luonteen muutoksesta.”

Tällä hetkellä virkamiesryhmä kokoaa taustatietoa ja selvittää tietoperustan aukkoja. Seurantaryhmä on määrä nimetä marraskuussa, minkä jälkeen alkaa varsinainen työ. Loppuraportti on määrä luovuttaa viimeistään helmikuussa 2019.

perusturva  perustulo  Työ  työn tulevaisuus  sosiaaliturva  hallitusohjelma 
Viite