Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Anni Sinnemäki
Helsinki haltuun? Vihreät käynnistivät kuntavaalikampanjansa tänään Helsingissä. Kuvassa puolueen pormestariehdokas Anni Sinnemäki.

Helsinki haltuun? Vihreät käynnistivät kuntavaalikampanjansa tänään Helsingissä. Kuvassa puolueen pormestariehdokas Anni Sinnemäki.

Pormestarikisa tiivistyy Helsingissä, mutta miten se vaikuttaa vaalituloksiin?

8.3.2017 12.18

Emmi Skytén

Pormestariehdokkaat eivät lisää äänestäjien liikkuvuutta puolueiden välillä, mutta pormestarikilpailu voi nostaa äänestysprosenttia, arvioi valtio-opin professori Ilkka Ruostetsaari Tampereen yliopistosta.

Ylen tänään keskiviikkona julkaiseman kyselyn mukaan vihreät on Helsingissä suosituin puolue 28,1 prosentin kannatuksella ja kokoomus kakkonen 25,9 pronsentin osuudella.

Yle selvitti samalla myös kaupunkilaisten suosikkia pormestariksi. Kokoomuksen Jan Vapaavuori oli selvä ykkönen 37,9 prosentin kannatusosuudella. Hänellä oli siis kannatusta myös muiden kuin kokoomusta äänestävien keskudessa. Sen sijaan vihreiden pormestariehdokas Anni Sinnemäki jäi 22,9 prosentin osuudella omaa puoluettaan vähemmän suosituksi.

Kuntavaaleissa ei kuitenkaan äänestetä suoraan pormestarista vaan valtuuston kokoonpanosta kuten aina ennenkin. Ruostetsaari ei pidäkään kovin todennäköisenä sitä, että pormestariehdokkaat keräisivät erityisen paljon ääniä muiden puolueiden kannattajista.

"Voi pohtia, onko muiden puolueiden kannattajissa valmiutta osallistua näihin pormestarikisoihin. Vaikkapa, että vasemmistoliittoa aikaisemmin äänestäneet äänestäisivät Sinnemäkeä. En usko kovinkaan paljon, että näin vahvaa liikkuvuutta tapahtuisi", Ruostetsaari sanoo.


Tampereella, jossa pormestarimalli on ollut käytössä jo useampien kuntavaalien ajan, ei Ruostetsaarin mukaan ole tapahtunut suuria, pormestarivaaleista johtuvia kannatusmuutoksia eri puolueiden välillä.

Hän muistuttaa, että Helsingissäkin oleellisinta on, kummasta puolueesta, vihreistä vai kokoomuksesta, tulee suurin puolue. Tämä puolue mitä todennäköisimmin nappaa pormestaripaikan.

Pormestarivaali voi Ruostetsaarin mukaan aktivoida ihmisiä äänestämään ja kasvattaa äänestysprosenttia, koska vaalit henkilöityvät vahvasti pormestariehdokkaisiin.

"Pormestarin valinta tekee kunnallisvaaleista henkilökeskeisemmän. Voi olettaa, että se ja erityisesti kokoomuksen ja vihreiden tiukka kisa pormestaripaikasta, aktivoisivat ihmisiä äänestämään."

Helsinki  kuntavaalit  kokoomus  Vihreät  pormestari 
Viite