Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Pekka Sauri ja Anni Sinnemäki
Kumpi? Pekka Sauri tavoittaa kaupunkilaisia ja Anni Sinnemäki hallitsee yleiskaavan.

Kumpi? Pekka Sauri tavoittaa kaupunkilaisia ja Anni Sinnemäki hallitsee yleiskaavan.

Sauri ja Sinnemäki tentissä: kymmenen kysymystä vihreille pormestariehdokkaille

25.1.2017 9.26

Emmi Skytén

Tulevat kunnallisvaalit ovat Helsingissä myös pormestarivaalit, kun Helsingissä siirrytään kaupunginjohtajista pormestarimalliin.

Helsingin vihreät valitsee puolueensa pormestariehdokkaan yleiskokouksessa tammi-helmikuun vaihteessa. Vastakkain ovat rakennus- ja ympäristötoimen apulaiskaupunginjohtaja Pekka Sauri sekä kaupunkisuunnittelusta ja kiinteistöistä vastaava apulaiskaupunginjohtaja Anni Sinnemäki.

Lopullisesti pormestari valitaan vaalien jälkeen kaupunginvaltuuston äänestyksessä. Todennäköisesti tehtävään valitaan vaaleissa suurimmaksi tulleen puolueen ehdokas.

Vihreä Lanka kysyi vihreiltä pormestariehdokkailta kymmenen kiperää kysymystä.

Miten Helsinki on erilainen 10 vuoden päästä?

Pekka Sauri: Helsinki on yhteisöllisempi ja ilmaston kannalta kestävämpi. Meillä on myös yhtenäisempi pääkaupunkiseutu ja metropolialue.

Anni Sinnemäki: Helsinki jatkaa sitä suuntaa, johon se on menossa. Kymmenen vuoden päästä Helsinki on vieläkin parempi pyöräily- ja joukkoliikennekaupunki. Päästöt ovat edelleen vähentyneet, ja se on sitä kautta terveellisempi, viihtyisämpi ja maailmanlaajuisesti vastuullisempi kaupunki. Helsinki on oppinut paljon uutta siitä, miten kouluissa ja varhaiskasvatuksessa vielä paremmin kuin nykyään taataan tasavertaiset mahdollisuudet taustasta riippumatta. Helsinki on myös isompi kaupunki. Täällä asuu kymmeniäkin tuhansia ihmisiä enemmän kuin nyt.

kuka on johtajaesikuvasi?

Sauri: Minulla ei ole nimeltä mainittavaa johtajaesikuvaa, mutta johtajan pitää näyttää esimerkkiä ja viestiä kaikesta, mitä kaupunki tekee. Keskustella kaupunkilaisten kanssa.

Sinnemäki: Arvostan laaja-alaisuutta ja asiantuntemusta – sitä, että on hyvä tuntuma siihen, mistä asioista puhutaan ja mitkä ovat asioiden ratkaisevat tekijät. Arvostan myös sitä, että on kyky erottaa pienemmät ja suuremmat asia toisistaan sekä sitä, että vaikka tilanteet olisivat vaikeita, pystyy kuitenkin katsomaan luottavaisesti ja myönteisesti tulevaisuuteen.

Miten lisäät kaupunkilaisten välistä tasa-arvoa?

Sauri: Kaiken avain on koulutus, alkaen varhaiskasvatuksesta. Tämä on tulevaisuudessa avainkysymys, kun ulkomaalaistaustaisten helsinkiläisten määrä nousee. Ihan varhaiskasvatuksesta lähtien pitää pitää huoli siitä, että tasa-arvo säilyy.

Sinnemäki: Yksi tärkeimmistä paikoista, jossa kaupunki voi vaikuttaa, on varhaiskasvatus. Meillä on pitkä perinne peruskoulusta siinä, että teemme johdonmukaisesti työtä sen eteen, että eri puolella kaupunkia erilaisilla alueilla meidän peruskoulumme on hyvä. Meidän pitää vielä kunnianhimoisemmin viedä tällaista samanlaista ajattelua varhaiskasvatukseen. Varhaiskasvatus on paikka, jossa vieraskielisten lasten tulisi oppia hyvin suomea tai ruotsia. Tasa-arvoa koskevan tutkimustiedon mukaan kaikkein tasavertaisimmat mahdollisuudet luodaan juuri varhaiskasvatuksessa. Koulussa oppii enemmän ja paremmin silloin, kun lapsi on jo varhaiskasvatuksessa saanut hyvät valmiudet uteliaisuuteen, oppimiseen ja luottamuksen omiin vahvuuksiin.

Mikä on tärkein muutos pormestarimalliin siirtymisessä?

Sauri: Se, että selkeästi erotetaan toisistaan virkamiesvalmistelu ja poliittinen päätöksenteko. Tähän mennessä käytössä on ollut hybridimalli.

Sinnemäki: Se selkeyttää sitä työtä, jota vihreät ovat olleet pitkään tekemässä. Olemme tehneet töitä sen eteen, että kunnallisvaaleilla ja valtuuston valinnalla täytyy olla merkitys. Valtuuston täytyy asettaa strategisia päämääriä ja laittaa asioita tärkeysjärjestykseen. Pidän myös tärkeänä sitä, että pystyisimme säilyttämään sellaisia asioita, jotka nykyjärjestelmässä ovat olleet hyviä. Yksi hyvä puoli on se, että Helsingissä on pystytty sopimaan. Ryhmät ovat pystyneet neuvottelemaan ja asettamaan yhteisiä päämääriä. Toivon, että se jatkuisi ja tulisi selkeämmäksi myös tässä tulevassa järjestelmässä.

Mitä tekisit yleiskaavasta ensin?

Sauri: Yleiskaava on valtuuston päättämä. Totta kai se pääpiirteissään toteutetaan. Ensimmäisenä on varmistettava, että asuntoja riittää Helsinkiin muuttaville ihmisillä. Ihmisten pitäisi pystyä asumaan siinä kaupungissa, jossa he ovat töissä.

Sinnemäki: Tärkeimpänä ei ole yksittäinen isompi alue vaan täydennysrakentaminen ja uusien raiteiden solmukohta-alueiden tiivistäminen: se, että meille tulee astetta tiiviimpää kaupunkia olemassa oleville alueille. Se auttaa pitämään eri puolilla kaupunkia hyvät palvelut toiminnassa. Niistä kaupunkibulevardeista, jotka tulevat rakentumaan sisääntuloväylille, Vihdintie voisi olla ensimmäinen. Hakaniemen sillan alue ja Laajasalontie ovat kaupunkibulevardien pilotteja, jotka rakennetaan ennen sisääntuloväyliä.

Mitä jättäisit tekemättä?

Sauri: Keskuspuistoon rajautuvassa myöhemmässä asemakaavoituksessa on löydettävä luovia ratkaisuja niin, että puistoon kajotaan mahdollisimman vähän.

Sinnemäki: Toistaiseksi haluaisin jättää Vartiosaaren virkistysalueeksi ainakin lähivuosiksi ja katsoa, löytyykö rakentamismahdollisuuksia muualta. Se on saarena hieno kokonaisuus. Toivoisin, että tässä ensi vaiheessa ei rakennettaisi, vaan että Vartiosaaresta tehtäisiin sellainen virkistysalue, jonka yhä useampi kaupunkilainen löytäisi.

Mikä on tärkein syy äänestää kuntavaaleissa?

Sauri: Se, että kunnassa tehdään ihmisten arkea lähinnä olevia päätöksiä. Minua on jaksanut hämmästyttää se, että kunnallisvaaleissa äänestysprosentti on niin alhainen, vaikka luulisi, että se olisi lähimpänä ihmisten arkielämää.

Sinnemäki: Kuntavaaleissa on tosi tärkeä äänestää, koska valtuustot tekevät aivan valtavan konkreettisia ja tärkeitä päätöksiä. Toisaalta kaikissa vaaleissa on kysymys perusarvoista ja maailmankuvasta. Omia arvojaan kannattaa puolustaa vaaleissa kuin vaaleissa. Helsingissä on pystytty tämän rankan hallituskauden aikana puolustamaan kaupunkilaisten taasavertaisia palveluja, peruskoulua ja pienempiä ryhmiä ja päivähoidon laatua. Sitä puolustamista tarvitaan tulevinakin vuosina.

Mikä on vihreiden tärkein tavoite seuraavalle valtuustokaudelle?

Sauri: Saada Helsinki ympäristön kannalta kestäväksi ja tehdä Helsingistä asukkaidensa yhteisö.

Sinnemäki: Kestävän ja tasavertaisen kaupungin rakentaminen. Se, että voimme olla edelläkävijänä siinä, kuinka tehdään ympäristön kannalta hyvää kaupunkia esimerkkinä ja että me teemme sen niin, että ihmisillä on hyvät palvelut sekä mahdollisuuksia vaikuttaa omaan elinympäristöönsä ja olla rakentamassa kaupunkia omilla aloitteillaan.

Mikä on heikkoutesi?

Sauri: Heikkouteni on sama kuin vahvuuteni eli pitkä kokemukseni. Olen kohtalaisen varttuneessa iässä. On valitsijoiden silmässä, onko se vahvuus vai heikkous.

Sinnemäki: Minulla on moniakin heikkouksia. Silloin, kun on johtavassa ja päättävässä asemassa, on aina tasapainoilua sen välillä, kuinka paljon pitää jossain vaiheessa päätetyn linjan ja kuinka paljon on valmis muokkaamaan sitä matkan varrella. Joskus minun olisi terveellistä kuunnella kriitikkoja herkemmällä korvalla.

Kehu vastustajaasi.

Sauri: Anni on äärimmäisen asiantunteva, energinen ja pelkäämätön. Minulla on ainoastaan hyvää sanottavaa hänestä.

Sinnemäki: Ihailen sitä, kuinka Pekka palvelee ihmisiä ja on viestinnällisesti aktiivinen. Hän on tehnyt sitä systemaattisesti. Systemaattisuudella pystyy rakentamaan asioita, joilla on iso arvo. Pekalla on myös hyvä paineensietokyky: hän on nähnyt kaikenlaisia asioita.

Konepaja Brunossa (Aleksis Kiven katu 17 A) järjestetään keskiviikkona 25.1. kaikille avoin pormestaritentti klo 18–20.

Korjattu kello 12.20 Mitä jättäisit tekemättä -kysymyksen jälkeen Saurin vastauksen viimeiseksi sanaksi vähän. Aiemmin kohdassa luki virheellisesti paljon.
Viite