Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Lasse Leipola

Ymmärrystä tarvitaan ja sitä saadaan kiihkottomalla keskustelulla, arvelee ministeri Jari Lindstöm. "Sitä tarvitsemme me suomalaiset kuten myös tänne muualta tulleet"Lasse Leipola

Ymmärrystä tarvitaan ja sitä saadaan kiihkottomalla keskustelulla, arvelee ministeri Jari Lindstöm. "Sitä tarvitsemme me suomalaiset kuten myös tänne muualta tulleet"

Selvitys: Opiskelu, työ ja hyvät välit ehkäisevät maahanmuuton ongelmia

19.1.2017 10.17

Lasse Leipola

Hyvät suhteet turvapaikanhakijoiden ja muun väestön välillä ehkäisevät rikollisuutta ja muita ongelmia. Rikoksentorjuntaneuvoston selvityksen mukaan maahanmuuttoon liittyvää rikollisuutta tai muita ongelmia voidaan ehkäistä parhaiten tarjoamalla mahdollisuus opiskeluun ja työntekoon.

"Useilla on jo maahan tullessaan korkeakoulututkinto tai käden taidot, mikä tulisi hyödyntää välittömästi. Useiden kuukausien oleskelu ilman varmuutta tulevasta aiheuttaa turhautumista ja silloin ollaan vaaran lähteillä ajautua ei-toivottuun käyttäytymiseen", sanoo neuvoston puheenjohtaja, kihlakunnansyyttäjä Eija Velitski.

Oikeusministeri Jari Lindströmin (ps) mukaan on tärkeää saada maahanmuuttajat mukaan kotouttamiseen.

"Viesti menee paljon paremmin perille, jos siitä puhuu joku tänne kotoutunut kuin minä tai joku virkamies."

Samaa mieltä on rikoksentorjuntaneuvoston pääsihteeri Minna Piispa.

"Rikosten torjunnan näkökulmasta on tärkeää ottaa maahanmuuttajat mukaan rikostentorjuntatyöhön. He tuntevat oman kulttuurinsa ja osaavat toimia kulttuurien välisenä tulkkina", Piispa sanoo.

Maahanmuuttajien ja muiden ulkomaalaisten tekemät rikokset lisääntyivät vuosien 2006–2011 aikana. Sittemmin taso on vakiintunut, vaikka maahanmuuttajien määrä on jatkanut kasvuaan.


Rikoksentorjuntaneuvosto ja Maahanmuuttovirasto selvittivät viime keväänä vastaanottokeskusten työntekijöiden turvallisuustilannetta. Kyselyyn vastasi joka kolmas työntekijä.

Heistä valtaosa ei pelännyt joutuvansa väkivallan kohteeksi työssään, vaikka 43 prosenttia oli kokenut työssään väkivaltaa tai uhkailua. Tulokset eivät Piispan mukaan poikkea muista sosiaali- ja terveysalan tutkimustuloksista.

Vähän enemmän kuin joka neljäs vastaaja koki asukkaiden keskinäisen kiusaamisen ja häiriökäyttäytymisen suureksi ongelmaksi. Vastaanottokeskuksissa, joissa on järjestetty ruoanlaittoa tai muuta yhteistä toimintaa, häiriökäyttäytyminen koettiin pienemmäksi ongelmaksi.

Noin joka viides työntekijä koki ulkopuolisten vastaanottokeskuksiin ja sen asukkaisiin kohdistaman häiriökäyttäytymisen tai rikollisuuden vakavaksi tai melko vakavaksi ongelmaksi.


Oikeusministeriön Trust-hankkeessa on etsitty keinoja väestösuhteiden edistämiseen paikkakunnilla, joilla on vastaanottokeskuksia. Hankkeessa on järjestetty ja järjestetään koulutusta niin työntekijöille kuin turvapaikanhakijoillekin.

 mukaan jokaisella ihmisellä ja jokaisella toimijalla oma roolinsa kokonaisuudessa.

"Vastaanottokeskuksilla on paikallistasolta todella tärkeä rooli siinä, miten väestösuhteet rakentuvat", ylitarkastaja Katriina Nousiainen sanoo.

Hankekoordinaattori Mia Luhtasaari muistuttaa, että myös julkinen keskustelu vaikuttaa siihen, millaiseksi väestösuhteet kehittyvät.

"Vaikka maahanmuuttajat eivät välttämättä ymmärrä keskustelua, he aistivat ilmapiirin."
Viite