Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Niilo Tenkanen/Urban Helsinki

Vaihtoehtoja on. Suunnittelukollektiivi Urban Helsinki ehdotti viime viikolla esimerkkejä siitä, miten kaupunkibulevardi voidaan rakentaa Keskuspuistoa säästäen. Niilo Tenkanen/Urban Helsinki

Vaihtoehtoja on. Suunnittelukollektiivi Urban Helsinki ehdotti viime viikolla esimerkkejä siitä, miten kaupunkibulevardi voidaan rakentaa Keskuspuistoa säästäen.

Sopu yleiskaavasta! Keskuspuistoa säästetään mahdollisimman paljon

17.10.2016 17.42

Emmi Skytén

Kaupunginhallitus on päässyt sopuun Helsingin yleiskaavasta. Kaupunginhallitus teki yleiskaavaehdotukseen lisäyksen, jossa painotetaan, että keskuspuistoon rakennetaan mahdollisimman vähän, vaikka Hämeenlinnanväylän kaupunkibulevardi rakennettaisiin.

Yleiskaava oli vaarassa kaatua, koska vasemmistoliitto olisi halunnut poistaa varauksen asuntorakentamiselle Pirkkolasta Hämeenlinnanväylän varrelta. Alueella on Keskuspuistoon kuuluvia, luonnonsuojelujärjestöjen mukaan suojelullisesti arvokkaita metsäalueita.

"Rakentamisessa mennään ihan minimiin, jolloin keskuspuiston luontoarvot eivät vaarannu", kommentoi vihreän valtuustoryhmän puheenjohtaja Otso Kivekäs (vihr).


Jos yleiskaavaa olisi muutettu niin kuin vasemmistoliitto oli esittänyt, koko kaava olisi todennäköisesti pitänyt palauttaa valmisteluun. Silloin koko yleiskaava kaupunkibulevardeineen ja joukkoliikennejärjestelmineen olisi saattanut mennä uusiksi. Myös päätös Malmin lentokentälle rakentamisesta olisi luultavasti otettu uudelleen päätettäväksi.

"Olen erittäin tyytyväinen siihen, että päätös saatiin tehtyä", Kivekäs sanoo.

Kivekkään mukaan on paljon sellaisia asioita, joita olisi voinut parantaa, mutta esimerkiksi tiivistämisrakentamisen mahdollistaminen riippui siitä, että yleiskaavasta päästiin nyt sopuun.

Esitys menee seuraavaksi kaupunginvaltuustoon, joka päättää yleiskaavasta jo ensi viikolla.

yleiskaava 
Viite