Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Susikanta kasvanut selvästi - suojeliko vähäluminen talvi?

Luonnonvarakeskus

Suomen sudet. Kartassa vihreinä palloina susilaumat ja pallojen sisälle merkittynä lauman koko. Rajalaumat harmaina palloina ja susiparit pieninä keltaisina palloina. Klikkaa isommaksi.Luonnonvarakeskus

Suomen sudet. Kartassa vihreinä palloina susilaumat ja pallojen sisälle merkittynä lauman koko. Rajalaumat harmaina palloina ja susiparit pieninä keltaisina palloina. Klikkaa isommaksi.

19.1.2015 16.24

Sammeli Heikkinen

Suomen susikanta on kasvanut selvästi. Luonnonvarakeskus Luken mukaan susia on Suomessa nyt 220–245, kun viime helmikuun arvion mukaan susia oli vain 140–155. Käytännössä kanta on kasvanut lähinnä Savon, Pohjois-Karjalan ja Kainuun metsissä.

Arvio on tehty samoin kuin aiemmatkin, mutta huomattavasti kiireisemmin, sillä sitä on tarvittu maa- ja metsätalousministeriön uuden susikannan hoitosuunnitelman tueksi.

Luken arvion mukaan susilaumoja on 27 ja susipareja 16. Lisäksi on kahdeksan niin sanottuaa rajalaumaa, jotka liikkuvat sekä Suomen että Venäjän puolella. Näiden laumojen susimäärästä puolet on laskettu Suomen kanta-arvioon mukaan.

Luke arvioi joulukuussa alustavasti, että susilaumoja on 29–41. Sillä perusteella MMM teki sudenhoitosuunnitelman luonnoksen, johon kuuluu myös uusien niin sanottujen kannanhoidollisten poikkeuslupien myöntäminen. Näitä lupia myönnetään luonnoksen perusteella 29. Lupia on varattu yksi susilaumaa kohti joulukuisen alustavan arvion pohjalta.

Aiemmin Luonnonvarakeskukseen sulautettu Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos julkaisi susikanta-arvionsa helmikuussa. Pystyttiinkö arvio tekemään nyt samoin kuin aiempinakin vuosina?

"On se tehty samalla tavalla. Ainut ero on se, että meillä on ollut vähän kiire. Osittain vähän hoppua ollut tekeminen viimeiset pari viikkoa, jotta saadaan kannanhoitosuunnitelman tueksi", tutkija Samuli Heikkinen Lukesta kertoo.

Heikkisen mukaan kiire ei kuitenkaan ole vaikuttanut arvion tarkkuuteen.

"Jos vaikutuksia on, niin marginaalisia. Mittasuhteet ovat oikeat, onko siinä sitten muutaman suden heitto yksilötasolla, se ei ole ratkaisevan tärkeää."

Heikkisen mukaan susikannan nopeassa kasvussa ei sinänsä ole mitään ihmeellistä.

"Susi on lajina hyvin voimakas lisääntyjä. Se lisääntyy nopeasti, jos sen annetaan tehdä. Nyt pitää muistella, mikä on ollut lumitilanne, että suojeliko vähälumisuus sutta."

Suden metsästäminen, laillinen tai laiton, helpottuu huomattavasti lumipeitteen aikana.

Luken arvion mukaan sudet ovat lisääntyneet erityisesti Pohjois-Savossa, Pohjois-Karjalassa ja Kainuussa. Niin sanotulla itäisellä kannanhoitoalueella susien määrä jopa kaksinkertaistui 70–75:stä 130–145:een. Näin melkein koko susikannan kasvu on tapahtunut juuri Suomen lantion itäreunalla.

MMM:n susikannan hoitosuunnitelma on vielä lausuntokierroksella. Kierros päättyy keskiviikkona. Sudenmetsästyslupia on tarkoitus päästä jakamaan vielä näillä lumilla käytettäviksi.

susi  luonto  ympäristö 
Viite