Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Mari Nieminen

Lea Kauppi
Kohti uutta. Säästöt ja uusi teknologia muuttavat Lea Kaupin luotsaaman Suomen ympäristökeskuksen toimintaa.Mari Nieminen

Kohti uutta. Säästöt ja uusi teknologia muuttavat Lea Kaupin luotsaaman Suomen ympäristökeskuksen toimintaa.

Syke paikkaa säästöjä valjastamalla teknologian ja kansan seuraamaan ympäristöä

1.4.2016 11.02

Lasse Leipola

Suomen ympäristökeskuksen toiminta supistuu ja keskittyy asioihin, joihin saa ulkopuolista rahoitusta. Ympäristön tilan seurantaan toivotaan apua kansalaisista ja teknologiasta.

Mitä sinulla on työn alla, Syken pääjohtaja Lea Kauppi?

”Kansainvälisen luonnonvarapaneelin jäsenenä olen kommentoimassa G7-maiden poliittisille päätöksentekijöille tehtyä raporttia siitä, miten voidaan saada kestävää kasvua.”

Syken rahoituksesta on leikattu viime vuosina. Miten tämä näkyy?

”Viime vuonna jo puolet rahoituksesta tuli kilpailutuksen kautta saatavista hankkeista. Rahoitusta haetaan asioihin, jotka tukevat meidän keskeisiä tehtäviämme.”

Miten ulkopuolisen rahoituksen hankkiminen vaikuttaa toiminnan painotuksiin?

”Rahoittajien kiinnostus kohdistuu tiettyihin asioihin kerrallaan, mutta meidän on huolehdittava laajasti ympäristöasioista ja ennakoitava tulevaisuudessa tarvittavaa osaamista. Esimerkiksi bio- ja kiertotalous on nyt pinnalla, vesien- ja merensuojelu ei niinkään.”

Mistä ulkopuolista rahoitusta käytännössä hankitaan?

”Monista eri lähteistä. Tutkimuslaitosuudistuksessa laitosten perusrahoitusta leikattiin ja nämä rahat ohjattiin strategisen tutkimuksen neuvostolle ja valtioneuvoston kanslian koordinoimaan selvitystoimintaan. Molemmat ovat nyt tärkeitä kilpaillun rahoituksen lähteitä Sykelle. Lisäksi hallituksen kärkihankkeiden kautta on suunnattu rahoitusta esimerkiksi bio- ja kiertotalouteen.”

Miten ympäristön tilan seuraamisen käy toiminnan supistuessa?

”Esimerkiksi perinteistä vesinäytteenottoa voidaan korvata satelliittihavainnoilla, automaattimittareilla tai kansalaishavaintojen avulla sekä näitä tietoja yhdistelemällä. Näin seurannan ajallinen ja maantieteellinen kattavuus jopa paranee.”

Mitä tavallinen kansalainen voi tehdä?

Järvi- ja Meriwikiin voi ilmoittaa omia havaintojaan ja valokuvia. Monien vanhemmat ja isovanhemmat ovat kirjanneet tunnollisesti ylös havaintoja esimerkikiksi jäiden lähtemisestä. Tällaisia tietoja haluamme lisää. Meillä on kehitteillä myös vedenmittauslaite, jolla voi älypuhelimen kanssa mitata itse järviveden sameutta ja leväpitoisuutta. Laitteen voisi tulevaisuudessa ostaa huoltoasemalta mökille mennessään.”
Viite