Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Sammeli Heikkinen

Viimeinen turva? Taiteilijaseuran mukaan moni taiteilija on ollut oikeutettu työttömyysturvaan vasta sen jälkeen, kun he ovat osanneet vedota oikeisiin pykäliin.Sammeli Heikkinen

Viimeinen turva? Taiteilijaseuran mukaan moni taiteilija on ollut oikeutettu työttömyysturvaan vasta sen jälkeen, kun he ovat osanneet vedota oikeisiin pykäliin.

Taiteilijoilla vaikeuksia saada työttömyysturvaa – TE-toimistoilta ohjeiden vastaisia päätöksiä

16.1.2017 17.04

Emmi Skytén

TE-toimistot ovat evänneet taiteilijoilta oikeuden työttömyysturvaan työ- ja elinkeinoministeriön ohjeiden vastaisesti.

Suomen Taiteilijaseuran lakimies, varatuomari Anna Kuusi sanoo, että hänen tietoonsa on tullut useita tapauksia, joissa TE-toimisto on tulkinnut työttömyysturvaa hakeneen taiteilijan päätoimiseksi yrittäjäksi sillä perusteella, että tällä on voimassa oleva y-tunnus.

Päätöksiä on Kuusen mukaan tehty, vaikka työ- ja elinkeinoministeriön taiteilijoiden työttömyysturvaa koskevissa sanotaan, että pelkkä rekisterissä olo ei ole este työttömyysturvalle.


Kuvataiteilija
Jukka Lehtinen oli vähällä jäädä ilman työttömyysturvaa viime vuonna. Orimattilassa asuva Lehtinen oli hakenut soviteltua päivärahaa sen jälkeen, kun hänen viisivuotinen apurahansa päättyi tammikuussa 2016.

"Sen jälkeen tuli kysely, jolla haluttiin määritellä, olenko sivutoiminen vai päätoiminen yrittäjä. Kysyttiin, että kuinka paljon työllistyn taiteilijana", Lehtinen sanoo.

"Ilmoitin, että käyn työhuoneella nollasta kahdeksaan tuntia viikossa, tunnin päivässä ja silloinkin lähinnä hakemassa postin. Sillä perusteella katsottiin, että olen päätoiminen yrittäjä."

Lehtisen mukaan lisäselvitykset Lahden TE-toimistolle eivät muutaneet päätöstä. Vasta, kun Lehtinen vetosi oikeisiin lain kohtiin Taiteilijaseuran juristin avustuksella, päätöstä muutettiin.

Lahden toimisto kuuluu Hämeen TE-toimistoon. Hämeen TE-toimiston palveluesimies Martti Mustonen ei halua kommentoida yksittäistapauksia, mutta hänen mukaansa TE-toimisto on tietoinen työ- ja elinkeinoministeriön ohjeista.

"Kyllä, totta kai olemme tietoisia näistä ohjeista. Myös taiteilijoiden ja tieteentekijöiden pitää pystyä osoittamaan, että toiminta on työttömyysturvalain mukaista. Yritystoiminnan tai päätoimisen toiminnan on pitänyt päättyä, jotta työttömyysturvaan on oikeutettu", Mustonen sanoo.


Suomen taitelijaseuran Kuusi sanoo, että taiteilijoiden työllistyminen on erilaista kuin palkansaajien tai ammatinharjoittajien, eikä toiminimen olemassaolo ei kerro työllistymisestä.

"Isot toimijat, kuten kunnat, saattavat vaatia, että taiteilijalla on y-tunnus, että tilaustyöt saadaan laskutettua. Taiteilija on saattanut ottaa y-tunnuksen yhtä tilausta varten useita vuosia sitten. Jos taiteilija hakee työttömyysturvaa vaikkapa apurahakauden loputtua, y-tunnuksen olemassaolo johtaa siihen, että taiteilija katsotaan päätoimiseksi yrittäjäksi"

Kuusi pitää erityisen ikävänä sitä, että virheellisten päätösten korjaamiseen menee pitkä aika.

"Yhteensä voi mennä jopa vuosi, että virhe saadaan korjattua. Siihen asti ihmiset ovat pahimmillaan toimeentulotuen varassa", Kuusi sanoo.

"Tilanne on kestämätön luovan työn tekijöille, koska päätöksille ei selvästi ole perustetta."

Täsmennetty ti klo 11.20 kuudenteen kappaleeseen "nollasta kahdeksaan tuntia". Aiemmin kohdassa luki "korkeintaan kahdeksan tuntia".
Viite