Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Sammeli Heikkinen

Talvivaaran kaivosaluetta vuonna 2013
Ostajaa etsitään. Vielä konkurssin välttänyt Talvivaaran emoyhtiö on ainoa julkisuudessa kaivostoiminnan ostajaehdokkaaksi ilmoittautunut. Sillä ei kuitenkaan ole rahaa. Kuva on vuodelta 2013.Sammeli Heikkinen

Ostajaa etsitään. Vielä konkurssin välttänyt Talvivaaran emoyhtiö on ainoa julkisuudessa kaivostoiminnan ostajaehdokkaaksi ilmoittautunut. Sillä ei kuitenkaan ole rahaa. Kuva on vuodelta 2013.

Talvivaaran hinta veronmaksajille: 10 miljoonaa kuukaudessa

13.11.2014 14.45

Annakaisa Suni

Hallitus päätti tänään torstaina esittää eduskunnalle 60 miljoonan euron lisämäärärahaa, jotta Talvivaaran konkurssikaivosta saadaan pyöritettyä seuraavat puoli vuotta. Rahat saadaan ottamalla lisää valtionvelkaa.

"Kyse on menoista, joita aiheutuu vesien hallinnasta, pumppauksista, patojen rakentamisesta ja puhdistuslaitosten yksiköiden toiminnasta. Ympäristösyiden vuoksi metallitehdasta joudutaan pitämään käynnissä, ja siihen tarvitaan kemikaaleja ja sähköä", kertoo apulaisbudjettipäällikkö Juha Majanen valtiovarainministeriöstä.

Rahaa tarvitaan myös henkilöstön palkkoihin.

”Siellähän on monta sataa ihmistä töissä ja tarkoitus on selvittää, keitä heistä tarvitaan myös jatkossa.”

Majasen mukaan 60 miljoonaa riittää noin puoleksi vuodeksi.

Jos tehdas ajetaan alas, joudutaan sitä pyörittämään vielä noin kaksi vuotta. Lisäksi alasajossa rahaa kuluisi esimerkiksi maisemointiin.

Talvivaara-konsernin kaivostoiminnasta vastaava tytäryhtiö Talvivaara Sotkamo haettiin viime viikon lopulla konkurssiin. Kaivosta pyöritetään siis jo nyt verorahoilla. Esitetystä 60 miljoonasta eurosta 10 miljoonaa on jo otettu käyttöön, kertoo Majanen.

Aiemmin hallitus on myöntänyt Talvivaaralle 5 miljoonan euron määrärahan. Yhteensä Talvivaaralle on siis myönnetty 65 miljoonaa.

Eduskunnan on vielä hyväksyttävä hallituksen ehdotus lisätalousarvion täydentämiseksi. Majasen mukaan se voisi tulla voimaan joulukuun alussa.

Juttuun on 14.11. lisätty tieto aiemmin myönnetystä 5 miljoonan euron määrärahasta.

Talvivaara 
Viite