Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

freeimages.com

Euroseteleitä
Naisten ansiot ovat keskimäärin noin 17 prosenttia miesten ansioita pienempiä.freeimages.com

Naisten ansiot ovat keskimäärin noin 17 prosenttia miesten ansioita pienempiä.

Analyysi

Tasa-arvo ei ollutkaan valmis – hallitus haluaa kaventaa palkkaeroja

22.4.2016 12.20

Annakaisa Suni

Hallitus ja työmarkkinajärjestöt julkaisivat tänään perjantaina samapalkkaisuusohjelman vuosille 2016–2019. Se on jatkoa vuosina 2006–2015 voimassa olleelle ohjelmalle.

Ohjelmassa luvataan muun muassa soveltaa työsopimuksiin sukupuolivaikutusten arviointia, lisätä tietoa palkoista ja kehittää ammattia pohtiville sovellus, joka kannustaa pohtimaan aloja ennakkoluulottomasti.

Perusporvarihallitus sai viime keväänä paljon kritiikkiä siitä, ettei sen ohjelmassa mainita mitään miesten ja naisten välisen tasa-arvon edistämisestä. 

"Minusta Suomessa on hyvä tasa-arvon tilanne", pääministeri Juha Sipilä (kesk) sanoi tuolloin Vihreälle Langalle.

Arvostelun jälkeen hallitus lupasi kuitenkin laatia tasa-arvo-ohjelman. Tänään julkaistun kolmikantaisen palkkaohjelman lisäksi kevään aikana on luvassa tasa-arvo-ohjelma, jossa hallitus pohtii uudistustensa vaikutuksia tasa-arvoon.


Tasa-arvo ei siis ollutkaan valmis hallituksen mielestä. Eroaako uusi ohjelma jollain lailla keskustan, sdp:n ja rkp:n ja järjestöjen vuonna 2006 laatimasta?

Ainakin tavoitteet ovat epämääräisemmät. Edellisen samapalkkaisuusohjelman päätavoite oli sukupuolten palkkaerojen kaventuminen 15 prosenttiin vuoteen 2015 mennessä.

Uuden ohjelman pyrkimyksenä on sukupuolten keskimääräisen palkkaeron kaventaminen, ilman prosenttitavoitetta.

"Aiemman kehityksen jatkuessa, keskimääräinen ansiotason ero kaventuisi vähintään 12 prosenttiin viimeistään vuoteen 2025 mennessä", ohjelmassa sanotaan.

Edellisen ohjelman mukaan naisten osuuden johtotehtävissä tulisi olla puolet vuoteen 2020 mennessä. Uusi ohjelma haluaa ainoastaan, että naisten osuus johtotehtävissä kasvaa.


Palkkaerot eivät kaventuneet edellisenkään ohjelman aikana tavoitteiden mukaisesti.

Miesten ja naisten välinen palkkaero pieneni 19 prosentista 17 prosenttiin vuodesta 2006 vuoteen 2011. Sen jälkeen palkkaero on jumittanut lähes paikallaan.

tasa-arvo 
Viite