Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Sammeli Heikkinen

Kapuloita kansalta? Kansanäänestys voisi vaikeuttaa uraaniluvan saantia.Sammeli Heikkinen

Kapuloita kansalta? Kansanäänestys voisi vaikeuttaa uraaniluvan saantia.

Terrafamen uraanista halutaan kansanäänestys: ”Jos saadaan kaksituhatta nimeä, kunta ei voi ohittaa”

7.11.2017 14.18

Sammeli Heikkinen

Terrafamen uraaniNtuotannosta vaaditaan kansanäänestystä Sotkamossa. Sotkamon Luonto -yhdistys käynnistää tänään tiistaina nimien keräämiseen aloitteeseen kunnallisen kansanäänestyksen järjestämisestä.

Mahdollinen kansanäänestys voi vaikuttaa uraaniluvan saantiin. Terrafame haki viime kuun lopussa hallitukselta lupaa uraanituotannon käynnistämiseen. Ydinenergialain mukaan edellytys luvan myöntämiselle on, että sijaintipaikkakunta – siis Sotkamo – puoltaa lupaa.

Mahdollinen kansanäänestys on neuvoa-antava. Siltikin hankkeen puoltaminen voisi olla kunnalle vaikeaa, jos suuri osa kuntalaisista vastustaisi uraanituotantoa.


Kuntalain mukaan kunnanvaltuuston on käsiteltävä kansanäänestysaloite, jos sen allekirjoittaa vähintään neljä prosenttia yli 15-vuotiaista kuntalaisista. Sotkamossa tämä tarkoittaa noin 350–360 ihmistä.

Äänestystä vaativien tavoite on korkeammalla.

”Listat viedään viiteen kuuteen hyvään paikkaan. Kauppoihin, kahviloihin ja huoltoasemille. Jos kaksituhatta nimeä saadaan, niin kunta ei voi ohittaa vaatimusta”, Sotkamon Luonnon varapuheenjohtaja Antti Lankinen sanoo Vihreälle Langalle.

Aloitteessa sanotaan, ettei Terrafamen ympäristövaikutusten hallinta tai taloustilanne ole riittävän hyvä uraanin tuotantoon.

Siinä myös korostetaan, että kansanäänestysaloitteen voi allekirjoittaa myös uraanintuotannon kannattaja, sillä kanta hankkeeseen päätetään vasta mahdollisessa kansanäänestyksessä.


Kansanäänestysaloitteen tavoite on herättää julkinen ja laaja keskustelu paitsi uraanista myös ydinvoimasta, koko maan mittakaavassa.

”Tämä on yhteiskunnallinen kysymys. Edetäänkö Suomessa sillä linjalla, että tuotetaan ydinvoimaa, rakennetaan voimaloita ja lopulta myös uraanikaivoksia? Siitä ei ole kunnollista keskustelua käyty”, Lankinen sanoo.

Lankisen mukaan allekirjoituksia kerätään näillä näkymin ainakin marraskuun loppuun. Aloite on mahdollisesti tulossa myös sähköisesti allekirjoitettavaksi.

Kansanäänestysaloitteesta kertoi ensimmäisenä Sotkamo-lehti.
Viite