Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Norbert Urban / Flickr (CC-BY)

Piikkilankaa
Rakkautta vai piikkilankaa? Tieto maahanmuutosta vähentää tutkimuksen mukaan kovia asenteita.Norbert Urban / Flickr (CC-BY)

Rakkautta vai piikkilankaa? Tieto maahanmuutosta vähentää tutkimuksen mukaan kovia asenteita.

Tieto vähentää maahanmuuttovastaisuutta

29.3.2017 12.33

Lasse Leipola

Asenteet maahanmuuttajia kohtaan muuttuvat suopeammiksi, kun ihmisten harhaluuloja korjataan tarjoamalla oikeaa tietoa.

Amerikkalaistutkimuksen mukaan ihmiset olettavat maahanmuuttajien kokonaismäärän ja heidän ongelmansa todellista suuremmiksi. Tutkimus perustuu 2 000 yhdysvaltalaisen verkkokyselyissä antamiin vastauksiin. Lisäksi tutkijat analysoivat 13 maassa tehdyn kyselytutkimuksen, jossa selvitettiin ihmisten käsityksiä ja mielipiteitä maahanmuuttajien määrästä.

Amerikassa tehdyssä kyselyssä maahanmuuttajien osuuden arvioitiin olevan noin kolmannes väestöstä, vaikka todellinen luku oli kahdeksasosa. Myös laittomien maahanmuuttajien osuus sekä maahanmuuttajien työttömyys, rikollisuus ja kielitaidottomuus arvioitiin monta kertaa todellista korkeammaksi.

Kun vastaajille kerrottiin oikeat luvut, heidän asenteensa maahanmuuttajia kohtaan muuttuivat myönteisemmiksi. Erityisesti muuttui mielipide siitä, onko maahanmuuttajia liikaa.

Myös valmius lahjoittaa rahaa maahanmuuttajia tukevalle järjestölle kasvoi. Laillisen maahanmuuton lisäämisen kannatus kasvoi hieman, mutta asenteet laittomia maahanmuuttajia kohtaan pysyivät ennallaan.
Viite