Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Aleksi Kallioja

Mielenilmaus. Turvapaikanhakijoiden mielenosoitus jatkui Helsingissä tiistaina.Aleksi Kallioja

Mielenilmaus. Turvapaikanhakijoiden mielenosoitus jatkui Helsingissä tiistaina.

Tutkimus: Asenteiden kärjistyminen huolestuttaa maahanmuutossa

21.3.2017 13.46

Sammeli Heikkinen

Suomen turvapaikanhakijatilanteessa kansalaisia huolestuttaa eniten siihen liittyvä asenteiden kärjistyminen Suomessa.

"Yhteiskunnallinen polarisaatio on ylivoimaisesti eniten suomalaisia puhuttava asia",  kansalaismielipidettä sisäministeriön tilauksesta Vaasan yliopistossa tutkinut Alisa Puustinen sanoi tiedotustilaisuudessa tiistaina.

Tutkimuksessa tehtiin sähköinen mielipidetiedustelu yli tuhannelle suomalaiselle. Lisäksi aihetta käsiteltiin eri-ikäisten kansalaisten muodostamissa viidessa kansalaisfoorumissa viidessä eri kaupungissä. Näihin foorumeihin osallistui yli 120 suomalaista.

Tutkimuksessa mukana olleen dosentti Harri Raision mukaan foorumien tulokset eivät ole koko kansaa edustavia, mutta niistä saa moniäänisen kuvan siitä, mitä suomalaiset asiasta ajattelevat.

Sähköisen kyselyn tulokset olivat jyrkempiä kuin foorumeissa nousseet näkemykset.


Puustisen mukaan paperittomiin maassaolijoihin – siis kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneisiin, jotka eivät poistu maastaa – suhtauduttiin sekä kyselyssä että foorumeissa varsin kriittisesti.

"Mielipide oli se, että laittomasti maassa oleskelevat henkilöt pitää poistaa."

Tutkimuksen perusteella enemmistö mukana olleista ihmisistä koki turvapaikanhakijoihin liittyvän ainakin jonkinlaista uhkaa.

Kyse ei kuitenkaan ollut pelkästään siitä, että turvapaikanhakijat olisi koettu uhkaksi.

Polarisaation pelko näkyi tässäkin, sillä ihmiset olivat huolissaan siitä, että eri mieltä maahanmuutosta olevien kantaväestöön kuuluvien ihmisten välille tulevaa kitkaa tai jopa yhteenottoja.

"Turvallisuus kytkeytyy yhteiskunnan polarisoitumiseen. Mitä suurempaa polarisoituminen, sitä suurempi uhka", Puustinen sanoi.


Tutkijoiden mukaan suomalaiset näyttävät pystyvän varsin kriittiseen ajatteluun ja rakentavaan keskusteluun maahanmuutosta.

Hyvin paljon kuitenkin pelätään leimautumista, olipa mielipide maahanmuutosta mikä hyvänsä.

"Suuri tarve on tiedonsaannille ja rauhalliselle keskustelulle", Puustinen sanoi.

Luottamus mediaan ei ole vahva, vaan tiedotusvälineiden uutisointi maahanmuutosta koettiin värittyneeksi.

Turvapaikanhakijoiden sopeutumista suomalaiseen yhteiskuntaan tutkimuksessa mukana olleet kansalaiset parantaisivat niin sanotulla esikotoutumisella.

Toisin sanoen turvapaikkapäätöstä odottaville pitäisi järjestää kielikoulutusta, yhteiskuntaan tutustumista ja työelämään valmistautumista.

Kansalaisten lääkkeet ovat samansuuntaisia, kuin Rikoksentorjuntaneuvoston tammikuussa julkaistun selvityksen osoittamat. Siinäkin painotettiin sitä, että turvapaikanhakijat kaipaavat mielekästä tekemistä.

Lisäksi kehitysapu ja kiintiöpakolaisjärjestelmä nostettiin tehokkaiksi tavoiksi auttaa ihmisiä.
Viite