Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Kuvakaappaus

Ääni ei kuulu. Järjestöjen vastausten perusteella niiden on vaikea päästä mukaan lainvalmisteluun.Kuvakaappaus

Ääni ei kuulu. Järjestöjen vastausten perusteella niiden on vaikea päästä mukaan lainvalmisteluun.

Tutkimus: Elinkeinoelämän järjestöjä kuunnellaan, kun lakeja laaditaan

12.12.2016 14.51

Sammeli Heikkinen

Vaikuttajajärjestöjen top 10

Tutkimukseen vastanneet virkamiehet kuuntelivat eniten  näitä kymmentä järjestöä lakivalmisteluissa.

 1. Kuntaliitto
 2. Elinkeinoelämän keskusliitto EK
 3. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusjärjestö MTK
 4. Metsäteollisuus ry
 5. Suomen luonnonsuojeluliitto
 6. Akava
 7. SAK
 8. Suomen yrittäjät
 9. Finanssialan keskusliitto FK
 10. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC

Suuret ja vakiintuneet järjestöt pääsevät vaikuttamaan parhaiten lakien valmisteluun. Sen sijaan kansalaisjärjestöt ja vapaa-ajan järjestöt pitävät vaikutusmahdollisuuksiaan huonoja.

Tämä selviää opetusministeriön Helsingin yliopistolta tilaamasta järjestöjen osallistumismahdollisuuksia peranneesta selvityksestä.

Instituutiota yhdistävät järjestöt, kuten Kuntaliitto, elinkeinoelämän järjestöt kuten keskusliitto EK ja ammattijärjestöt, kuten SAK ovat tyytyväisimpiä mahdollisuuksiinsa vaikuttaa valmisteluun.

Näihin tahoihin myös lakeja valmistelevat virkamiehet ovat eniten suoraan yhteyksissä. Tätä voi kutsua hanketta vetäneen professori Anu Kantolan mukaan myös lobbaukseksi. Liki puolet kyselyyn vastanneista virkamiehistä oli ollut yhteyksissä elinkeinoelämän järjestöjen edustajiin.

Virkamiesten vastausten perusteella vaikutusvaltaisimmat järjestöt valmistelutyössä olivat Kuntaliitto, EK ja Maa- ja metsätaloustuottajien keskusjärjestö MTK. Myös Suomen luonnonsuojeluliitto oli vaikuttajalistalla korkealla.

Kantola korostaa, että tutkimuksen aiheena on ollut arvioida, miten hyvin järjestöt pääsevät mukaan lakivalmisteluun. Siitä, miten paljon järjestöjen näkemykset lopulta vaikuttavat lakeihin, ei tutkimus kerro.

"Se on seuraavan tutkimuksen aihe."


Järjestöt itse pitivät lausunnon antamista tärkeimpänä vaikutuskeinona. Melkein yhtä tärkeänä pidettiin kuitenkin sitä, että asiaa valmistelevien virkamiesten kanssa pääsee suoraan yhteyteen. Ja tähän yhteyteen siis pääsi parhaiten elinkeinoelämä.

"Lakivalmistelussa on tärkeää, että siihen pääsee mukaan heti aluksi. Siksi epäviralliset yhteydenotot ovat tärkeitä", Kantola selittää.

Tutkimusta varten lähetettiin kysely yli 3 000 järjestölle, josta liki puolet vastasi ja 650 virkamiehelle, joista vastauksen antoi reilu kolmannes.


Opetusministeriö julkaisi maanantaina myös Turun yliopistolta tilatun selvityksen muun muassa kansalaisaloitteiden toimivuudesta.

Tutkijoiden mukaan nelisen vuotta sitten käyttöön otettu kansalaisaloitesysteemi on ollut menestys, vaikka yli viidestäsadasta aloitteesta vain viitisentoista on kerännyt riittävät 50 000 ääntä ja näistä vain yksi, eli tasa-arvoista avioliittoa ajanut aloite on suoraan muuttanut lainsäädäntöä.

Suomessa kansalaisaloitteisiin nimien kerääminen on tehty kansainvälisesti vertaillen helpoksi, sillä valtion tarjoama kansalaisaloite.fi-pohja on maailmankin mittakaavassa ainutlaatuinen.

Tosin pelkkä keräyssysteemi ei riitä. Kaksi viidestä kansalaisaloitteesta on kerännyt alle sata allekirjoitusta. Yli kymmenen tuhannen allekirjoituksen on päässyt vain joka kahdestoista aloite. Näistä kaikkiin on kerätty allekirjoituksia myös muuten kuin sähköisesti.

Tutkimusta vetänyt professori Maija Setälä arvioi tuloksen kertovan siitä, että onnistuneiden aloitteiden takana on ollut vahva organisaatio.

Vaikuttajajärjestöjen top 10

Tutkimukseen vastanneet virkamiehet kuuntelivat eniten  näitä kymmentä järjestöä lakivalmisteluissa.

 1. Kuntaliitto
 2. Elinkeinoelämän keskusliitto EK
 3. Maa- ja metsätaloustuottajien keskusjärjestö MTK
 4. Metsäteollisuus ry
 5. Suomen luonnonsuojeluliitto
 6. Akava
 7. SAK
 8. Suomen yrittäjät
 9. Finanssialan keskusliitto FK
 10. Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC
Viite