Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Tutkimus: Rasismi huolettaa suomalaisia enemmän kuin maahanmuuttajat

Kuvakaappaus / Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta

Tulokset. Näistä suomalaiset ovat huolissaan.Kuvakaappaus / Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunta

Tulokset. Näistä suomalaiset ovat huolissaan.

1.12.2016 13.52

Sammeli Heikkinen

Suomalaiset ovat enemmän huolissaan rasismista ja poliittisista ääriliikkeistä kuin maahanmuuttajien tai turvapaikanhakijoiden määrän kasvusta, selviää Maanpuolustustiedotuksen suunnittelukunnan teettämästä mielipidekyselystä.

Rasismista on paljon tai jonkin verran huolissaan 70 prosenttia vastaajista, poliittisista ääriliikkeistä 74 prosenttia.

Maahanmuuttajien ja turvapaikanhakijoiden määrästä huolestuneiden osuus on myös korkea. Molemmista oli paljon tai jonkin verran huolissaan 61 prosenttia vastaajista. Huolestuneiden osuus on laskenut viime vuodesta, etenkin turvapaikanhakijoiden suhteen.

Rasismista ja poliittisista ääriliikkeistä ei ole kysytty aiempina vuosina.

Kaikkein eniten suomalaisia huolettavat maailman pakolaistilanne (paljon tai jonkin verran huolissaan 85 prosenttia vastaajista), työllisyystilanne Suomessa (84 %) ja kansainvälinen terrorismi (75 %). Näistä huoli terrorismista ja työtilanteesta on hellittänyt hieman viime vuoteen verrattuna. Pakolaistilanteesta ei ole kysytty aiemmin.

Ilmastonmuutoksesta on huolissaan 71 prosenttia kansasta, mikä on jokseenkin sama osuus kuin viime vuonna.


Maanpuolustukseen liittyvissä kysymyksissä suomalaisten näkemyksissä ei ole tullut suuria muutoksia.

Nato-jäsenyyttä vastustaa edelleen suurin osa suomalaisista, 61 prosenttia. Jäsenyyden kannatus on laskenut 25 prosenttiin vuoden 2014 huipusta 30 prosentista.

Asevelvollisuusarmeijan kannatus on kohonnut hieman parista viime vuodesta ja on nyt 79 prosentissa.

Suomen turvallisuutta lisääviksi arvioidaan ennen kaikkea YK ja EU, vaikka luottamus YK:hon on laskenut hieman viime vuosikymmenestä.

Naton Suomea turvaavaan vaikutukseen uskoo neljäsosa suomalaisista. Yhtä suuri osa kansasta kuitenkin arvioi, että Nato heikentää Suomen turvallisuutta. Kolmas neljännes taas katsoo, että Nato vaikuttaa turvallisuuteen sekä myönteisesti että kielteisesti.

Yhdysvalloista kysyttäessä näkemykset ovat melkein samat. Venäjää pitää turvallisuutta heikentävänä tekijänä puolet vastaajista. Neljännes arvioi, että Venäjä vaikuttaa turvallisuuteen sekä myönteisesti että kielteisesti ja vain kahdeskymmenesosa uskoo Venäjän parantavan Suomen turvallisuutta.

Edellisen kerran asiasta on kysytty vuoden 2010 syksyllä. Tuolloin Venäjän uhkaa pidettiin selvästi pienempänä kuin nyt.

Ihmisten näkemys tulevaisuudesta ei ole kyselyn perusteella kovin valoisa. Vastaajista liki kaksi kolmasosaa arvioi, että suomalaiset elävät seuraavan viiden vuoden aikana nykyistä turvattomammassa maailmassa.

Tulevaisuutta epäilevien osuus on kuitenkin pienentynyt hieman viime vuodesta. Kannattaa myös huomioida, että vuodesta 1990 lähtien vain vuonna 2000 tulevaisuutta nykyhetkeä turvallisempana pitävien osuus on ollut korkeampi kuin turvatonta tulevaisuutta pelkäävien.

Suomalaisten mielipiteitä ulko- ja turvallisuuspolitiikasta, maanpuolustuksesta ja turvallisuudesta -tutkimuksen teki Taloustutkimus syys–lokakuussa. Siihen haastateltiiin tuhatta suomalaista.
Viite