Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Työryhmä esittää nuorille taloudellista tukea osallistumiseen

Diakonia-ammattikorkeakoulu

Raportin kansi
Nuoriso aktiiviseksi! Tuore raportti esittää toimia nuorten aktivoimseksi.Diakonia-ammattikorkeakoulu

Nuoriso aktiiviseksi! Tuore raportti esittää toimia nuorten aktivoimseksi.

12.10.2017 9.49

Lasse Leipola

nuoria voitaisiin kannustaa työhön ja opiskeluun osallistumistulolla ja helpottamalla opintolainan saantia. Sosiaalipolitiikan professori Heikki Hiilamon johtama työryhmä on selvittänyt, miten 16–25-vuotiaiden nuorten palvelu- ja etuusjärjestelmää kannattaisi kehittää.

Työryhmän mukaan nykyjärjestelmän ongelmat liittyvät siihen, että nykyisin nuorten toimeentuloa turvataan neljällä erilaisella järjestelmällä: työmarkkinatuella, toimeentulotuella, opintotuella ja sairausperusteisilla toimeentuloturvaetuuksilla.

”Yksi yhteinen nuorten sosiaaliturvaetuus tekisi sosiaaliturvajärjestelmästä joustavamman ja kannustavamman. Samalla se purkaisi kannustinloukkuja ja helpottaisi yhteensovittamisen ongelmia”, työryhmä kirjoittaa.


Ryhmä esittää, että alle 25-vuotiaille nuorille voitaisiin maksaa osallistumistuloa, joka korvaisi toimeentulotuen ja työmarkkinatuen. Tuki olisi kolmiportainen ja sen korkeammat tasot edellyttäisivät joko aktiivisuutta tai lääkärintodistukseen perustuvaa osoitus heikentyneistä mahdollisuuksista työllistyä. Perustaso voisi nykyinen toimeentulotuen perusosa tai jopa sen alle.

Perustasoa korkeamman aktiivituen edellytyksenä olisi osallistuminen opiskeluun ja työhön valmistavaan toimintaan tai työ- ja opiskelukykyä, elämänhallintaa ja elämänlaatua edistävään toimintaan. Sen taso olisi sama kuin työmarkkinatuen taso ja sen saajat voisivat tienata korkeintaan 300 euroa kuukaudessa ilman, että tukea leikattaisiin.

Opintotuen saamista helpotettaisiin siten, että alle 25-vuotiaiden nuorten maksuhäiriömerkintä on voimassa korkeintaan vuoden. Lisäksi esitetään, että alle 18-vuotiaat vapautetaan joukkoliikenteen tarkastusmaksuista.

sosiaaliturva  nuoret  koulutus  työllisyys  työmarkkinatuki  toimeentulotuki  tutkimus 
Viite