Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Vain ruskeita. Vasemmistopoliitikko Suldaan Said Ahmed epäilee Twitterissä, että ulkomaalaisvalvonta kohdistuu vain näkyviin vähemmistöihin kuuluviin.

Vain ruskeita. Vasemmistopoliitikko Suldaan Said Ahmed epäilee Twitterissä, että ulkomaalaisvalvonta kohdistuu vain näkyviin vähemmistöihin kuuluviin.

Ulkomaalaisvalvonta alkoi - Kysyykö poliisi paperit myös vaaleahiuksisilta ihmisiltä?

24.9.2015 17.35

Kati Pietarinen

Poliisi tiedotti alkuviikosta tekevänsä tehostettua ulkomaalaisvalvontaa myös sisämaassa. Helsinkiläinen vasemmistopoliitikko Suldaan Said Ahmed epäili sosiaalisessa mediassa, että tarkastukset kohdistuvat vain "ruskeisiin ihmisiin". Kesällä 2013 julkaistussa raportissaan Euroopan neuvosto epäili, että Suomessa poliisi pysäyttää ja kuulustelee tehovalvontaviikkojen aikana ihmisiä ulkonäön perusteella. 

Miksi ulkomaalaisvalvontaa tehdään sisämaassa, poliisitarkastaja Mia Poutanen?

Laittomasti maahantulevien tavoittamiseksi sekä laittoman maahantulon hallintaan saamiseksi.

Keitä juuri nyt etsitään?

Henkilöitä, joilla ei maassa oleskelun edellytyksiä.

Keitä te olette ohjeistaneet kenttähenkilökuntaanne tarkastamaan sisämaassa? Millä perusteilla ihmisiä tarkastetaan?

Poliisi päättää tilanteessa itse, keihin yksittäisiin henkilöihin tarkastus kohdistuu. Eihän me voida täältä poliisihallituksesta käsin määrätä, että keitä tarkastetaan. Tarkastuksia voi tehdä ulkomaalaislaissa säädettyjen perusteiden pohjalta.

Poliisi suorittaa ulkomaalaisvalvontaa normaalitoimintojensa ohella ulkomaalaisvalvontaa, eli kun työtehtävässä tapaa ulkomaalaisen, maassaoloperuste tarkastetaan samalla kuin henkilöllisyys tarkastettaan.

Ette pysäytä ihmisiä kadulla?


Emme pysäytä satunnaisesti. Mutta jos meillä on vihjeitä tai analyysia, että tietyllä alueella on luvattomasti maassa oleskelevia ihmisiä, tarkastukset voi kohdentaa sillä alueella oleviin ihmisiin.

Pysäytetäänkö ulkomaalaisvalvontaan liittyen sellaisella alueella, jossa tietojenne mukaan liikkuu paperittomia, myös valkoihoisia, vaaleahiuksisia ihmisiä? Etsittekö myös virolaisia ja venäläisiä?

Emme etsi ulkomaalaisvalvonnassa tiettyjä kansalaisuuksia, vaan ulkomaalaisvalvonnan tarkoituksena on tavoittaa laittomasti maassa oleskelevat ulkomaalaiset riippumatta heidän kansalaisuudestaan tai ihonväristään. Esimerkiksi viime vuonna poliisi tavoitti noin 400 maahantulokiellossa olevaa virolaista. Eli  pysäytämme myös vaaleahiuksisia ja vaaleaihoisia, mutta ihon tai hiusten väri ei ole peruste, jolla tarkastuksia voitaisiin tehdä.


Lain mukaan henkilön oletettu etninen alkuperä ei saa olla ainoa tai keskeisin syy henkilön tarkastamiseen ulkomaalaisvalvonnassa. Miten varmistatte, että lakia ei rikota?

Jokainen poliisi toimii virkavastuulla. Poliisihallitus on myös antanut ohjeen ulkomaalaisvalvonnan suorittamisesta. Tarkastuksia tehdään osana peruspoliisitoimintaa eli silloin kun ihminen on jo poliisin asiakkaana, tai sitten analyysiin tai vihjetietoihin perustuvan valvonnan yhteydessä. Tarkastuksen kohteeksi voi päätyä myös suomalaisia.

Onko ihmisellä oikeus kieltäytyä tarkastuksesta, jos epäilee poliisin pysäyttävän pääasiallisesti tai ainoastaan ulkonäön takia?

Jos poliisilla on tehtävä, jonka vuoksi henkilöllisyyttä kysytään, ihmisen on se todistettava. Sama koskee suomalaisia ja ulkomaalaisia, eikä tässä tehdä eroa ulkonäön pohjalta. Poliisiin tehtävä perustuu lakiin.

Minne voi valittaa, jos epäilee tarkastuksen perustuneen etnisyyteen tai ulkonäköön?

Poliisin tai yksittäisen poliisimiehen toiminnasta voi kannella esimerkiksi poliisilaitoksen päällikölle, poliisihallitukselle, eduskunnan oikeusasiamiehelle tai oikeuskanslerille. 

Euroopan neuvosto on suositellut Suomelle jo vuosien ajan, että poliisin väärinkäytösten ja erityisesti rasismivalitusten käsittelemiseksi pitäisi luoda itsenäinen valitusmekanismi. Onko sellaista luotu?

Minun tiedossani ei ole, että olisi mitään erillistä valitusmekanismia tällaista varten. Sellaisen perustaminen ei ole poliisin toimivallassa, asiaa pitäisi kysyä oikeusministeriöltä. Mutta myös mahdollisen etnisen profiloinnin kohteeksi joutunut henkilö voi kannella virkamiehen toiminnasta.

Ohjeistetaanko poliisia pahoittelemaan tarkastusta, jos tarkastettu henkilö paljastuu Suomen kansalaiseksi tai täällä luvallisesti eläväksi?

Ei meidän ohjeistuksessa kerrota pahoittelemaan. Jos meillä on käynnissä puhallusratsia, emme pahoittele selvin päin ajaneille, että anteeksi että pysäytimme teidät. Toivotamme kyllä usein kuljettajalle turvallista matkaa. Myös ulkomaalaisvalvonnassa kerromme perusteen tarkastuksille, ja pyrimme toimimaan hienovaraisesti.

Sosiaalisessa mediassa esimerkiksi poliitikko Suldaan Said Ahmed on kertonut aikovansa kieltäytyä henkilöpapereiden näyttämisestä, jos poliisi hänet pysäyttää. Useissa maissa on todettu, että erityisesti näkyviin vähemmistöihin kohdistuvat tarkastukset heikentävät poliisin ja vähemmistön välejä. Onko tätä mietitty teillä?

Minun tietooni ei ole tullut tällaista. Ei näistä paljon valituksia ole tullut. Ihmiset, jotka päätyvät näiden tarkastusten kohteeksi ymmärtävät yleensä että tehtävään on olemassa oikeutus. Toki aina joku kokee tulleensa poliisin toimesta väärin kohdelluksi, silloin otetaan vastaan hänen kokemuksensa ja mahdollinen kantelu.

Poliisi on mukana etnisten suhteiden neuvottelukunnassa ja teemme paljon työtä hyvien suhteiden luomiseksi etnisten ja muiden vähemmistöjen kanssa.

Muokattu 25.9.2015 klo 11.15: Lisätty tieto Euroopan neuvoston raportista, jossa poliisia epäillään pysäytyksistä ulkonäön perusteella.
Viite