Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Eduskunnan tietopalvelu

Grafiikka hallitusohjelman voittajista ja häviäjistä
selvät kuviot. Näin hallitusohjelman voittajat ja häviäjät jakautuvat eri tulokymmenysten välillä.Eduskunnan tietopalvelu

selvät kuviot. Näin hallitusohjelman voittajat ja häviäjät jakautuvat eri tulokymmenysten välillä.

Uudet luvut hallitusohjelmasta: Lapsiköyhyys kasvaa, vanhusköyhyys kasvaa, gini-kerroin kasvaa

11.6.2015 17.42

Annakaisa Suni

Perusporvarihallituksen ohjelma kasvattaa tuloeroja Suomessa. Tuloeroja mittaava niin sanottu gini-kerroin kasvaa vuoteen 2019 mennessä 0,35 prosenttiyksikköä. Suomen gini-kerroin oli vuonna 2013 27,6.

"Muutos on merkittävä, mutta ei dramaattinen", sanoo eduskunnan tietopalvelun tutkija Olli Kärkkäinen.

Tietopalvelu selvitti hallitusohjelman kokonaisuuden tulonjakovaikutuksia vihreän eduskuntaryhmän pyynnöstä. Laskelmassa ovat mukana hallitusohjelman keskeiset veromuutokset, etuuksien indeksikorotusten jäädytykset sekä muita reformeja, kuten sairaanhoitokorvausten leikkaukset ja takuueläkkeen korotus.

Gini-kerrointa rajumpi vaikutus hallitusohjelmalla on vanhusten köyhyyteen. Yli 65-vuotiaiden vanhusköyhyysaste nousee hallitusohjelman seurauksena 3,05 prosenttiyksikköä. Käytännössä tämä tarkoittaa noin 33 000 vanhusta.

Vanhusköyhyysasteella tarkoitetaan osuutta yli 65-vuotiaista, joiden tulot jäävät pienemmiksi kuin 60 prosenttia mediaanista. Vuonna 2014 raja oli vajaat 1 200 euroa kuukaudessa. Ilman hallituksen toimia vanhusköyhyysaste olisi ollut vuonna 2019 15,6 ja nyt sen lasketaan siis nousevan hallituskauden aikana 18,65:een.

"Hyvin suuri osa leikkauksista kohdistuu vanhuksiin. Siellä on eläkkeensaajan asumistuen muutos ja monet indeksijäädytyksistä kohdistuvat vanhuksiin", Kärkkäinen selittää vanhusköyhyyden nousua.

Osin kyse on myös siitä, että vanhukset jäävät suhteellisesti köyhemmiksi, kun mediaanitulo nousee veronkevennysten myötä.

Myös yleinen pienituloisuusaste nousee 1,1 prosenttiyksiköllä ja pienituloisissa perheissä elävien lapsien osuus 0,55 prosenttiyksiköllä. Myös nämä luvut kuvaavat osuutta suomalaisista, joiden tulot jäävät pienemmiksi kuin 60 prosenttia mediaanista. Pienituloisuusaste oli vuonna 2013 noin 13 ja lapsiköyhyysaste noin 11.

Eduskunnan tietopalvelu on myös laskenut, kuinka suuri osa hallitusohjelman voittajista ja häviäjistä kuuluu mihinkin tulokymmenykseen. Hallitusohjelman myötä neljän pienimmän tulokymmenyksen käytettävissä olevat tulot laskevat ja kuuden suurimman tulokymmenyksen käytettävissä olevat tulot kasvavat.

hallitusohjelma 
Viite