Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Sammeli Heikkinen

Este aktiivimallille. Työkyvyttömyyseläkehakemuksen voi tehdä uudelleenkin.Sammeli Heikkinen

Este aktiivimallille. Työkyvyttömyyseläkehakemuksen voi tehdä uudelleenkin.

Valittaminen ei pelasta aktiivimallilta – uusi hakemus pelastaa

22.1.2018 18.26

Sammeli Heikkinen

Aktiivimallin vaatimuksilta ei voi pelastua hylätystä työkyvyttömyyseläkepäätöksestä valittamalla. Uudella eläkehakemuksella voi kuitenkin päästä mallin ulkopuolelle.

Vihreän Langan perjantaisessa jutussa aktiivimallista oli tältä osin virheellistä tietoa. Virheellinen tieto poistettiin jutusta myöhemmin.

Aktiivimallissa työttömän työnhakijan on tehtävä kolmen kuukauden aikana 18 tuntia palkkatyötä, ansaittava yrittämisestä 241 euroa tai oltava viisi päivää te-toimiston työllistymistä edistävissä palveluissa. Jos nämä ehdot eivät täyty, työttömyysetuudesta leikataan pois vajaa viisi prosenttia.

Kelan lakimies Eeva Vartio kertoo Vihreälle Langalle, että aktiivimallin vaatimukset koskevat henkilöä, jonka työkyvyttömyyseläkehakemus on hylätty.

Näin myös siinä tapauksessa, että henkilö tekee hylkäämisestä valituksen Työeläkeasioiden muutoksenhakulautakuntaan ja lautakunta ottaa valituksen käsittelyynsä.

Sen sijaan hylkäyspäätöksen saanut ihminen voi päästä eroon aktiivimallin vaatimuksista tekemällä uuden työkyvyttömyyseläkehakemuksen. Aktiivimallia ei sovelleta hakemuksen vireilletulopäivästä päätöksen antokuukauden viimeiseen päivään.

Voiko työkyvyttömyyseläkettä hakea niin monesti kuin haluaa?

”Sellaiselle toiminnalle ei ole estettä”, Vartio sanoo.

Työkyvyttömyyseläkehakemukseen tarvitaan lääkärin todistus työkyvyttömyydestä ja kuntoutussuunnitelma.
Viite