Vihreän Langan logoVihreän Langan logo

Tämän sivuston päivittäminen on lopetettu 20.12.2019

Tiedotustilaisuus valtioneuvostossa
Laillisia ratkaisuja? Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori tiedotti eilen keskiviikkona Talvivaaran kaivoksen tilanteesta.

Laillisia ratkaisuja? Elinkeinoministeri Jan Vapaavuori tiedotti eilen keskiviikkona Talvivaaran kaivoksen tilanteesta.

Vapaavuori tarjosi vanhaa lääkettä Talvivaaran ongelmiin – salliiko laki?

26.2.2015 13.03

Sammeli Heikkinen

Voiko Talvivaaran konkurssikaivoksen vesiongelmia ratkoa samoin kuin aiemmin? Siis juoksuttamalla poikkeustilanteeseen vedoten käsiteltyä jätevettä ympäristöluvasta välittämättä. Elinkeinoministeri Jan Vapaavuoren (kok) mielestä voisi.

Vihreän Langan haastattelema Itä-Suomen yliopiston ympäristöoikeuden professorin Tapio Määttä on huomattavasti epäilevämpi: Korkein hallinto-oikeus on tuominnut Talvivaaran aiemmat poikkeusjuoksutukset. Ja uuden ympäristönsuojelulain poikkeuspykälää on entisestään tiukennettu juuri Talvivaaran kokemusten perusteella.

Vapaavuori sanoi keskiviikkona järjestämässään tiedotustilaisuudessa, että kaivoksen konkurssipesän vesiongelmia saatetaan joutua hoitamaan ympäristönsuojelulain pykälän 123 mukaisena poikkeustilanteena, ainakin jos konkurssipesä ei saa lupaa päästökiintiön ylittäville ohijuoksutuksille.

"Mikäli avin lupa on kielteinen, tai se ei tule riittävän ajoissa kevään etenemiseen nähden, ainoaksi mahdollisuudeksi saattaa jäädä, että pesä tekee sitten ympäristönsuojelulain pykälän 123 mukaisen ilmoituksen poikkeustoimista."

Syynä poikkeukseen olisi siis kaivoksen kriittinen vesitilanne.

Kuitenkin KHO:n katsoi juuri viime joulun aikana antamassaan päätöksessä, että Talvivaaran kaivosyhtiön vuonna 2013 tekemät poikkeusjuoksutukset olivat lainvastaisia. Tuolloin käsiteltyä jätevettä juoksutettiin toistuvasti silloisen ympäristönsuojelulain poikkeuspykälän 62 nojalla ja vedoten juuri kaivoksen vaikeaan vesitilanteeseen.

KHO:n päätösten mukaan kaivoksen vesitaseongelma ei ollut lain tarkoittama ennakoimaton syy ympäristöluvan ylittäville juoksutuksille.

"Talvivaaran tapauksessa pykälää siis käytettiin lainvastaisesti. Tavalla, joka on todettu tuomioistuimessa vääräksi", Tapio Määttä sanoo.

Ympäristönsuojelulakia on tosin uudistettu tuon jälkeen. Vuoden vaihteessa voimaan tulleen uuden ympäristönsuojelulain pykälä 123 vastaa sisällöltään pitkälti vanhan lain pykälää 62, joka tuli kuuluisaksi nimenomaan Talvivaaran kaivoksen yhteydessä. Päteekö KHO:n ennakkopäätös edelleen, vaikka lakia on muutettu?

"Uusi ympäristönsuojelulaki rakentuu keskeisiltä osilta vanhan lain päälle. Kun katsoo uuden lain pykälän perusteluja hallituksen esityksestä, niin selvästi näkee, että tarkoitus on ollut nimenomaan selventää ja tiukentaa poikkeuksellisia tilanteita koskevan ilmoitusmenettelyn käyttöä. Sanamuoto on selvästi tiukentunut, lainsäätäjän tarkoitus on, että käytön kynnystä nostetaan ja pykälää käytetään aiempaa harvemmin."

Kiinnostavaa on, että vanhan lain tiukentamisen syy on pitkälti juuri se, miten sitä käytettiin väärin Talvivaarassa. Uuden lain pykälää – johon Vapaavuori viittasi – on tiukennettu juuri samanlaisen juoksutuksen vuoksi, joita Vapaavuoren mukaan voisi sen nojalla edelleen tehdä.

Voisiko konkurssipesä siis juoksuttaa käsiteltyä jätevettä pykälään 123 vedoten, vaikka KHO on katsonut aiemmin vastaavan toiminnan laittomaksi?

"Yksittäiseen tapaukseen en ota kantaa. Mutta jos aiemmin KHO:n mielestä vesitaseongelmat eivät olleet lain tarkoittama ennakoimaton syy poiketa ympäristöluvan vaatimuksista, niin hyvin voidaan kysyä ovatko ne nytkään sitä", Määttä sanoo.

Vapaavuoren juoksutusehdotuksen laillisuutta on pohdittu jo keskiviikkona ainakin Zygomatica-blogissa sekä Sakari Timosen blogikirjoituksessa.

Talvivaara  kaivosteollisuus  laki 
Viite